Hozzátartozó ápolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, akinek a férje jelenleg keresőképtelen, mert vérrögöt találtak a kezében, és a komplikációk miatt ápolásra szorul?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. az eddigiekben is kitért arra a sajnálatos helyzetre, amikor a munkavállaló egészségügyi okból huzamosabban/tartósan alkalmatlan (vagy alkalmatlanná vált) a munkaköri feladatainak ellátására. A munkavállaló a keresőképtelensége időtartamára vagy egyébként munkaköre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Tartós ápolást végzők időskori támogatása

Kérdés: Valóban kaphat nyugdíj-kiegészítést egy öregségi nyugdíjas személy, aki fogyatékos gyermekét még jelenleg is ápolja?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjban részesülő személyek, akiknek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, és az öregségi nyugdíj megállapítását megelőzően legalább 20 éven át saját háztartásában ápolták, gondozták gyermeküket, és a tartósan beteg, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló

Kérdés: Hogyan lesz jogosult táppénzre, illetve milyen módon kaphat CSED-et és GYED-et egy munkavállaló, aki 10 éve áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2017. október 2-től hozzátartozója ápolása miatt két év fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a foglalkoztató 2019. október 2-ig engedélyezett a számára, de időközben kiderült, hogy várandós, a szülés várható időpontja 2018. szeptember 9., és az orvos veszélyeztetett terhesként kívánja keresőképtelen állományba venni? Hogyan kell eljárni a fizetés nélküli szabadsággal, ha az állapota miatt a hozzátartozója ápolását a továbbiakban már nem végezheti?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához először nézzük meg a biztosítási kötelezettséget, hiszen az ellátások a biztosításhoz kötöttek. A Tbj-tv. 8. §-ában foglaltak alapján szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt. Tehát függetlenül attól, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Tartós ápolást végzők időskori támogatása

Kérdés: Jogosultak valamilyen ápolási vagy egyéb segélyre a nyugdíjas szülők, akik egy háztartásban élnek 100 százalékos betegségi nyugdíjas epilepsziás gyerekükkel?
Részlet a válaszából: […] 2018. január 1-jétől a gyermeküket tartósan ápoló személyek új ellátásformára, az ún. tartós ápolást végzők időskori támogatására szerezhetnek jogosultságot, amely a beteg gyerek ápolása miatt kiesett jövedelem összegét hivatott pótolni.Tartós ápolást végzők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Mely esetekben adható és mely esetekben kötelező kiadni a fizetés nélküli szabadságot? Mindenképpen írásban kell igényelni, vagy elegendő a szóbeli közlés? Megtagadhatja a munkáltató a munkavállaló kérését abban az esetben, ha nem tudja pótolni a hiányzó munkaerőt, illetve van lehetőség arra, hogy nem a kért időpontban, hanem később adja ki a fizetés nélküli szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 127-133. §-ai tételesen meghatározzák, hogy melyek azok az esetek, amikor a fizetés nélküli szabadság alanyi jogon illeti meg a munkavállalót.Elsősorban az édesanyákat illeti meg a jog, sőt a szülő nő speciális helyzetben van, hiszen számára nemcsak jog, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Kiemelt ápolási díj

Kérdés: Jogosult kiemelt ápolási díjra egy magasabb összegű családi pótlékra jogosító autista gyermek édesanyja abban az esetben, ha alternatív iskolába jár, ahová a szülei hordják és viszik, emiatt az édesanya nem tud munkát vállalni? Amennyiben igen, hol lehet igényelni az ellátást? Valóban a járási hivataloknál lehet igényelni az ápolási díjat?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára biztosítható ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt keresőtevékenységet nem tudnak folytatni.Jelenleg az ápolási díjnak két formája van, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

GYED-ről visszatérő munkavállaló bérkompenzációja

Kérdés: Hogyan kell végrehajtani a bérkompenzációt abban az esetben, ha egy cég részmunkaidőben foglalkoztatni kívánja a jelenleg GYED-en lévő munkavállalóját? A dolgozó havi bruttó munkabére 2009 augusztusában napi 8 órás munkaviszonyban 106 000 forint volt, most viszont csak napi 6 órában menne vissza dolgozni. A részmunkaidőre számítandó kötelező emelés is ugyanannyi, mint a teljes munkaidőre számítandó?
Részlet a válaszából: […]  A 299/2011. Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdéseértelmében a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküliszabadságon, továbbá a közeli hozzátartozó ápolására vagy gondozásárabiztosított fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Közmunkaprogram keretében dolgozó munkavállaló szolgálati ideje

Kérdés: Létesíthet-e egy 2 órás munkaviszonyt az az 56 éves dolgozó, aki jelenleg 39 év szolgálati idővel rendelkezik, és 2011. április 18-tól 2011. december 31-ig a közmunkaprogram keretein belül napi hatórás munkaviszonyban egy könyvtárban dolgozik havi 58 500 forintos munkabérért? Ha erre nincs lehetőség, fizethet-e járulékokat annak érdekében, hogy a közmunka keretében végzett munkája szolgálati időnek minősüljön? A munkavállaló munkaviszonya 2011. január 31-én szűnt meg, passzív táppénzen volt március 2-ig, és ezen a napon munkanélküliként regisztrált. Három gyermeke született, jelenleg 16 éves lányát egyedül neveli.
Részlet a válaszából: […]  Sajnos bármelyik oldalról is közelítünk a megoldás érdekébena kérdéshez, mindenfelől jogi akadályokba ütközünk. Az első probléma, hogy a 375/2010. Korm. rendelet 4. § a)pontja alapján az önkormányzat a közmunkaprogram keretében csak álláskeresőnekminősülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

Tartósan beteg gyermek orvosi igazolása

Kérdés: Milyen igazolás fogadható el a munkáltató részéről a tartósan beteg gyermek állapotáról, akivel jelenleg évente megy felülvizsgálatra a dolgozó, ezért évente hosszabbítják a fizetés nélküli szabadságát? Kaphat-e információt a munkáltató a felülvizsgálatot végző orvostól az igazolás valódiságáról? A gyermek hány éves koráig köteles a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot engedélyezni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 138. § (5) bekezdése értelmében a munkavállalótfizetés nélküli szabadság illeti mega) a gyermek harmadik életéve betöltéséig a gyermek otthonigondozása céljából;b) a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozásisegély folyósításának időtartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Következő évi szabadság kiadása

Kérdés: Milyen módon, milyen kérvény alapján van lehetősége egy munkáltatónak arra, hogy a munkavállalója igénye alapján a következő évi szabadságok terhére előrehozva adjon ki szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az évi rendes szabadságot a munkáltató főszabály szerintabban az évben köteles kiadni, amelyre jár. Az Mt. ezt úgy fogalmazza meg, hogya szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A szabadság következő évretörténő átvitelét is csak szigorú feltételek teljesülése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.
1
2