tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

halasztott kezdetű nyugdíj-kiegészítés Halasztott kezdetű nyugdíj-kiegészítés
Lehetséges-e az ún. halasztott kezdetű nyugdíj-kiegészítés kifizetése a várakozási időt követően egy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tag munkavállaló kérésére az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt úgy, hogy továbbra is pénztártag marad? Milyen közterheket kell fizetni a kifizetés után, illetve kit terhel az eho-fizetési kötelezettség?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 94. számában (2006. november 28.), 1617. kérdésszám alatt
hallgatási díj Munkaviszony megszűnését követően kifizetett hallgatási díj
Milyen adó- és járulékterhei vannak a versenytilalmi megállapodás alapján kifizetett hallgatási díj azon részének, amely a munkaviszony megszűnése után 6 hónapon keresztül havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre? Biztosítottnak tekinthető a munkavállaló ez alatt az időszak alatt? A hallgatási díj másik részét a munkaviszony megszűnésekor fizették ki a munkavállaló részére.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 274. számában (2015. március 17.), 4665. kérdésszám alatt
hallgatói GYED PhD-ösztöndíjas egyetemi hallgató GYED-e
Jogosult GYED-re az az egyetemi hallgató, akinek PhD-ösztöndíjat folyósítanak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 268. számában (2014. november 4.), 4565. kérdésszám alatt
hallgatói jogviszony megszűnése Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése hallgatói jogviszony megszűnése után
Mikortól köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére a volt hallgató a hallgatói jogviszony megszűnése után abban az esetben, ha az egyetemi tanulmányai alatt nem érvényesíttette a diákigazolványát? Van valamilyen eltérés azokra a hallgatókra vonatkozóan, akik érvényes diákigazolvánnyal rendelkeztek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 328. számában (2017. november 7.), 5570. kérdésszám alatt
hallgatói jogviszony szüneteltetése
hallgatói jogviszonyát szüneteltető vállalkozó Tanulmányait szüneteltető egyetemi hallgató társas vállalkozói jogviszonya
Hogyan kell elbírálni annak a társas vállalkozónak a jogállását, aki nappali tagozatos egyetemi hallgatóként alapította meg a vállalkozását, de jelenleg szünetelteti a tanulmányait? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben, illetve jogosult lesz-e az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a vállalkozó?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 262. számában (2014. július 29.), 4463. kérdésszám alatt
hallgatói munkadíj
hallgatói munkaszerződés
harmadik gyermek szülése
harmadik ország állampolgára
harmadik országbeli nyugdíjas Harmadik országbeli nyugdíjas munkavállaló munkaerő-piaci járuléka
Kell-e munkaerő-piaci járulékot fizetni egy harmadik országbeli állampolgár után abban az esetben, ha nyugdíjban részesül, és Magyarországon munkaviszony keretében munkát végez?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 197. számában (2011. május 24.), 3386. kérdésszám alatt
hármas ikrek Anyasági támogatás hármas ikrek esetén
Milyen összegű anyasági támogatásra lesz jogosult az a kismama, aki hármas ikrekkel várandós?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 397. számában (2021. április 27.), 6798. kérdésszám alatt
határozat módosítása Határozat módosítása
Módosítania kell a kifizetőhelynek a meghozott határozatot abban az esetben, ha januárban megállapították egy munkavállalójuk gyermekgondozási díjának naptári napi alapját a 161.000 forintos minimálbér alapján, de a kormányhivatal tájékoztatása alapján a minimálbér 2021. február 1-jén történt emelése miatt a januári ellátásokat is újra meg kell állapítaniuk?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 396. számában (2021. április 13.), 6777. kérdésszám alatt
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése
Jogszerűen szüntette meg azonnali hatállyal a határozott időtartamú közalkalmazotti jogviszonyát az a közalkalmazott, aki az egyik munkanapon megjelent a munkáltatónál, és szóban bejelentette, hogy a következő naptól külföldre kíván távozni, mert ott kíván tovább dolgozni, ezért haladéktalanul kéri a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggésben a külön jogszabályban előírt iratok, igazolások kiadását? A közalkalmazott a jogviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát még azon a napon írásba foglalta.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 263. számában (2014. augusztus 12.), 4490. kérdésszám alatt
határozott idejű munkaszerződés
határozott idejű munkaviszony
hatósági bizonyítvány 40 év jogosultsági idő
Milyen nyomtatványt kell kitölteni abban az esetben, ha egy magánszemély meg szeretné tudni, hogy mikor lesz meg a nők kedvezményes nyugdíjának igényléséhez szükséges 40 év jogosultsági ideje?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 331. számában (2018. január 16.), 5635. kérdésszám alatt
hatósági elkülönítés
hatósági ellenőrzés Munkaügyi és munkavédelmi felügyelők azonosítása
Hogyan azonosítható a munkaügyi, illetve a munkavédelmi felügyelő?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3048. kérdésszám alatt
házas gyermek Házas gyermek után járó családi pótlék
Jogosult-e családi pótlékra, vagy vissza kell-e majd fizetnie az ellátást annak a szülőnek, akinek a lánya 16 és fél éves, néhány hete férjhez ment, de utána a mai napig folyósítják a családi pótlékot? Az ifjú pár a szülők háztartásában lakik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 172. számában (2010. április 20.), 2948. kérdésszám alatt
házastárs
házastárs foglalkoztatása Házastárs foglalkoztatása családi gazdaságban
Milyen jogviszonyban végezhet munkát a férje családi gazdaságában az a feleség, aki jelenleg 50 százalékos munkacsökkenésére tekintettel szociális ellátásban részesül, és rendelkezik egy 4 órás munkaviszonnyal is? Az ellátást semmiképpen sem szeretné elveszíteni.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 192. számában (2011. március 16.), 3299. kérdésszám alatt
hazatérés külföldről
hazautazás
háztartásból kikerült gyermek Háztartásból kikerült gyermek
Kaphatja a családi pótlékot továbbra is az édesanya, ha a férjével bíróság előtt megegyeztek, hogy a közös gyermeküket az anya neveli, de ezután az apa a tudta nélkül elvitte, és azóta nála van?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 366. számában (2019. október 15.), 6226. kérdésszám alatt
háztartási alkalmazott
háztartási munka
helyettesítő munkavállaló Helyettesítő munkavállaló délutáni pótléka
A Társadalombiztosítási Levelek 203. számában megjelent 3495. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban kérdezem, hogy ha egy rendszeresen 8-16 óra között dolgozó munkavállaló egy másik dolgozót helyettesít pár napig 14 óra utáni műszakban, az eredeti (8-16) órás munkavégzés napjaira is megilleti-e a délutáni pótlék abban a hónapban?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 211. számában (2012. január 17.), 3611. kérdésszám alatt
helyi bérlet
helytelenül vont járulékok Helytelenül levont járulékok
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkáltató helytelenül vonta le a járulékokat a munkavállalójától?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 311. számában (2017. január 10.), 5288. kérdésszám alatt
heti 12 órás munkaidő Heti 12 órás munkaidő
Foglalkoztatható-e heti 12 órás munkaidőben egy munkaviszonyban álló dolgozó? A heti 40 órás meghatározott munkaidőn belül a munkáltató és a munkavállaló bármilyen tetszőleges munkaidőben megállapodhat, vagy van valamilyen egyéb előírás is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 195. számában (2011. április 26.), 3359. kérdésszám alatt
heti 36 órás foglalkoztatás Ügyvezető két munkaviszonya
Mentesíti a társas vállalkozói jogviszony utáni járulékterhek megfizetése alól egy cég ügyvezetőjét a két munkahelyen fennálló munkaviszony abban az esetben, ha az egyik munkáltatónál heti 30 órás munkaviszonyban, a másiknál pedig heti 6 órás munkaviszonyban áll alkalmazásban?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 305. számában (2016. szeptember 20.), 5172. kérdésszám alatt
heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező átalányadózó egyéni vállalkozó Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező átalányadózó egyéni vállalkozó
Mi a különbség egy heti 36 órás biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonnyal rendelkező átalányadózó egyéni vállalkozó 2013 első, illetve második félévi járulékfizetési kötelezettsége között?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 245. számában (2013. szeptember 24.), 4188. kérdésszám alatt
heti pihenőnap Szombati munkavégzés
Helyesen jár el az az élelmiszer- és vegyi­áruüzlet-hálózatot üzemeltető munkáltató, ahol a munkavállalók minden hétköznap 8 órát dolgoznak a boltok nyitvatartási idejéhez igazodóan, de az üzletek szombaton is nyitva tartanak 8.00 és 12.00 óra között, ezért az a munkavállaló, aki szombatra be van osztva, hétfőn csak 4 órát dolgozik, 12.00 órától, így megvan az összefüggő 48 óra pihenőidő is? Korábban a munkavállalók a szombati munkavégzésért 100 százalékos pótlékot kaptak, mivel a pihenőnapjukon dolgoztak, de a munkáltató nem szeretne folyamatosan túlórát tervezni.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 264. számában (2014. szeptember 2.), 4496. kérdésszám alatt
hiányzó kereset Hiányzó jövedelem nyugdíjkérelem esetén
Hol nézhet utána hivatalosan elektronikus formában a vállalkozása adatainak az a magánszemély, aki 1988-1996 között többes jogviszonyú egyéni vállalkozó volt, 2017-ben nyugdíjkérelmet nyújtott be, de a kapott jogosultságiidő- és keresetkimutatásban a vállalkozásból befizetett járulékokat és jövedelmet nem vették figyelembe? Mi a további teendő ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 317. számában (2017. április 25.), 5386. kérdésszám alatt
hiányzó szolgálati idő
hidegétkezési utalvány Hidegétkezési utalvány mértéke
Adható-e bármilyen összegben, korlát nélkül a hidegétkezési utalvány, tekintettel arra, hogy már nem tartozik az adómentes juttatások közé? Adható-e egyidejűleg a hideg- és a melegétkezési utalvány?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 166. számában (2010. január 26.), 2836. kérdésszám alatt
hitel
hivatali, üzleti utazás Hivatali, üzleti utazás költségeinek elszámolása
Milyen közterheket kell megfizetnie a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek a hivatali utazás költségeinek viselése vagy megtérítése esetén?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 326. számában (2017. október 10.), 5533. kérdésszám alatt
hivatalos levél Hivatalos levelek kézbesítése
Milyen lehetőségei vannak annak a társas vállalkozónak, aki néhány hónapig külföldön volt, nem tudta átvenni a hivatalos leveleit, és ez alatt az idő alatt az APEH-től olyan leveleket kapott, amelyekre nem tudott fellebbezni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 116. számában (2007. november 13.), 2004. kérdésszám alatt
hivatásos katona Hivatásos katona egyéb jogviszonya
Egyéb jogviszonyában 15 vagy 11,1 százalékos ekhót kell-e levonni attól a hivatásos katonától, aki az ekho szerinti adózást választja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 180. számában (2010. szeptember 14.), 3081. kérdésszám alatt
hivatásos szolgálati jogviszonyban álló anya Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya
Alkalmazható az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdésében megfogalmazott kedvezményszabály a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya második gyermeke után járó GYED megállapítása során, ha korábban csecsemőgondozási díj helyett szülési szabadság idejére folyósított díjazásban részesült?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 359. számában (2019. június 11.), 6114. kérdésszám alatt
holland állampolgár
home office
honorárium Honorárium eho-ja
A honorárium után kell-e fizetni százalékos egészségügyi hozzájárulást abban az esetben, ha felhasználói szerződés alapján történik a szerzői díj kifizetése, és a személyes munkavégzés, illetve a honorárium aránya 20-80 százalék? A személyes munkavégzésért kifizetett díj esetében a biztosítási kötelezettség elbírálása minden esetben megtörténik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 36. számában (2004. május 4.), 628. kérdésszám alatt
horvát állampolgár
Horvátország Horvátországgal kapcsolatos egészségügyi ellátás
Valóban változott-e a Horvátországban turistaként tartózkodók egészségügyi ellátása, illetve az idelátogató horvát biztosítottak egészségügyi ellátása?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 79. számában (2006. április 4.), 1376. kérdésszám alatt
hosszú várakozási idő Hosszú várakozási idő meghatározása egyéb körülmény esetén
Mi az egyéb körülmény a munkába járás költségtérítési szabályaiban a hosszú várakozási idő megítélésénél?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 180. számában (2010. szeptember 14.), 3078. kérdésszám alatt
hozam Magán-nyugdíjpénztári hozam
Hogyan fognak hozzájutni a jogosultak a magánnyugdíjpénztárban lévő hozamhoz?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 190. számában (2011. február 15.), 3257. kérdésszám alatt
hozzájárulás-fizetési felső határ
hozzátartozó Magyar állampolgár külföldi állampolgár hozzátartozójának ellátásai
Jogosult-e egészségügyi ellátásra, GYES-re, valamint milyen egyéb ellátásokra tarthat igényt egy magyar állampolgár biztosított thaiföldi felesége, aki családegyesítés címén kapott tartózkodási engedélyt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 42. számában (2004. augusztus 31.), 750. kérdésszám alatt
hozzátartozó gépjárműve Hozzátartozó tulajdonában lévő gépjármű
Hogyan fizethető ki adó- és járulékmentesen a 9 forint/km költségtérítés kiküldetés esetén, illetve ha a gépjárművel történő munkába járás jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak, de a gépjármű nem a munkavállaló, hanem valamelyik hozzátartozója tulajdonában van?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 276. számában (2015. április 14.), 4695. kérdésszám alatt
hozzátartozó halála
hozzátartozói nyugellátások Hozzátartozói nyugellátások
Jogosult lehet hozzátartozói ellátásra az elhunyt személy feleségének gyermeke, valamint özvegy édesanyja? Az elhunyt bizonyíthatóan évek óta nevelte házastársa gyermekét, illetve 3 éve közös háztartásban élt a felesége édesanyjával is, akit jelentős mértékben anyagilag is támogatott.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 364. számában (2019. szeptember 10.), 6192. kérdésszám alatt