Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Valóban figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál a foglalkoztatónál megbízási jogviszonyban álló személyeket abban az esetben, ha a munkaidejük bizonyíthatóan meghaladja a havi 60 órát?
Részlet a válaszából: […] ...a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya - ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen közterheket fognak levonni attól a diáktól, aki egy iskolaszövetkezet tagjaként rendszeresen munkát szeretne végezni? Hogyan kell igényelni az adóazonosító jelet a diák részére?
Részlet a válaszából: […] ...iskolaszövetkezeta) a középfokú iskolával, a kollégiummal, illetve az alapfokú művészeti iskolával (a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmény) tanulói jogviszonyban álló tanulók,b) a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] A diákszövetkezeten keresztül történő munkavégzés egy atipikus munkavégzési forma, ahol a diák és a diákszövetkezet között jön létre a jogviszony akképpen, hogy a diák egy olyan harmadik személy számára végzi a munkát, akivel nem áll jogviszonyban. Erre tekintettel nem egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Részlet a válaszából: […] ...diákszövetkezeten keresztül kerül sor. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében ugyanis nem terjed ki a biztosítás az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagjára,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: A munkavégzésen túl milyen időket vesznek még figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Munkavállalónak juttatott szemüveg

Kérdés: Köteles a munkáltató szemüveget biztosítani a képernyő előtt dolgozó munkavállalója részére? Ha igen, milyen költségei vannak ennek a juttatásnak? Adható a szemüvegjuttatás a cafeteria keretein belül?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Diákok foglalkoztatása nyári szünidő alatt

Kérdés: Milyen feltételekkel foglalkoztathat diákokat a nyári szünidő alatt egy, a Balaton-parton üzemelő vendéglátó kft. mosogató, felszolgáló, konyhai kisegítő munkakörben, illetve esetenként adminisztrációs tevékenység ellátására? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett juttatások után, illetve igénybe vehető-e bármilyen kedvezmény ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...és legbiztonságosabb foglalkoztatási forma az iskola-szövetkezeten keresztül történő munkavállalás. Ebben az esetben a foglalkoztató az iskolaszövetkezettel veszi fel a kapcsolatot, amely az igényeihez mérten megkeresi a megfelelő diákot. A foglalkoztató így megszabadul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Szövetkezet rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása során az iskolaszövetkezetnek? Figyelembe kell vennie a létszám számításakor a szövetkezet nappali tagozatos hallgató tagjait, vagy csak a munkaviszonyban álló munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] ...egységes alkalmazására.E szerint a rehabilitációs hozzájárulással összefüggő létszám számításkor nem kell figyelembe venni az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet tagjait.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Iskolaszövetkezet tagjainak jogállása

Kérdés: Alkalmazhatók a kedvezőbb szabályok az iskolaszövetkezet azon tagjai esetében, akik júniusban érettségi vizsgát tesznek?
Részlet a válaszából: […] ...az iskolaszövetkezet olyan diákokkal létesít jogviszonyt a nyári szünetben, akik érettségi vizsgát tettek, akkor a kedvezőbb szabályok alkalmazhatóak, mivel azok a tanulók diákigazolványra való jogosultságához kötődnek, ami a tanév lejártát követő október 31...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Készpénzben nyújtott cafeteriajuttatás

Kérdés: Milyen adókötelezettség terheli az isko-la-szövetkezeti, a nyugdíjas-szövetkezeti tagnak, illetve a munkaviszony keretében foglalkoztatott nyugdíjas személyeknek készpénzben nyújtott cafeteriajuttatást?
Részlet a válaszából: […] ...(szövetkezeti tagsági jogviszonyából, illetve munkaviszonyából) származó jövedelmeként viseli a közterheket.Ez azt jelenti, hogy az iskolaszövetkezet, valamint a nyugdíjas-szövetkezet tagjainak vagy a nyugdíjas munkavállalóknak fizetett pénzjuttatásból - hasonlóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.
1
2
3
4