Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Elegendő a feleség nyilatkozata arról, hogy nem részesül semmilyen ellátásban, mert nincs munkahelye, vagy valamilyen hivatalos igazolás is szükséges ahhoz, hogy a férj igényelhesse a közös gyermekük után a GYED-et? Az apa egyébként minden jogosultsági feltétellel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...át biztosított volt.Szülő természetesen éppen úgy az apa is, mint az anya (valamint az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Ideiglenesen Angliába költöző biztosított

Kérdés: Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy Magyarországon biztosított nő Angliába utazik a férjével, aki ott kapott munkát? Az érintett nő Magyarországon biztosított, jelenleg GYED-ben részesül, és a Magyar Államkincstárral, valamint a NEAK-kal történt telefonos egyeztetéseket követően a NEU 70 formanyomtatványon bejelentette a külföldi tartózkodását, és a magyar jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozat után kapott egy határozatot a tajszám felfüggesztéséről. Helyesen járt el az érintett nő ebben az esetben? Valóban fel kell függeszteni a tajszámot ebben az esetben? Hogyan tudja helyreállítani a magyar biztosítási jogviszonyát, illetve milyen módon lesz jogosult orvosi ellátásra Magyarországon, illetve Angliában?
Részlet a válaszából: […] ...vissza a magyar társadalombiztosításba az érintett személy, ezt követően lehetséges a taj újra-érvényesítése. Valószínű, hogy a házastárs valami módon biztosított lesz Angliában, és ezért állíttatták ki vele a NEU 70 formanyomtatványt. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának jogosultsági ideje

Kérdés: Bejelentheti munkaviszonyban álló dolgozóként a rokkantsági ellátásban részesülő feleségét egy nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő? Amennyiben igen, akkor jogosultsági időnek fog minősülni ez a jogviszony a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év számítása során, amelyhez jelenleg még 2 év hiányzik? Mennyi a legalacsonyabb összeg, amivel bejelenthető a dolgozó, és hogyan befolyásolja ez a leendő nyugdíj összegét? Mennyi költséggel kell számolnia az őstermelőnek a bejelentett dolgozóval összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...megszerezze.Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a mezőgazdasági őstermelő munkaviszonyban álló dolgozót foglalkoztasson, aki akár a házastársa is lehet, és akire így teljeskörűen kiterjed a biztosítás, tehát szolgálati időt és jogosultsági időt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Temetési segély

Kérdés: Adhat adómentesen temetési segélyt a munkáltató az özvegy részére abban az esetben, ha az elhunyt házastársat rendszeresen foglalkoztatta alkalmi munkavállalóként?
Részlet a válaszából: […] ...1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján adómentes - többek között - a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az Szja-tv. 3. §-ának 14. pontja szerint munkáltató az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nyugdíjminimum összege

Kérdés: A minimálbér változásával arányosan emelkedett a nyugdíjminimum is?
Részlet a válaszából: […] ...138.930 forintról havi 147.270 forintra (Az együttfolyósítási összeghatár azokra az esetekre vonatkozik, amikor az özvegyi nyugellátást a házastárs 1998. január 1-jét megelőző elhalálozására figyelemmel állapították meg. Ebben az esetben az öregségi nyugdíjat és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nagyszülői GYES

Kérdés: Jogosult nagyszülőként gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére a munkavállaló? A munkáltató felvilágosította, hogy az anya dolgozhat az ellátás mellett, de a dolgozó ragaszkodik a GYES igénybevételéhez.
Részlet a válaszából: […] ...szigorúbb szabályozás mellett. Az ellátás igénylésére csak a szülő vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője és annak együtt élő házastársa lehet jogosult. Fontos feltétel, hogy a jogosultság a gyermek első életévét követően nyílik meg, és az elhelyezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Elhunyt nyugdíja

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosult felvenni az elhunyt édesapa nyugdíját a nagykorú gyermek?
Részlet a válaszából: […] ...a nyugellátás kifizetésére az elhalálozásig nem került sor, akkor a fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér veheti fel a felsorolás sorrendjében. A ki nem fizetett nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

13. havi nyugdíj 2023

Kérdés: Mikor kapják meg a 2023. évre járó 13. havi nyugdíjat az érintettek?
Részlet a válaszából: […] ...kerül abban az esetben is, ha a jogosult a kifizetés előtt elhunyt.Ebben az esetben az összeget a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában pedig az örökös veheti fel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Ki jogosult a családi pótlékra abban az esetben, ha a gyermeket a bíróság az apának ítélte, azonban ennek ellenére jelenleg az anya háztartásában él, aki nem kíván eleget tenni a bírósági ítéletben foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] ...történő elhelyezése.A Cst. alapján családi pótlékra jogosult a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkaidő

Kérdés:

Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?

Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni, aki a gazdasági társaság tagja, ha a leadható szavazatok legalább 25 százalékával rendelkezik, illetve hozzátartozónak a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.
1
2
3
47