Keresés eredménye

7 találat a megadott igazolatlan távollét tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Igazolatlan hiányzás
Kérdés: Fennáll az igazolatlan hiányzás szombaton és vasárnap is abban az esetben, ha a munkavállaló csütörtökön és pénteken nem jelent meg a munkahelyén, és semmilyen módon nem igazolta a távolmaradását? A munkavállaló munkavégzésre történő rendelkezésre állási kötelezettsége munkaszüneti napon vagy szombat-vasárnap pihe-nőnapon is fennáll, mivel a munkáltató rendkívüli munkaidőt rendelhet el a feltételek fennállása esetén szombatra és vasárnapra is, aminek az igazolatlan hiányzás okán nem tudott volna eleget tenni.
Részlet a válaszból: […]szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,- önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,- bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,- a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá- munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra (pl. sztrájk, fizetés nélküli szabadság).A mentesülési esetek tovább bővíthetőek kollektív szerződésben. Kollektív szerződés az Mt. szerinti mentesülési esetektől csak a munkavállaló javára térhet el.Az Mt. alapján a felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5949
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Igazolatlan távollét
Kérdés: Köteles a munkáltató munkabért fizetni a munkaszüneti napra annak az órabéres munkavállalónak, aki a munkaszüneti nappal érintett hónap egészében igazolatlanul távol van? Ebben az esetben naptári napokra vagy munkanapokra kell bejelenteni az igazolatlan távollétet a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszból: […]munkáltató egyoldalú döntésén alapuló mentesülési okot is tartalmaz. A munkáltató - a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harmincnapos időtartamra - mentesítheti a munkavállalót a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól, ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt.A munkavégzés alóli mentesülés fenti kötelező eseteiben a munkavállaló távolléte igazolt távollétnek minősül, azonban feltétel, hogy a munkavállaló a jogszabályban előírt vagy a munkáltató által megkövetelt módon igazolja távollétének okát. Amennyiben a munkavállaló ezt elmulasztja, illetve nem jogszabályban vagy a munkáltatóval történt megállapodásban szereplő okból van távol, távollétét a munkáltató igazolatlannak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4958
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Táppénzigény elbírálása igazolatlan távollét esetén
Kérdés: Elbírálható a táppénzigény, vagy határozattal kell elutasítani annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. augusztus 1-jétől 2014. augusztus 15-ig igazolatlanul távol volt, majd 2014. augusztus 16-tól orvosi igazolás alapján keresőképtelen? A dolgozó már kimerítette a tárgyévi betegszabadságát.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4605
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Igazolatlan távollét bejelentése
Kérdés: Hová és milyen formában kell bejelenteni az igazolatlan távollétet abban az esetben, ha egy munkavállaló nem jelenik meg a munkahelyén?
Részlet a válaszból: […]munkáltatóknak a foglalkoztatottak biztosítási jogviszonyának keletkezésével, megszűnésével, szünetelésével kapcsolatos adatokat az illetékes elsőfokú adóhatósághoz kell bejelenteni. A biztosítási jogviszony szünetelésére vonatkozó adatok bejelentését közvetlenül a szünetelés kezdő/befejező időpontját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2217
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Igazolatlan távollét
Kérdés: A 90 napos próbaidő alatt a munkáltató 5 munkanap igazolatlan távollét miatt megszünteti a munkavállaló jogviszonyát. Kell-e társadalombiztosítási járulékot fizetnie a munkaadónak az 5 napra, és a bérlapon fel kell-e tüntetni a munkavállaló igazolatlan távollétét?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2052
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Igazolt és igazolatlan távollét
Kérdés: A munkavállaló 5/2 munkarendben dolgozik. Igazolt vagy igazolatlan távollét-e a szombat- vasárnap, ha a dolgozó csütörtöktől a következő hét hétfőjéig nem dolgozik?
Részlet a válaszból: […]illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie. Az idézett jogszabályi rendelkezésből következően a másik pihenőnap eshet szombati napra, vagy eshet a hét bármelyik másik napjára is. A kérdéses esetben a megadott munkarend feltételezhetően hétfőtől péntekig tartó munkanapi beosztást és szombati-vasárnapi pihenőnapi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 364
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Igazolatlan távollét járulékkötelezettsége
Kérdés: Terheli-e járulékfizetési kötelezettség a munkáltatót a dolgozó igazolatlan távollétének időtartamára?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi hozzájárulást sem kell leróni. A biztosítás szünetelésének időtartama a nyugdíjjárulék-alap felső határának a megállapításakor kieső időnek minősül, amit a NYENYI lapon, illetve az adóhatósághoz teljesített adatszolgáltatáson (K 32-es nyomtatvány) is jelezni kell. Az adatszolgáltatási kötelezettség az egészségbiztosítási pénztár felé is fennáll, mert a Tbj-tv. végrehajtási rendeletének 22. §-ában foglaltak szerint a "biztosítottak bejelentése" megnevezésű nyomtatványon a biztosítás szünetelésének tényét jelenteni kell. A biztosítás, az igazolatlan távolléten kívül, az alábbi esetekben szünetel: a fizetés nélküli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2
Kapcsolódó tárgyszavak: