Őstermelő járulékalapja

Kérdés: Milyen alap után kell megfizetni 2024. évben a járulékokat abban az esetben, ha egy őstermelők családi gazdaságának biztosított tagja átjelentkezik egy másik családi gazdaságba? Az előző családi gazdaságban megszerzett jövedelem lesz a járulékalap, vagy kezdőnek fog minősülni, és a minimálbér alapján fizet?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 10. pontja értelmében kezdő mezőgazdasági őstermelőnek az a személy minősül, aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek.Jelen esetben az érintett 2023-ban mezőgazdasági őstermelőnek minősült, és e tekintetben nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Átalányadózó őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés:

Mi a szociálishozzájárulásiadó-alapja annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egy őstermelők családi gazdaságának tagja, 2022 márciusában kezdte meg a tevékenységét nappali tagozatos hallgatói jogviszonya mellett, és a bevétele 10 millió forint volt? Milyen összeggel kell kalkulálnia 2023. év vonatkozásában, ha a tervezett bevétele hozzávetőlegesen 15 millió forint lesz, és közterhei elszámolására az átalányadózást választotta?

Részlet a válaszából: […] A mezőgazdasági őstermelő szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége alapvetően három tényezőtől függ: a bevétele összegétől, a választott adózási módtól, illetve a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségétől.A kérdésben említett őstermelőre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Jövedelemmel rendelkező gyermek figyelembevétele

Kérdés: A családi pótlék összegénél és ezáltal a családi adókedvezménynél is figyelembe vehető az a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermek, aki őstermelők családi gazdaságának a tagja?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 12. §-a (1) bekezdésének ab) pontja értelmében a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából – többek között – azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki köznevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

GYED-ben részesülő ÖCSG-tag járulékai

Kérdés:

Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a GYED-ben részesülő édesanyát, aki ez év áprilisától egy őstermelői családi gazdaság tagja lett? Hol található az erre vonatkozó szabályozás?

Részlet a válaszából: […] Az első kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy az őstermelővé vált hölgyre e jogviszonya alapján egyáltalán kiterjed-e a biztosítás. Erre a kérdésre csak abban az esetben adhatunk igen választ, ha más jogviszonyban – ide nem értve a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Családi gazdaság GYED-en lévő tagja

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a családi gazdaság új tagját, ha a munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van és GYED-ben részesül? Milyen bevallási kötelezettség keletkezik a tag után ebben az esetben? Változik a helyzet akkor, ha év közben megszűnik a munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében nem terjed ki a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben (sem) a biztosítás, amennyiben egyéb jogcímen – ide nem értve a f) pontban és a jogszabályi hely (2) bekezdésében említett munkavégzésre irányuló egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

ÖCSG-tag ekhója

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózást egy korhatár előtti ellátásban részesülő egyéni vállalkozó, aki meg kívánja szüntetni a vállalkozását, és a továbbiakban megbízási jogviszonyban folytatná a tevékenységét? A tevékenység alapján az ekho választása nem kizárt. Az érintett adózó őstermelői tevékenységet is végez egy családi gazdaság tagjaként, amelyből kb. évi 10 millió forint bevétele származik.
Részlet a válaszából: […] Valóban, szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózás kedvezőbbé vált, hiszen a 297/2022. Korm. rendelet alapján a kifizető mentesül a 13 százalékos ekho megfizetése alól az Ekho-tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Őstermelők családi gazdaságának tagja

Kérdés: Létesíthetne valamilyen módon munkaviszonyt egy őstermelők családi gazdaságának tagja és vezetője a gazdaságban, aki egyébként jelenleg főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben egy őstermelők családi gazdaságának tagjáról van szó, aki a gazdaság képviseletét is ellátja, és emellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. Így a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség nem mezőgazdasági őstermelőként, hanem egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Családi gazdaság

Kérdés: Visszamenőlegesen szűnik meg egyéni vállalkozóként a biztosítása egy családi gazdaság vezetőjének, aki a növénytermesztés mellett mezőgazdasági szolgáltatást is végez egyéni vállalkozás keretében, de élni szeretne a jogszabály adta lehetőséggel, amely alapján a kiegészítő szolgáltatást is őstermelőként végezheti? A családi gazdaság másik két tagját, a fiát és a feleségét egyéni vállalkozóként alkalmazta. Visszamenőleg mindhárman őstermelőként válnak biztosítottá ebben az esetben? Korábban őstermelőként egyikük sem fizetett járulékot. A család már hosszú évek óta végzi a mezőgazdasági és a kiegészítő tevékenységet is.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a kiegészítő tevékenység "bevihető" a mezőgazdasági őstermelő tevékenység alá, feltéve, ha az abból származó bevétel nem haladja meg az őstermelői tevékenységből származó éves bevételének negyedét. A családi gazdaság vezetője vélhetően e lehetőséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Őstermelői családi gazdaság tagjai

Kérdés: Valóban van törvényi akadálya annak, hogy egy őstermelői családi gazdaság tagjai a gazdaság mellett egy betéti társaságot is létrehozzanak? Hogyan alakul a 3 tag járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha eddig csak a férj fizetett őstermelőként járulékot, és a betéti társaságban is csak ő működne közre ingyenes megbízási jogviszonyban? A feleség a bt.-ben beltagként ügyvezető lenne, de díjazásban nem részesül és rendelkezik egy heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, a gyermek egyetemi hallgató, a bt.-ben pedig kültagként nem működne közre?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Szja-tv. 6. számú melléklete – amely az őstermelők családi gazdaságában végzett tevékenység szabályait részletezi – úgy rendelkezik, hogy az őstermelők családi gazdasága tagjai a családi őstermelői tevékenység időszakában egymással munkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Osztrák nyugdíjban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Kötelezett őstermelőként járulékfizetésre a továbbiakban egy családi gazdaság tagja, aki eddig Ausztriában dolgozott munkaviszonyban, így nem volt kötelezett járulékfizetésre, szeptembertől azonban Ausztriából nyugdíjban részesül, viszont a magyar nyugdíjkorhatárt még nem érte el? Amennyiben köteles járulékfizetésre, akkor a minimálbér vagy a tavalyi jövedelem lesz a számítás alapja?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy is, aki bármely EGT--államtól öregségi nyugellátásban részesül. A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő tehát osztrák öregségi nyugdíja alapján saját jogú öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.
1
2