Társadalombiztosítási megállapodások

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2022-ben a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos megállapodáskötés díjaira?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 48. §-a alapján megállapodást köthet a nyug-ellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíj szerzése érdekében kötött megállapodás legalacsonyabb összege

Kérdés: Mi az a legalacsonyabb összeg, amelynek alapulvételével a nyugdíj-biztosítási igazgatóságon a nyugdíjhoz megállapodást tud kötni az a magánszemély, akinek jelenleg nincs munkahelye?
Részlet a válaszából: […] ...szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Megállapodás alapján nyugdíj- járulékot fizető személy biztosítotti jogviszonya

Kérdés: Visszakaphatja a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot az a magánszemély, aki esetenként megbízási jogviszonyban végez munkát egy cégnek, ahol a díjazása meghaladja a minimálbér 30 százalékát, így ezekben az időszakokban biztosítottá válik? Érvényesíthető valamilyen módon a családi járulékkedvezmény a megállapodás alapján fizetett járulék vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...a Tbj-tv. 24/A. §-a értelmében kizárólag a biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék vonatkozásában érvényesíthető. A megállapodás alapján fizetett 34 százalékos nyugdíjjárulék nem tartozik ebbe a körbe, tehát ez után családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munka nélküli személynek, aki az aktív munkakeresés ellenére sem talál munkahelyet, de szeretné, ha ez az időszak valamilyen módon szolgálati időnek számítana?
Részlet a válaszából: […] ...járó jogviszonyban, lehetősége van a hatályos jogszabályok (Tbj-tv. 34. §-a) alapján a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel megállapodást kötni a hiányzó időszak pótlása céljából.A nyugdíj összegénél valóban jelentősége van annak, hogy mennyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Megállapodás alapján fennálló fizetési kötelezettség szünetelése

Kérdés: Kell-e fizetnie a megállapodást kötött személynek az előírt járulékokat arra az időszakra, amely alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt, abban az esetben, ha közben a megállapodás is érvényben van?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási kötelezettséggel érintett időszak alatt nemkell megfizetni a megállapodás alapján előírt járulékokat, az eljárás azonbanattól is függ, hogy a megállapodást milyen ellátásokra kötötték.A Tbj-tv. 34. §-a szerint az a belföldi nagykorú személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.
Kapcsolódó címke:

Szolgálati idő külföldi tartózkodás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a nőnek, aki a férjével szeretne tartani külföldre, ahová külszolgálatra rendelték, de a nyugdíj-biztosítási jogviszonyát nem szeretné megszakítani?
Részlet a válaszából: […] ...tag esetében a kötelező tagdíj mértékévelcsökkentve) nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellettmegállapodást köthet a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnyugdíj-biztosítási igazgatóságán.A Tbj-tv. 34-35. §-ai alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Megállapodás szolgálati időre

Kérdés: Fizethető-e valamilyen módon a nyugdíjjárulék az után a személy után, akinek 2011. május 31-én megszűnik a munkaviszonya, és decemberben meg lenne a 40 éves szolgálati ideje, tehát el tudna menni nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] ...tag esetében a kötelezőtagdíj mértékével csökkentve) nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék fizetésénekvállalása mellett megállapodást köthet a lakóhelye szerint illetékeskormányhivatal nyugdíj-biztosítási igazgatóságán.A megállapodást az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Megállapodás nyugdíjjogosultság megszerzésére

Kérdés: Mi az a legkevesebb összeg, amelynek alapulvételével megállapodást köthet a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő és ellátási alap megszerzéséhez az a munkavállaló, akinek nincs munkahelye?
Részlet a válaszából: […] ...esetében a kötelező tagdíjmértékével csökkentett - 34 százalékos nyugdíj-biztosítási ésnyugdíjjárulék-fizetés vállalása mellett megállapodást köthet. A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy általmegjelölt jövedelem, legfeljebb azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 10.

Munkáltató és munkavállaló megállapodása

Kérdés: Kollektív szerződés, illetve a munkáltató és a munkavállaló megállapodása mikor és milyen módon térhet el jogszerűen a törvényi rendelkezésektől?
Részlet a válaszából: […] ...foglalt kivétellel - jogszabállyal ellentétes nem lehet.Az Mt. 13. § (3) bekezdése értelmében kollektív szerződés,illetve a felek megállapodása e törvény harmadik részében meghatározottszabályoktól - ha e törvény vagy a köztulajdonban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Török állampolgárságú kiküldött egészségügyi ellátása

Kérdés: Köthet-e az OEP-pel szerződést egészségügyi ellátás biztosítására az a török állampolgár, aki 2 éves tartós kiküldetésre egy magyar céghez érkezik dolgozni? Megkötheti-e ezt a megállapodást a foglalkoztató cég, amennyiben a szerződéses összeget megfizeti a magánszemély helyett? Keletkezik-e ezáltal közteherköteles jövedelme a magánszemélynek?
Részlet a válaszából: […] ...szó külföldinek minősülő személyről -egészségügyi szolgáltatásáról kizárólag az egészségbiztosítási pénztárralkötött megállapodás révén tud gondoskodni. A megállapodás szabályait a Tbj-tv. 34-35. §-aiszabályozzák.Eszerint az említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.
1
2