tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

342. Társadalombiztosítási Levelek / 2018. augusztus 7.

TARTALOM

5813. kérdés Vezető beosztású munkavállaló nyugdíjazása
Valóban eltörlik azt a jogosultsági szabályozást, hogy nyugdíjazás esetén a munka-viszonyt meg kell szüntetni? Alkalmazható a jogviszony fenntartása egy 2018. szeptember hóban nyugdíjba vonuló, vezető beosztású munkavállaló esetében, aki a nyugdíjazása után tovább fog dolgozni jelenlegi munkáltatójánál?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5814. kérdés Nők kedvezményes nyugdíjában részesülő kft.-tag
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy kft. személyesen közreműködő tagjának, aki 40 éves jogosultsági idejére tekintettel 2018. szeptember 15-től kedvezményes nyugdíjat igényel? A tag havi jövedelme háromszázezer forint.
5815. kérdés Korhatár előtti ellátásban részesülő társas vállalkozó
Helyesen gondolja egy egyszemélyes kft. korhatár előtti ellátásban részesülő tulajdonos ügyvezetője, hogy nem keletkezik kereseti korlátba számítandó jövedelme, ha társas vállalkozóként fizet minimumjárulékot, de tagi jövedelmet nem vesz fel, és 0 forint személyi jövedelemadót fizet e jogviszonya alapján? Létesíthet emellett egy részmunkaidős munkaviszonyt havi 100 ezer forintos munkabérért?
5816. kérdés Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettsége
Melyik naptól kell mezőgazdasági őstermelőként járulékot fizetni egy családi gazdaság tagja után, aki sikeres érettségi vizsgát tett, így megszűnt a tanulói jogviszonya, a diákigazolványa azonban még október 31-ig érvényes?
5817. kérdés Személyesen nem közreműködő kft.-tag
Be kell jelenteni a T1041-es nyomtatványon, illetve kell fizetnie valamilyen közterhet a tagsági viszonya alapján egy kft. tagjának abban az esetben, ha személyes közreműködést nem végez, az ügyvezetést nem ő látja el, és Németországban rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5818. kérdés Özvegyi nyugdíjban részesülő személy egészségügyi szolgáltatása
Jogosult egészségügyi szolgáltatásra egy ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki jelenleg semmilyen biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, és még nem is saját jogú nyugdíjas?
5819. kérdés Felmondás nyugdíjkorhatárt elért munkavállalónak
A felmondási időt a nyugdíjkorhatár betöltése előtt vagy után kell kiadnia a munkáltatónak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5820. kérdés Megállapodás szolgálati időre
Érdemes megállapodást kötnie szolgálati idő szerzése érdekében egy rokkantsági ellátásban részesülő férfinak, aki két év múlva tölti be a nyugdíjkorhatárt, és jelenleg ingatlanjai bérbeadásából él?
5821. kérdés Nyugdíj igénylése
Kapnak értesítést a nyugdíjkorhatárhoz közeledő személyek arról, hogy mikor kell igényelni az öregségi nyugdíjat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5822. kérdés Szolgálati idő I.
Melyik időszakok fognak beszámítani a nyugdíjalapba annak a személynek az esetében, aki 1976. szeptember 1-jétől 1979. júliusig ipari tanuló volt, 1979. augusztus 1-jétől 2001. január 31-ig munkaviszonyban állt, 2001. október 31-ig munkanélküli-segélyt kapott, majd rehabilitált volt 2011-től 2013-ig, amely időszak alatt 4 órás munkaviszonyban állt 2012. december 5-től 2013. február 3-ig? Az érintettet ezt követően ismét leszázalékolták.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5823. kérdés Szolgálati idő II.
Jogosultsági időnek számít a rehabilitá-ciós járadék folyósításának időszaka a nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása során?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5824. kérdés Nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása
A nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása során csak a 40 év jogosultsági időt veszik figyelembe, vagy a tényleges szolgálati időt, amennyiben az több?
5825. kérdés Férfi nyugellátása nyugdíjkorhatár betöltése előtt
Létezik jelenleg olyan nyugellátás, amelyet egy férfi igényelhet, aki még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárát, nem minősül megváltozott munkaképességűnek, de 42 év folyamatos szolgálati idővel rendelkezik, és nagyon elfáradt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5826. kérdés Nyugdíj összege
Okozhatja a nyugdíjak összegének jelentős eltérését két korábbi kolléga esetében az, hogy az egyik egy ideig rokkantsági nyugdíjban részesült? A keresetek több mint 10 évig meg-egyeztek, az egyik mégis kétszer annyi ellátást kap, mint a másik.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5827. kérdés Rehabilitációs hozzájárulás
Meg kell fizetni a rehabilitációs hozzájárulást annak a foglalkoztatónak, amelynek a statisztikai állományi létszáma pontosan 25 fő, vagy csak abban az esetben érinti a foglalkoztatókat ez a közteher, ha a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 25 fős határt? Az előadásokon egymásnak ellentmondó információk hangzanak el ebben a kérdésben.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5828. kérdés Keresőképtelen munkavállaló átalánya
Fizethető arányosan átalány a munkavállalónak abban az esetben, ha az érintett hónapban betegszabadságon és utána táppénzen volt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5829. kérdés Baleseti táppénz időtartama
Meddig folyósítható a baleseti táppénz annak a munkavállalónak, aki 2017. december 11-től áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában, korábban 2016. december 7-től 2017. december 6-ig baleseti táppénzben részesült, és 2018. május 10-től korábbi üzemi balesetéből eredően ismét keresőképtelenné vált, és előreláthatólag hosszú ideig keresőképtelen marad?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5830. kérdés Táppénz alapja, időtartama
Meddig lesz jogosult táppénzre, és mi lesz az ellátás alapja annak a munkavállalónak, aki 2018. február 5-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2018. június 4-től keresőképtelen, és betegszabadságát már kimerítette, így az első naptól táppénzt kap? A dolgozó munka-bére 300?000 forint/hó, előzetes szerződéses munkaviszonya 2017. április 3-tól 2017. április 23-ig tartott, és e jogviszonyában bekövetkezett üzemi balesetéből kifolyólag baleseti táppénzben részesült 2018. január 31-ig.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5831. kérdés EGT-tagállamban biztosított személy egészségügyi ellátása
A tajt vagy az EU-kártyát kell használnia a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha EGT-tagországban (nem Magyarországon) biztosított, és hazalátogatása során egészségügyi ellátást vesz igénybe? A taj használata esetén a rendszer jelzi, hogy nincs jogviszonya, az egészségügyi szolgáltatók viszont nem fogadják el az EU-kártyát. Meg kell fizetni ebben az esetben az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulékot annak ellenére, hogy külföldön mindent megfizetett?
5832. kérdés Támogatás gyógyászati segédeszközre
Milyen támogatás vehető igénybe a gyógyászati segédeszközökre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5833. kérdés Figyelembe vehető gyermek
Hová fordulhat a szülő, ha nem ért egyet azzal, hogy a gyógyszerésznek tanuló, doktoranduszképzésben részt vevő gyermekét nem veszik figyelembe a családi pótlék folyósításakor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére