Anyasági ellátás

Kérdés:

Milyen feltételekkel és milyen összegben jár az anyasági ellátás? Ikergyermekek esetén kétszeres összegre lesz jogosult a szülő?

Részlet a válaszából: […] ...vetítési alap összege jelenleg 28 500 forint, ami azt jelenti, hogy egy gyermek születése esetén az anyuka 64 125 forintban részesül. Ikerszülés esetén gyermekenként ez az összeg 85 500 forint. Természetesen az anyasági támogatás igénylése, megállapítása –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Ellátások ikerszülés esetén

Kérdés: Helyesen tájékoztatta a munkáltató a munkavállalót, hogy a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj is csak egyszeres összegben illeti meg, annak ellenére, hogy ikergyermekekkel várandós? A munkavállaló 2019. áprilistól veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományban van, a szülés várható időpontja 2019. október 25., és úgy tudja, hogy kétszeres összegben jogosult az ellátásokra. Megilleti valamilyen kedvezmény a dolgozót az ikerszülésre tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai ikerszülés esetén nem járnak duplán. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár (Eb-tv. 40. §). A szülési szabadság időtartamát az Mt. szabályozza, amelynek 127. §-a értelmében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

TGYÁS- és GYED-jogosultság megszakított biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult TGYÁS-ra, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki iskolái befejezése után 2012. július 15-től 2013. január 31-ig szerződéses munkaviszonyban állt egy cégnél, ezután kilenc hónapig nem dolgozott, majd 2013. október 1-jétől újra munkába állt előző munkáltatójánál, és 2014. február 22-én ikergyermekeket szült?
Részlet a válaszából: […] ...töltött napoknak megfelelő időtartamra, de maximum a gyermek második életévének betöltéséig jár.Új – kedvező – rendelkezés, hogy ikerszülés esetén az említett időtartamot követően további egy évig még jár a GYED.Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az anya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Határozott idejű közalkalmazotti munkaszerződés megszűnése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a közalkalmazottnak, aki 2006 szeptemberétől tanárnőként dolgozik egy általános iskolában, de a 2008. június 28-án lejáró határozott idejű munkaszerződését a munkáltató létszámleépítés miatt nem kívánja meghosszabbítani? Mikortól mehet el táppénzre, mi lesz az aktív, illetve passzív jogú táppénzének az alapja, és mindenképpen megszűnik-e a munkaviszonya az ellátás alatt is? Kiveheti-e a tanév során felgyülemlett szabadságát? A naptári évet vagy a tanévet veszik figyelembe a szabadság számításánál? Terhessége esetén mi lenne a TGYÁS, a GYED és a GYES alapja? Amennyiben június végén megszűnik a munkaviszonya, és nem lesz meg a 180 ledolgozott munkanap, számításba vehető-e egy újabb munkaviszony keretében megszerezett jövedelem, illetve munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozásidíjra nem jogosult.A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregséginyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ikerszülés esetén – függetlenül agyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének200 százalékával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Szülés GYED, GYES ideje alatt

Kérdés: Jogosult-e a szülés előtt táppénzre, illetve a szülést követően terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra az a biztosított, aki a GYES folyósításának időtartama alatt szül? Megszakítja-e a GYES időtartama a folyamatos biztosítási időt, vagy beszámít mind a terhességi-gyermekágyi, mind GYED jogosultsági idejébe? Mi a helyzet, ha a GYED folyósításának időtartama alatt szül valaki, milyen ellátásokra lesz jogosult? A GYES folyósítása mellett dolgozhat-e valaki másik munkáltatónál úgy, hogy az eredeti munkahelyén továbbra is fizetés nélküli szabadságon van, vagy az első munkaviszonyt fel kell mondani?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozási segélyre jogosult. Felhívom afigyelmét, hogy egyidejűleg két gyermek után nem jár a gyermekgondozási segély(kivéve az ikerszülés esetét), ezért az anya választhat, hogy melyik gyermekeután kéri a folyósítást. A gyermekgondozási díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

GYED igénylése ikergyermekek esetében

Kérdés: Ikerszülés esetén a gyermekgondozási díj igénylését elegendő-e egy gyermek születési anyakönyvi kivonatára felvezetni, vagy mindkét gyermek anyakönyvi kivonatán jelölni kell az ellátás igénylésének a tényét? Az igénybejelentő lapon melyik gyermeket tüntesse fel az igénylő?
Részlet a válaszából: […] A jogszabályokban nincs meghatározva, hogy ikergyermekekesetében melyik gyermek után kell a gyermekgondozási díjat igényelni, tehát aszülő választása az irányadó. Természetesen annak a gyermeknek a születésianyakönyvi kivonatára kell az ellátás iránti igényt felvezetni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

GYED és GYES ikergyermekek esetében

Kérdés: Ikergyermekek esetében a gyermekgondozási díjat mindkét gyermekre meg kell igényelni, vagy elég csak az egyikre? Ha elég csak az egyik gyermek után igényelni a GYED-et, akkor a gyermekápolási táppénzt igénybe veheti-e a házastárs a másik gyermek után? A gyermekgondozási díj lejártát követően hogyan jár a gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermekgondozási díj összege nem a gyermekek számától- hanem a jövedelemtől – függő ellátás, ettől függetlenül ikerszülés eseténmindkét gyermekre tekintettel kell igényelni. Mindkét gyermek születésianyakönyvi kivonatára fel kell jegyezni a GYED iránti igényt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.

Ellátások ikerszülés esetén

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a két éve folyamatosan biztosított, heti 40 órás munkaidőben dolgozó nő munkavállaló, aki hármas ikreket vár?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikerszülés esetén 300 százalékával.A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 26.

Anyasági ellátások igénylése

Kérdés: Anyasági ellátást, majd később a GYES-t milyen módon lehet igényelni, az igényeket hova kell benyújtani, és ez kizárólag a foglalkoztatott feladata-e?
Részlet a válaszából: […] ...a terhesgondozásról szóló igazolást nem kell az igényhez csatolnia.Az igénybejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni a gyermek, illetve ikerszülés esetén a gyermekek anyakönyvi kivonatát; halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.