tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

130. Társadalombiztosítási Levelek / 2008. június 17.

TARTALOM

2235. kérdés Magán-nyugdíjpénztári tag öregségi nyugdíja
Valóban csak a nyugdíja 75 százalékát fogja nyugdíjként megkapni az a magán-nyugdíjpénztári tag, aki 2008. július 4-én nyugdíjba szeretne vonulni? Mit kell tennie, hogy a teljes összeget folyósítsák részére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2236. kérdés 40 százalékos egészségkárosodott személy ellátásai
Mit kell tennie annak a személynek, aki rokkantsági nyugdíjat igényelt, de a nyugdíj-biztosítási szerv elutasította az igényét, mert az orvosok szerint az egészségkárosodása csak 40 százalékos? Tavaly is kérte ugyanezt az ellátást, és akkor az orvosi bizottság a munkaképesség-csökkenést 50 százalékban állapította meg, pedig az állapota a háziorvosa szerint egyre romlik, és egyre nehezebben végzi a munkáját is. Milyen ellátásra lehet jogosult?
2237. kérdés Nyugdíjas munkavállaló éves nyugdíjjárulék-alap keretösszege
Létezik-e még egyéb szabály a Tny-tv. 83/B. § rendelkezésén túl arra vonatkozóan, hogy ha a nyugellátásban részesülő személy a neki járó nyugdíjjárulék-alap éves keretösszegét - pl. egy nagyobb jutalmazási lehetőség miatt - a tárgyév decemberében meghaladja, akkor a tárgyév december havi nyugellátását vissza kell fizetnie? Nem vonja-e maga után ez a szabály azt is, hogy egy 2008-ban, 59 évesen előrehozott öregségi nyugdíjba került munkavállaló a következő év januárjától sem vállalhat munkát addig, amíg a 62. életévét be nem tölti?
2238. kérdés Rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozó irányadó keresete
Hogyan kell kiszámolni az irányadó keresetet egy rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozónál? A vállalkozó jelenleg 55 éves, 2001 óta rokkantnyugdíjas, a megrokkanás idején, 1988-2000 között a havi átlagkeresete 94 709 forint volt.
2239. kérdés Prémiumévek programban részt vevő köztisztviselő vállalkozása
Melyik jogviszonya számít főtevékenységnek, és mennyi társadalombiztosítási közterhet kell megfizetnie annak a prémiumévek programban részt vevő köztisztviselőnek, akinek evás vállalkozói tevékenysége is van?
2240. kérdés Főiskolai hallgató biztosított magán-nyugdíjpénztári tagsága
Létesíthet-e magán-nyugdíjpénztári tagságot, és kérheti-e a már befizetett nyugdíjjárulék átutalását a magánnyugdíjpénztárhoz az a nappali tagozatos főiskolai hallgató, aki 2007. január 1-jétől biztosítottá vált, mert közös őstermelői igazolvánnyal gazdálkodik a család, nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségét teljesítette, ez évben befejezi tanulmányait és biztosítással rendelkező munkaviszonyba áll?
2241. kérdés Vissza nem térítendő támogatás
Befolyásolja-e az adómentességet, ha a dolgozónak van lakóingatlana, amit egyébként bérbeadással hasznosít, és a munkáltató lakás vásárlására vissza nem térítendő munkáltatói támogatást ad a részére?
2242. kérdés Béren kívüli juttatások
Meghatározható-e a természetbeni juttatásokban részesülő dolgozók csoportja az adómentes béren kívüli juttatások és adóköteles juttatások tekintetében, vagy azokban valamennyi dolgozónak részesülnie kell az alábbi esetben? Egy társaság üzemeltetési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Az egyik ügyfél kifejezett kérésére adóköteles, illetve adómentes béren kívüli juttatások rendszerét szeretnénk kialakítani oly módon, hogy csak azon dolgozók részesülnének belőle, akik ehhez a szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó munkában vesznek részt. Ezek a dolgozók teljes munkaidejükben az említett ügyfél telephelyén dolgoznak.
2243. kérdés Jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás elmaradása
Milyen jogkövetkezménye van annak, ha a munkáltatói intézkedés nem tartalmaz jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2244. kérdés Készenléti jellegű munkakör
Milyen munkakör minősülhet készenléti jellegű munkakörnek, milyen speciális munkajogi rendelkezések kapcsolódnak a készenléti jellegű munkakörhöz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2245. kérdés Készenléti jellegű munkakörben dolgozók munkaideje
Készenléti munkakörben beleszámít-e a munkaidőbe a munkaközi szünet, illetve egy bank őrzése esetén a nyitvatartási idő utáni szolgálatteljesítés megfelel-e a készenléti jellegnek?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére