Családi gazdaság GYED-en lévő tagja

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a családi gazdaság új tagját, ha a munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van és GYED-ben részesül? Milyen bevallási kötelezettség keletkezik a tag után ebben az esetben? Változik a helyzet akkor, ha év közben megszűnik a munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében nem terjed ki a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben (sem) a biztosítás, amennyiben egyéb jogcímen - ide nem értve a f) pontban és a jogszabályi hely (2) bekezdésében említett munkavégzésre irányuló egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

ÖCSG-tag ekhója

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózást egy korhatár előtti ellátásban részesülő egyéni vállalkozó, aki meg kívánja szüntetni a vállalkozását, és a továbbiakban megbízási jogviszonyban folytatná a tevékenységét? A tevékenység alapján az ekho választása nem kizárt. Az érintett adózó őstermelői tevékenységet is végez egy családi gazdaság tagjaként, amelyből kb. évi 10 millió forint bevétele származik.
Részlet a válaszából: […] Valóban, szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózás kedvezőbbé vált, hiszen a 297/2022. Korm. rendelet alapján a kifizető mentesül a 13 százalékos ekho megfizetése alól az Ekho-tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Őstermelők családi gazdaságának tagja

Kérdés: Létesíthetne valamilyen módon munkaviszonyt egy őstermelők családi gazdaságának tagja és vezetője a gazdaságban, aki egyébként jelenleg főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben egy őstermelők családi gazdaságának tagjáról van szó, aki a gazdaság képviseletét is ellátja, és emellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. Így a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség nem mezőgazdasági őstermelőként, hanem egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Családi gazdaság

Kérdés: Visszamenőlegesen szűnik meg egyéni vállalkozóként a biztosítása egy családi gazdaság vezetőjének, aki a növénytermesztés mellett mezőgazdasági szolgáltatást is végez egyéni vállalkozás keretében, de élni szeretne a jogszabály adta lehetőséggel, amely alapján a kiegészítő szolgáltatást is őstermelőként végezheti? A családi gazdaság másik két tagját, a fiát és a feleségét egyéni vállalkozóként alkalmazta. Visszamenőleg mindhárman őstermelőként válnak biztosítottá ebben az esetben? Korábban őstermelőként egyikük sem fizetett járulékot. A család már hosszú évek óta végzi a mezőgazdasági és a kiegészítő tevékenységet is.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a kiegészítő tevékenység "bevihető" a mezőgazdasági őstermelő tevékenység alá, feltéve, ha az abból származó bevétel nem haladja meg az őstermelői tevékenységből származó éves bevételének negyedét. A családi gazdaság vezetője vélhetően e lehetőséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Őstermelői családi gazdaság tagjai

Kérdés: Valóban van törvényi akadálya annak, hogy egy őstermelői családi gazdaság tagjai a gazdaság mellett egy betéti társaságot is létrehozzanak? Hogyan alakul a 3 tag járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha eddig csak a férj fizetett őstermelőként járulékot, és a betéti társaságban is csak ő működne közre ingyenes megbízási jogviszonyban? A feleség a bt.-ben beltagként ügyvezető lenne, de díjazásban nem részesül és rendelkezik egy heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, a gyermek egyetemi hallgató, a bt.-ben pedig kültagként nem működne közre?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Szja-tv. 6. számú melléklete - amely az őstermelők családi gazdaságában végzett tevékenység szabályait részletezi - úgy rendelkezik, hogy az őstermelők családi gazdasága tagjai a családi őstermelői tevékenység időszakában egymással munkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Osztrák nyugdíjban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Kötelezett őstermelőként járulékfizetésre a továbbiakban egy családi gazdaság tagja, aki eddig Ausztriában dolgozott munkaviszonyban, így nem volt kötelezett járulékfizetésre, szeptembertől azonban Ausztriából nyugdíjban részesül, viszont a magyar nyugdíjkorhatárt még nem érte el? Amennyiben köteles járulékfizetésre, akkor a minimálbér vagy a tavalyi jövedelem lesz a számítás alapja?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy is, aki bármely EGT--államtól öregségi nyugellátásban részesül. A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő tehát osztrák öregségi nyugdíja alapján saját jogú öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

GYET-ben részesülő őstermelő

Kérdés: Biztosítottá válik őstermelőként az az édesanya, akinek a munkaviszonya megszűnt, mert 3 gyermekére tekintettel GYET-ben részesül, és évek óta egy családi gazdaság tagja is? Amennyiben igen, akkor mi lesz a járulékok alapja?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett édesanya a munkaviszonya révén fennálló biztosítási jogviszonya megszűnése után mezőgazdasági őstermelőként automatikusan biztosítottá vált, járulékfizetés azonban ennek ellenére nem terheli. Ennek oka, hogy a Tbj-tv. 30/A. §-ának (4) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Melyik naptól kell mezőgazdasági őstermelőként járulékot fizetni egy családi gazdaság tagja után, aki sikeres érettségi vizsgát tett, így megszűnt a tanulói jogviszonya, a diákigazolványa azonban még október 31-ig érvényes?
Részlet a válaszából: […] A tanulói jogviszony fennállásának, megszűnésének az őstermelői járulékfizetési kötelezettség tekintetében semmilyen jelentősége nincs. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja nem a tanulói jogviszonyban álló, hanem a kiskorú mezőgazdasági őstermelőt mentesíti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Tanulószerződéssel rendelkező őstermelő

Kérdés: Mentesül a családi gazdaság tagja a járulékfizetési kötelezettség alól, ha emellett tanulószerződéssel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Igen, mentesül. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja határozza meg azokat a helyzeteket, amikor mezőgazdasági őstermelőre - a főszabály ellenére - nem terjed ki a biztosítás. E felsorolás szerint nem terjed ki a mezőgazdasági őstermelőre a biztosítás akkor sem, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Nappali tagozatos mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Tanulmányai időtartamára mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól egy családi gazdaság tagja, aki szeptembertől nappali tagozatos egyetemi hallgató?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a mezőgazdasági őstermelő biztosítási és járulékfizetési kötelezettségére - ellentétben az egyéni vállalkozóval, aki ebben az esetben mentesül a havi minimális járulékfizetési kötelezettség alól - semmilyen hatással sincs, ha nappali tagozaton folytat tanulmányokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.
1
2