Általánostól eltérő munkarend

Kérdés: Milyen fontos elemeket kell tartalmazni a munkaszerződésnek abban az esetben, ha egy kiskereskedelmi bolt dolgozói beosztás szerint két napot dolgoznak 10.00 órától 22.00 óráig, utána két pihenőnapjuk van? Foglalkoztathatók ilyen beosztásban a munkavállalók, ha igen, kell-e valamilyen pótlékot fizetni a részükre?
Részlet a válaszából: […] ...jogkör gyakorlójáról.Az érintett munkáltató és munkavállaló között létrejövő munkaszerződésnek tehát nem szükséges része a munkaidő-beosztásra, a beosztás szerinti napi munka­időre vonatkozó munkáltatói előírás, ezzel összefüggésben a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Egyenlőtlen munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók betegállománya

Kérdés: Hogyan kell számítani a 12 órás munkavállaló munkaidejét abban az esetben, ha táppénzre megy, tekintettel arra, hogy a táppénz minden napra jár? Véleményünk szerint munkanapokra betegállományt, szabadnapokra szabadnapot kell számítani, hiszen ellenkező esetben felborul a havi kötelező munkaidő.
Részlet a válaszából: […] ...valószínűleg nem azt jelenti,hogy az érintett munkavállaló 12 órás magasabb teljes munkaidőben vanfoglalkoztatva, hanem egyenlőtlen munkaidő-beosztásban van úgy beosztva amunkaideje, hogy a beosztása szerinti munkanapokon 12 órát dolgozik, és apihenőnapjain...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Munkaidő-beosztás készítése

Kérdés: Kötelező-e előzetes munkaidő-beosztást készítenie a munkáltatónak abban az esetben, ha a dolgozók egymás között beszélik meg a munkanapokat?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő-beosztás készítéséről az Mt. 119. § (2) bekezdéserendelkezik. A munkaidő-beosztást - kollektív szerződés eltérő rendelkezéshiányában - legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre a 118/A. § (4) bekezdésébenmeghatározott módon kell közölni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.
Kapcsolódó címkék:  

Újságkihordó munkaidő-beosztása

Kérdés: Szükséges-e előzetes munkaidő-beosztást készíteni egy újságkihordó részére?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő-beosztással támasztott általános követelmény,hogy a foglalkoztatónak a munkaidőt a munka jellegének, az egészséges ésbiztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével, ennek betartásávalkell beosztania.A törvény előírja, hogy előzetesen legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 24.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók munkaideje

Kérdés: A 2 havi munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozók munkaszerződésében kötelező-e feltüntetni a ledolgozandó maximális munkaórák számát? Nem jelent-e problémát egy munkaügyi ellenőrzés során, ha a munkaszerződésben a munkáltató kikötötte, hogy bármennyi túlmunka ellentételeként összesen 2 óra túlóraátalányt fizet?
Részlet a válaszából: […] ...munkarendet, a munkaidőkeretet, a napi munkaidő-beosztásszabályait - kollektív szerződés rendelkezése hiányában - a munkáltatóállapítja meg. A munkaidőkeretben történő foglalkoztatásról tehát nem kell amunkaszerződésben megállapodni. Ez nem is ajánlatos, mert akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Munkaidőkeretben foglalkoztatott portások munkaideje

Kérdés: Kell-e a napjukat fizetni azoknak a munkaidőkeretben foglalkoztatott órabéres dolgozóknak, akik egy megszakítás nélkül működő portaszolgálatnál a fizetett ünnepnapon nem voltak beosztva szolgálatba? Mi a teendő, ha a fizetett ünnepet nem kell figyelembe venni, és így a dolgozó óraszáma az időkeretet sem éri el?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó előírásokat az Mt.149. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében munkaszüneti napon amunkaidő-beosztás alapján munkát végző a) havidíjas munkavállalót - a havi munkabérén felül - amunkaszüneti napon végzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 28.

Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkabeosztása

Kérdés: 2007. évben 251 munkanap és 10 munkaszüneti nap van. Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók éves szinten 251 vagy 261 napra kötelezhetők munkavégzésre? Mi tekinthető esetükben rendkívüli munkavégzésnek, 2008 vagy 2088 óra feletti munkaóra?
Részlet a válaszából: […] ...irányadók, többek között a tekintetben is, hogy mi minősülrendkívüli munkavégzésnek. Rendkívüli munkavégzésnek az ő esetükben is amunkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felüli, illetve ügyelet alattiés a készenlét alatt elrendelt munkavégzés minősül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók pótlékai

Kérdés: Kell-e fizetni a szombati és a vasárnapi munkavégzésért 50, illetve 100 százalékos pótlékot egy bevásárlóközpontban hétvégén is nyitva tartó üzlet munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalói részére? A dolgozók napi munkaideje meghaladja a 8 órát, ezért 14 órától műszakpótlékot kapnak. Helyes-e ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalókszombaton, illetve vasárnap a törvényes munkaidejükre tekintettel, előre közöltmunkaidő-beosztás szerint végeznek munkát - tehát amikor a szombat, vasárnapbeosztás szerint a munkanapjuk -, a rendes munkabéren...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozó pihenőideje

Kérdés: Kollektív szerződés esetén 6 havi munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozó szabadnapjait 6 havonta összevontan kapja meg, így lehetséges, hogy 1 teljes hónapig a szabadnapjait tölti. Erre az időszakra már nincs bér, mivel az a tényleges munkavégzés idejére van kifizetve. Kell-e jelenteni valahová a munkabérrel való ellátatlanságot, ha igen, milyen formában? Jelenti-e ez az időszak a munkaviszony szünetelését? Táppénz számfejtésénél hogyan kell figyelembe venni ezt az időszakot?
Részlet a válaszából: […] ...általában a munkakör, illetve a munkáltató által folytatottgazdasági tevékenység jellege indokolja. A munkarend, illetve munkaidő-beosztásmegállapítása során a munkaidő jobb felhasználása érdekében a napi munkaidőmértéke számolási egységgé is tehető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 14.

Portások munkarendje

Kérdés: Foglalkoztathatja-e egy vállalkozás 24/48 órás munkabeosztásban a munkaviszony keretében alkalmazásban álló portásokat?
Részlet a válaszából: […] ...jellegű munkakör fennállása esetében pedig a kérdéses esetbenmegjelölt munkavállalók foglalkoztathatók 24/48 órás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.
1
2