Munkaviszony megszüntetése GYED alatt

Kérdés: Hogyan szüntetheti meg a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát GYED alatt, és milyen járandóságokat kell kifizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...(128. §) első hat hónapja.Végkielégítés fizetése közös megegyezés esetén nem kötelező, a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján azonban a járandóság kifizethető.(Kéziratzárás: 2023. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés: Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?
Részlet a válaszából: […] ...menet közben ezen már nem változtathat. A jogszabály szerint tisztán teljesítménybérezés lehetséges, de csak munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén, ugyanakkor a munkabért a munkáltató teljesítménybér és időbér formájában is meghatározhatja [Mt. 137. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?
Részlet a válaszából: […] ...irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.Vezető állású munkavállalóval versenytilalmi megállapodás is köthető, melynek részleteit szintén a munkaszerződésben rögzítve, legalább egyéves időtartamra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Ingatlan-bérbeadás adószámos magánszemélyként

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége annak az adószámos magánszemélynek, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, jelenleg GYES-ben részesül, de úgy tervezi, hogy a GYES lejártát követően sem megy vissza főállású munkahelyére? Elegendő lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése abban az esetben is, ha a magánszemély évi több millió forintos bevételre tesz szert a bérbeadásból, és esetleg az áfakörbe is bejelentkezik, vagy létrejön a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...ellátások (szolgálati idő, nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem) megszerzése érdekében a Tbj-tv. 46. §-ának (3) bekezdése alapján megállapodást köthet, de az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira (táppénz, CSED, GYED) csak akkor lehet jogosult, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Valóban figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál a foglalkoztatónál megbízási jogviszonyban álló személyeket abban az esetben, ha a munkaidejük bizonyíthatóan meghaladja a havi 60 órát?
Részlet a válaszából: […] ...venni - valóban úgy rendelkezik, hogy a létszám megállapítása során alkalmazásban állónak kell tekinteni a megbízási szerződéssel, megállapodás alapján havi átlagban legalább 60 munkaórában alkalmazottakat.Ennek a ténynek azonban a rehabilitációs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Családi kedvezmény érvényesítése elvált szülők esetén

Kérdés: Jogosult a gyermekek után járó családi kedvezményre az elvált édesapa abban az esetben, ha nagy összegű gyermektartást fizet, a gyermeket időnként háztartásában is gondozza, és a bíróság közös szülői felügyeleti jogot állapított meg? Az anya keresete jelenleg nagyon alacsony, ezért a szülők között megállapodás született a családi kedvezmény apa javára történő 90/10 százalékos megosztásáról.
Részlet a válaszából: […] ...nem választható, a jogszabály alapján ez csak 50-50 százalékos lehet.A konkrét esetben tehát a bírósági döntés, illetve a szülők megállapodása nem alapozza meg az apa jogosultságát a családi kedvezményre. Ahhoz, hogy az apa érvényesíteni tudja a kedvezményt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Járhat óvodába a legkisebb, 3. életévét betöltött gyermek abban az esetben, ha az anya három gyermekére tekintettel gyermeknevelési támogatásban részesül? A másik két gyermek 5, illetve 15 éves.
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben a szülők nem tudnak megállapodni - a gyakorlatban ilyen eset ritkán fordul elő -, hogy melyikük vegye igénybe az ellátást, megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt.A Cst. kizárólag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. 3:112. §-a alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.A Tbj-tv. 4. §-ának 21.5 pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 137. § (1) bekezdés]. A munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet. Ez azt jelenti, hogy a felek között fennálló munkaszerződést megfelelően módosítani kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] ...a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege - a képzésben részt vevő és a duális képzőhely megállapodása alapján - a korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
97