Adószámmal nem rendelkező társaság bejelentési kötelezettségének teljesítése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 266. számában (2014. október 7.), 4528. kérdésszám alatt

Kérdés: Milyen módon jelentheti be a frissen alakult betéti társaság társas vállalkozónak minősülő ügyvezetőjét a biztosítást megelőzően abban az esetben, ha a cég még nem rendelkezik adószámmal?
Válasz (részlet): […]napjától,- egyéni cég tagja esetében az egyéni cég tagjává válás napjától, míg- egyéb esetben a társas vállalkozásnál létesített tagsági jogviszony, illetve vezető tisztségviselői jogviszony létrejötte napjától.Tekintve, hogy a létrehozni kívánt társaság a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi ellenjegyzésétől kezdődően előtársaságként működhet, elfordulhat, hogy az ügyvezető és a társasági szerződés szerint személyes közreműködésre kötelezett tagok már ettől a dátumtól, de legkésőbb a cégnyilvántartásba történő bejegyzés napjától biztosítottnak tekintendők, ami egyben azt is jelenti, hogy biztosítottként történő bejelentésüknek már ezen a napon meg kellene (kellett volna) történnie.Tény, hogy ebben az időpontban a társaságok[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére