Két munkakör

Kérdés: Lehetséges, hogy a munkavállaló két munkakört lásson el egy alapbérért?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltatónak legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölnie a munkavállalóval. A munkaidő-beosztás szabályainak meghatározása jelenthet támpontot a munkavállaló számára, melyet a munkáltató állapít meg (96. §)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ügyelet és készenlét

Kérdés: Mi a különbség az ügyelet és a készenlét között?
Részlet a válaszából: […] ...merül fel. Ilyen esetben a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 96 órával korábban módosíthatja a közölt munkaidő-beosztást. Emellett a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérelmére is módosíthatja.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Hazautazás és munkába járás költségei

Kérdés: Megtéríthető egyszerre a hazautazás és a munkába járás költsége a munkavállaló részére abban az esetben, ha a cég székhelye Budapesten van, és a dolgozó egy másik budapesti kerületből jár autóval a munkavégzés helyére, viszont az állandó lakcíme vidéken van?
Részlet a válaszából: […] A munkába járással kapcsolatos költségtérítés szabályait a 39/2010. Korm. rendelet, az adózási következményeket az Szja-tv. 25. §-ának (2)-(4) bekezdései tartalmazzák. A 39/2010. Korm. rendelet a munkáltató számára a meghatározott feltételek fennállása esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Munkaidő-beosztás módosítása

Kérdés: Rendkívüli munkaidőként kell elszámolni a munkavállaló munkavégzését abban az esetben, ha a munkáltató kevesebb mint hét nappal a munkakezdés előtt módosítja a munkaidő-beosztást? Pl.: Az egyik munkavállaló megbetegedett, ezért a munkáltató délután jelez a dolgozónak, hogy a következő napon két órával korábban kell kezdenie a munkavégzést.
Részlet a válaszából: […] ...50. és az 56. alcímek alatt rendezi a kérdéssel kapcsolatos munkaidő--beosztási szabályokat.Az Mt. egyértelműen rendelkezik arról, hogy a munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató joga és feladata meghatározni, ugyanakkor a munkavégzés önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Hazautazás költsége

Kérdés: Köteles megtéríteni a budapesti székhelyű munkáltató a munkavállaló hazautazási költségeit a leadott utazási jegyek ellenében abban az esetben, ha állandó lakcíme egy távoli határ menti városban van, de egyébként Budapesten él élettársával, akivel egy közös gyermeket is nevelnek? A munkavállaló így havonta több 10 ezer forintos utazási költséget kap, de a munkáltató feltételezése szerint visszaélésről van szó.
Részlet a válaszából: […] ...pontja értelmében a jogszabály alkalmazásában hazautazásnak a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás minősül, míg a lakóhely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Munkáltató által elrendelt képzés

Kérdés: Jár munkabér, illetve pótlék a munkáltató által elrendelt, jogszabály által előírt képzés idejére az alábbi esetben? Az érintett dolgozókat egyhavi munkaidőkeretben foglalkoztatják, 6.00-14.20-ig tart a munkaidejük, de általában hamarabb befejezik a munkát, így havonta 8-24 órával kevesebbet dolgoznak, mint a keret szerinti tényleges munkaidejük, viszont a kieső időre is megkapják a munkabérüket. Túlórának minősül a képzés időtartama, ha munkaidőn túl zajlik, hetente három alkalommal kb. egy hónapon keresztül? Kell pluszban fizetni a képzésre annak ellenére, hogy arra az időre is megkapják a dolgozók a bérüket, amikor ténylegesen nem dolgoznak? Milyen nyilvántartási kötelezettsége van a munkáltatónak a képzéssel kapcsolatban? Van valamilyen kötelezettsége a munkáltatónak azon munkavállalók esetében, akik távolabbi helyekről járnak be dolgozni, és a tanfolyam miatt csak kb. 1-1,5 óra várakozással tudnak este hazaérni? A dolgozók a havi bérlettérítést 100 százalékban megkapják.
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatása munkaidőkeretben történik. A munkaidőkeret fontos ismérve, hogy lehetővé teszi a munkáltató számára az egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazását, amely következtében a munkáltató szabadabban határozhatja meg a munkavállalók adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Visszatérés szülés után

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az otthoni gyermeknevelés után munkahelyükre visszatérő szülőkre, mire kell kifejezetten odafigyelnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló - akár az anya, akár az apa - a gyermeket egyedül neveli, akkor ez a korlátozás a gyermek 16 éves koráig áll fenn.A munkaidő-beosztással kapcsolatban a törvény úgy rendelkezik, hogy a három éven aluli gyermeket nevelő anya, illetőleg az ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Szabadság átvitele a következő évre

Kérdés: Milyen esetekben lehetséges a szabadság átvitele egyik évről a másik évre?
Részlet a válaszából: […] A konkrét kérdés megválaszolása előtt érdemes tisztázni a legfontosabb szabályokat a szabadság kiadásával kapcsolatban.Az Mt. 122. §-ának (1) bekezdése alapján a szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.A munkáltató évente hét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Díjazás elszámolása munkaidőkeretben

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a munkaidőkeret összes munkaóráját az általános munkarend szerint határozza meg a napi 7 órás részmunkaidőben dolgozó portások esetében (pl. október hónapra 7 óra × 1,5 × 21 nap), tekintettel arra, hogy a munkakör készenléti jellege miatt a napi munkaidő 12, majd 24 órára lett megemelve? A dolgozók beosztás szerinti munkaideje a 2021. október 1-jétől december 31-ig tartó 3 havi munkaidőkeret tartama alatt 648 óra volt (240 óra+192+216), az általános munkarend szerinti munkaórák száma pedig 682,5 óra. Havonta kell számfejteni az állásidőre járó díjazást, vagy csak a munkaidőkeret végén? Hogyan kellene elszámolni az esetleges túlórát? Az éjszakai pótlék számítása során felfelé vagy lefelé kell kerekíteni a 228,375 osztószámot [(174 óra/8 × 7) × 1,5]?
Részlet a válaszából: […] ...24 óra lehet.Többszörösen speciális helyzetről van szó, hiszen az érintett dolgozó részmunkaidőben dolgozik. A kérdésben bemutatott munkaidő-beosztás alapján feltételezhető, hogy a napi 7 órás részmunkaidő a napi 8 órás teljes munkaidő alapján lett megállapítva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Párkapcsolat kollégák között

Kérdés: Kötelezheti a munkavállaló a dolgozóit, hogy bejelentsék, ha párkapcsolat alakul ki közöttük, illetve megtilthatja az ilyen jellegű kapcsolatokat?
Részlet a válaszából: […] ...párkapcsolatról, és mindenképpen szeretné elkerülni az esetleges helytelen magatartásból származó hátrányokat, illetve az alkalmazottak munkaidő-beosztása lehetővé teszi, jogában áll a munkaközi szüneteket eltérő időpontban kiadni az érintett munkavállalóknak, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.
1
2
3
28