Felmondás nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalónak

Kérdés: Jogosult felmondási időre és végkielégítésre a munkáltató általi felmondáskor az az 1962-ben született munkavállaló, aki a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjban részesül? Vonatkozik a munkavállalóra az Mt.-ben megfogalmazott felmondási védettség?
Részlet a válaszából: […] A nők 40 éves jogosultsági idejük alapján - életkoruktól függetlenül - jogosultak öregségi teljes nyugdíjra. Ez azt jelenti, hogy az ellátás folyósításának első napjától nyugdíjasnak minősülnek éppen úgy, mint azok, akik a nyugdíjkorhatár betöltésével válnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Határozott idejű munkaviszony

Kérdés: Mire kell ügyelnie a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalójával határozott idejű munkaviszonyt létesítés?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony létesítésekor érdemes átgondolni, hogy a munkavállalót tényszerűen milyen hosszú időtartamban szeretnénk foglalkoztatni, tekintettel arra, hogy a határozott időtartam az öt évet nem haladhatja meg [Mt. 192. § (2) bekezdés]. A szerződés lejárta után annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Szülés határozott idejű munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is táppénzre az a kismama, aki jelenleg veszélyeztetett terhességére tekintettel keresőképtelen, de egyéves határozott idejű munkaviszonya 2023. február 15-én megszűnik? Jogosult lesz CSED-re és GYED-re abban az esetben, ha a szülés várható időpontja 2023. március 30.?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett hölgy biztosítási jogviszonya február 15-én megszűnik, így ezt követően nem lesz jogosult táppénzre. Az egészségügyi szolgáltatás viszont további 45 napig megilleti.Ugyanakkor a CSED-re jogosultságot szerezhet - tekintve, hogy a szülést megelőző két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Keresőképtelenség táppénzjogosultság nélkül

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2022. március 8-tól 2023. március 7-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója 2022. június 10-től folyamatosan keresőképtelen, de az illetékes megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint csak 94 napra, azaz 2022. szeptember 11-ig jogosult táppénzre? Keletkezik a munkáltatónak járulék-, illetve egyéb fizetési kötelezettsége ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése értelmében táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött napoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Egészségügyi szolgáltatási járulék munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Mikortól kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az a magánszemély, aki 2021. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig határozott idejű munkaviszonyban állt, majd 2022. szeptember 10-én létesített egy új munkajogviszonyt, amit közös megegyezéssel szeptember 20-án megszüntettek?
Részlet a válaszából: […] A felvetett problémára az Eb-tv. 29. §-a (9) bekezdésének c) pontja adja meg a választ. Az említett jogszabályi hely szerint az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Tbj-tv.-ben meghatározott belföldi személy részére a biztosítási jogviszonynak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] A gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a szülők különélése ellenére a gyermek számára biztosított legyen az olyan életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében része lenne. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: Mikor minősül több munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése csoportos létszámcsökkentésnek? Milyen szabályok vonatkoznak erre?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 71. §-ának (1) bekezdése alapján csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszám szerint húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Végkielégítés

Kérdés: Minden esetben kötelező végkielégítést fizetni annak a munkavállalónak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és legalább 3 éve az adott munkahelyen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre az egyszerű válasz az, hogy nem. Alábbiakban sorra vesszük azokat az eseteket, amikor jár a végkielégítés a munkahelyen legalább 3 éve dolgozó munkavállalónak, illetőleg amikor nem.Munkáltatói felmondás esetén főszabály szerint végkielégítést kell fizetni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Visszatérés szülés után

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az otthoni gyermeknevelés után munkahelyükre visszatérő szülőkre, mire kell kifejezetten odafigyelnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel kapcsolatban a legfontosabb szabály az, hogy az otthoni gyermeknevelés (CSED, GYED, GYES) után visszatérő munkavállaló számára főszabály szerint olyan keretek között kell folytatódnia a foglalkoztatásnak, amilyen keretek között az a távolléttel megszakadt, ugyanis a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Határozott idejű munkaviszony lejárat előtti megszüntetése

Kérdés: Fennáll a dolgozó biztosítása 2021. december 31-ig abban az esetben, ha 2021. január 1-jén létesített 1 éves határozott idejű jogviszonyát a munkáltató november 1-jével indokolás nélkül megszüntette, és a jogviszonyból még hátralévő két hónapra távolléti díjat fizetett ki a számára?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 79. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkáltató a határozott idejű jogviszonyt azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszüntetheti. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében, ebben az esetben a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.
1
2
3
6