tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

90. Társadalombiztosítási Levelek / 2006. október 3.

TARTALOM

1544. kérdés Külföldi cég magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalóinak jogviszonya
Egy francia székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepén az alapító külföldi vállalatnál munkaviszonyban álló munkavállalók fogják az alapító külföldi vállalat és egy magyar megrendelő közötti szerződés szerint a Magyarországon végzett kivitelezést koordinálni és a teljesítéseket leigazolni. A külföldiek nem a fióktelep külföldi vállalatánál, hanem annak külföldi anyavállalatainál vannak munkaviszonyban. Milyen munkajogi formában végezhetnek a külföldiek munkát a magyar fióktelepen, illetve kell-e részükre adó- és járulékköteles jövedelmet fizetni, ha fizetést egyébként kapnak külföldön? Milyen járulékfizetési kötelezettség vonatkozik a fióktelep külföldi képviselőire, ha részükről munkavégzés Magyarországon nem történik? Milyen munkaügyi nyilvántartás és bejelentés (OEP, EMMA) vonatkozik a fióktelepen dolgozó külföldiekre az említett esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1545. kérdés Céges telefonok adózása
2006. szeptember 1-jét követően hogyan lehet elkerülni a céges telefonok adózását?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1546. kérdés Járulékalapot képező jövedelem bejelentése
Hogyan kell a szeptember 1-jétől érvényes bejelentési kötelezettséggel élnie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha nem tudja megfizetni a munkavállalói után a 125 ezer forint minimum-járulékalap szerinti járulékokat, eleget tesz az Art. 17/A. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének, de teljesítménybérezés, túlóra, jutalom stb. kifizetése esetén változik a járulékalap? Minden hónapban be kell-e jelenteni a járulékalapot képező jövedelmet?
1547. kérdés Evaalany egyéni vállalkozó minimum-járulékalapja
Érvényesítheti-e a járulékkedvezményt az evás egyéni vállalkozó, és ha igen, hogyan? Mit jelent az ő esetében a tényleges jövedelem?
1548. kérdés Részmunkaidőben dolgozó társas vállalkozó minimum-járulékalapja
A teljes minimum-járulékalap után meg kell-e fizetni a járulékokat abban az esetben, ha egy főfoglalkozású társas vállalkozó szeptember 1-jétől egy másik cégben heti 20 órás munkaviszonyba kerül, ahol a jövedelme eléri a minimum-járulékalap felét, vagy elég az arányos rész után, vagyis a minimum-járulékalap fele után megfizetni a járulékokat?
1549. kérdés Természetbeni egészségbiztosítási járulék ellenében járó ellátás
Mi lesz a táppénz alapja annak a többes jogviszonyú társas vállalkozónak az esetében, aki megfizeti a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot? Mire jogosít ez a közteher?
1550. kérdés Egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében járó ellátás
Mire jogosít az újonnan bevezetett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulék?
1551. kérdés Pótlékmentes önellenőrzés
Bejelentheti-e egy magánszemély pótlékmentesen a 2005. évi ingatlanértékesítésből származó jövedelmét, vagy a pótlékmentes önellenőrzés lehetősége csak a társas vállalkozásokra vonatkozik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1552. kérdés Alkalmi munkavállalói könyv munkaerő-kölcsönzés esetén
Egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég foglalkoztathatja-e alkalmi munkavállalói kiskönyvvel azokat a munkavállalóit, akiket évente csak néhány alkalommal, esetenként kölcsönöz ki?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1553. kérdés Portások munkarendje
Foglalkoztathatja-e egy vállalkozás 24/48 órás munkabeosztásban a munkaviszony keretében alkalmazásban álló portásokat?
1554. kérdés Felmentés alatt álló pedagógus munkavállalása
Vállalhat-e munkát ugyanannál a foglalkozatónál (pl. megbízási jogviszonyban) egy felmentés alatt álló pedagógus a munkavégzés alóli felmentés ideje alatt?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1555. kérdés GYED napi összegének megállapítása
A 2004. január 3-ától folyamatos biztosítással rendelkező dolgozó 2006. április 1-jétől terhességi-gyermekágyi segélyben részesül. Az ellátás összegét a 2005. január 1-jétől 2005. december 31-éig elért egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme alapján állapítottuk meg. A biztosított 2006. szeptember 24-étől jogosult a GYED igénybevételére. Mi lesz a GYED napi összege?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1556. kérdés Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálatai
A sok költözés után hol intézhetik ügyeiket a Fővárosi és Pest mMegyei EP fennhatósága alá tartozó ügyfelek?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére