266. Társadalombiztosítási Levelek / 2014. október 7.

TARTALOM

4522. kérdés Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény tartósan álláskereső munkavállaló után
Érvényesítheti a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy olyan munkavállaló után, aki most kezdte meg az ügyintézést a munkaügyi központnál a tartósan álláskereső státuszról szóló igazolás kiállítása érdekében, amely előreláthatóan így nem fog elkészülni a munkába lépés napjáig?
4523. kérdés Kkt. vezető tisztségviselőjének jogviszonya
Végezheti 4 órás munkaviszony keretében az ügyvezetői tevékenységet egy közkereseti társaság vezető tisztségviselője abban az esetben, ha egy másik cégnél fennálló főállású munkaviszonya megszűnik, vagy kötelező bejelenteni társas vállalkozói jogviszonyba, és legalább a minimálbér után megfizetni utána a járulékokat? Hogyan kell bejelenteni az ügyvezetőt ebben az esetben?
4524. kérdés Külföldi állampolgárságú egyetemi hallgató egészségügyi ellátása
Jogosult bármilyen egészségügyi ellátásra az a külföldi állampolgárságú, nappali tagozatos egyetemi hallgató, aki rendelkezik állami vagy egyéb ösztöndíjjal?
4525. kérdés Mezőgazdasági őstermelő ápolási díja
Jogosult ápolási díjra az a regisztrált mezőgazdasági őstermelő, aki évi 600 ezer forintot meghaladó bevételt realizál?
4526. kérdés Kisadózó egyéni vállalkozó önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseinek adókedvezménye
Igénybe tudja venni valamilyen formában az önkéntes nyugdíjpénztári befizetései után az adókedvezményt egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó?
4527. kérdés Ellátások kisadózó egyéni vállalkozó 6 millió forintot meghaladó bevétele után
Hogyan kerül ellátási alapként figyelembevételre a kisadózó egyéni vállalkozóként elért 6 millió forintot meghaladó bevétel után megfizetett 40 százalékos adó? Hogyan kell beszámítani ezt az összeget a minimálbér 18-szorosa szerinti kereseti korlátba?
4528. kérdés Adószámmal nem rendelkező társaság bejelentési kötelezettségének teljesítése
Milyen módon jelentheti be a frissen alakult betéti társaság társas vállalkozónak minősülő ügyvezetőjét a biztosítást megelőzően abban az esetben, ha a cég még nem rendelkezik adószámmal?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4529. kérdés Kiegészítő tevékenységű vállalkozó iskoláztatási támogatása
Részesülhet iskoláztatási támogatásban egy kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó az unokájára tekintettel?
4530. kérdés Iskolakezdési támogatás elvált szülők esetén
Ki és milyen arányban lehet jogosult iskolakezdési támogatásra az alábbi esetben? Az elvált szülők két iskoláskorú gyermeküket egyezség alapján egyenlő időszakban felváltva gondozzák, a családi pótlékot is 50-50 százalékos arányban megosztva kapják. Az édesapa újra megnősült, a feleség két iskoláskorú gyermekét közös háztartásban nevelik, és a családi pótlékot 100 százalékos összegben a férj kapja.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4531. kérdés Családi pótlék folyósításának megszüntetése
Milyen lehetőségei vannak annak a szülőnek, akinek megszüntették a családi pótlék folyósítását, mert a gyermek állítólag sokat hiányzott az iskolából?
4532. kérdés TGYÁS alapja
Helyesen járt el a kifizetőhely, ha a 2013. november 11-e óta a cégnél dolgozó, és 2014. május 20-án szült munkavállaló terhességi-gyermekágyi segélyét a munkáltatónál elért 180 naptári napi jövedelme átlaga alapján állapította meg? A munkavállaló előző munkaviszonya 2010. december 20-tól 2013. október 31-ig tartott.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4533. kérdés Folyamatos biztosítási időn belül ugyanannál a munkáltatónál elhelyezkedő munkavállaló táppénzalapja
Helyesen járt el a kifizetőhely abban az esetben, ha a 2013. évben elért jövedelem alapján állapította meg annak a munkavállalójának a táppénzét, akinek a kétéves munkaszerződése 2014. május 31-én lejárt, ezen a napon a biztosítási jogviszonya is megszűnt, de 2014. június 2-től ugyanannál a cégnél megbízási jogviszonyban foglalkoztatják havi 60 000 forint megbízási díjért, tehát ismét biztosítottá vált, és 2014. június 23-án veszélyeztetett terhesként táppénzt igényelt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4534. kérdés 1953-ban született nő nyugellátása
Mikor mehet csökkentés nélküli előrehozott nyugdíjba egy 1953-ban született nő, aki jelenleg 37 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4535. kérdés Nyugdíj szerzése érdekében kötött megállapodás legalacsonyabb összege
Mi az a legalacsonyabb összeg, amelynek alapulvételével a nyugdíj-biztosítási igazgatóságon a nyugdíjhoz megállapodást tud kötni az a magánszemély, akinek jelenleg nincs munkahelye?
4536. kérdés Szabadságnapok korrigálása keresőképtelenség esetén
Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha az adott évben a keresőképtelenség 31. napja után már az első naptól csökkenti a szabadnapok számát, vagy az eljárást sérelmező munkavállalók álláspontja a helyes, amely szerint csak a 31. naptól kell korrigálni a szabadságnapok számát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4537. kérdés Poligráfos vizsgálat jogszerűsége
Jogosan járt el a munkáltató abban az esetben, ha az egyik telephelyén történt lopás bűncselekmény felderítése érdekében a belső vizsgálat során egyes munkavállalókat poligráfos vizsgálatnak is alávetett, vagy ez a vizsgálat személyi jogsértésnek minősülhet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére