Munkaidő

Kérdés:

Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?

Részlet a válaszából: […] ...beosztható általános munkarend szerint, heti öt napra, hétfőtől péntekig vagy ettől eltérően. Amennyiben egyenlőtlenül történik a munkaidő-beosztás – a részmunkaidőt kivéve –, egy nap legalább 4 órára be kell osztani a munkavállalót.Munkaszerződés szerinti napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Szabadság munkaidőkeret esetén

Kérdés: Munkaidőkeret esetén nem egyértelmű a gyakorlat a szabadság kiadására, amennyiben a munkavállaló hosszabb távra, például 2 hétre szeretne elmenni. Hány nap szabadságot kell kiírni egy megszakítás nélküli tevékenységet végző munkáltatónál 6 havi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalónak, ha a szabadság alatti munkaidő-beosztása a következő: hétfő szabadnap, kedd 12 óra műszak, szerda 12 óra műszak, csütörtök pihenőnap, péntek szabadnap, szombat 12 óra műszak, vasárnap 12 óra műszak, hétfő pihenőnap, kedd szabadnap, szerda 12 óra műszak, csütörtök 12 óra műszak, péntek pihenőnap, szombat szabadnap, vasárnap 12 óra műszak, hétfő 12 óra műszak?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 124. §-ának (1) bekezdése értelmében a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Ez általános munkaidő-beosztás esetén (hétfőtől péntekig) egyszerűen megvalósítható, egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén azonban már bonyolódik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Baleset megítélése

Kérdés:

Ugyanolyan felelősséggel tartozik a munkáltató a munkavállalóit ért balesetekért a munkahelyi csapatépítő tréningen, mint a munkaidőben történő munkavégzés során?

Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak a legrosszabbal is kell számolnia a munkahelyen, a termelésben, a normál munkakörülmények között: a munkahelyi balesettel. Azonban a megnevezése is árulkodó, hiszen a munkahelyhez kötődően vonja be a munkajog a baleseteket ezen fogalmi körbe.Az Mvt. 54. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Szabadság megszakítása

Kérdés:

Visszahívhatja a munkáltató jogszerűen dolgozni a munkavállalóját a szabadság alatt abban az esetben, ha van egy sürgős munka, amihez elengedhetetlen a munkavállaló közreműködése?

Részlet a válaszából: […] ...alól. E tekintetben – a szabadságként kiadott napon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Betegszabadság elszámolása munkaszüneti nap esetén

Kérdés:

Hogyan kell elszámolni annak a munkavállalónak a betegszabadságát, aki a kiállított orvosi igazolás szerint 2023. április 25-től keresőképtelen, és jelenleg is keresőképtelen állományban van? Beleszámít a betegszabadság tartamába a május 1-jei munkaszüneti nap ebben az esetben? Helyesen számolt a munkáltató, ha április 25-től május 2-ig betegszabadságot, május 3-tól táppénzt számolt, tekintettel arra, hogy 2023. január 9-től január 21-ig a munkavállalónak 10 munkanap betegszabadság elszámolásra került?

Részlet a válaszából: […] ...munkarendben történik, a munkáltató helyesen számolta el a betegszabadságot.A kérdéssel összefüggésben megemlítjük, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén az elszámolás eltérhet az általánostól. Ebben az esetben ugyanis alkalmazni kell az Mt. 124. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Szabadság egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés:

Szabadságnak minősül a szombati és a vasárnapi nap abban az esetben, ha egy megszakítás nélküli tevékenységet folytató munkáltatónál dolgozó munkavállaló 10 napos szabadságot igényel olyan időszakra, amely alatt a beosztása szerint szombaton és vasárnap is dolgozott volna?

Részlet a válaszából: […] ...Mt. 124. §-ának (1) bekezdése alapján a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Ez azonban nem minden esetben azonos az Mt. 97. §-ának (2) bekezdésében szabályozott általános munkarend szerinti munkanapokkal, amikor a munkavállaló heti 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Szabadság kiadása munkavállaló felmondása esetén

Kérdés: Köteles a munkáltató az időarányos szabadnapok kiadására munkavállalói rendes felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. a munkaidő-beosztás szerinti szabadságok kiadása tekintetében a 124. §-ban rendelkezik, mely szerint a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni.Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Munkaidő beosztása

Kérdés: Mit jelent a törzsidő alapján történő munkavégzés, és miben különbözik ez a rugalmas munkaidőtől? Milyen előnyöket jelent a munkavállaló részére, ha ilyen módon végzi a munkáját?
Részlet a válaszából: […] ...egészében a munkavállaló osztja be magának, akkor kötetlen munkarendről beszélünk.A klasszikus az a kötött munkarend, ahol a munkáltató munkaidő-beosztásra vonatkozó jogát a munkajogi szabályok korlátozzák, és a munkavállalót az általánostól eltérő időben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Biztosítási jogviszony szünetelése

Kérdés:

Szünetel a munkavállaló biztosítási jogviszonya az alatt az egy hét alatt, amikor nem jelent meg a munkahelyén, de utólag igazolta a távollétét? A munkáltató elfogadta a munkavállaló igazolását, de munkabért erre az időszakra nem fizetett a számára. Szünetel a biztosítási jogviszony abban az esetben, ha a munkavállaló azért nem dolgozik, mert a munkáltató átmenetileg nem tud munkát biztosítani a számára?

Részlet a válaszából: […] ...nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve –, a munkavállalót alapbér illeti meg. Ezenfelül, ha a munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra is jogosult lenne, akkor azt is ki kell fizetni a részére akkor is, ha ténylegesen nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Hazautazás költségei

Kérdés:

Milyen adóvonzata van, ha a munkáltató megtéríti a hazautazást, illetve hányszor köteles ezt megtenni az alábbi esetben? A dolgozó ideiglenes lakcíme Budaörs, életvitelszerűen ott él, a napi munkába járás onnan történik. Állandó lakcíme Kecskemét. A munkahelye Biatorbágyon van, a cég biatorbágyi székelyére történő utazáshoz tömegközlekedést nem lehet igénybe venni. Köteles a munkáltató megtéríteni a munkavállaló számára a Kecskemétre történő hazautazást?

Részlet a válaszából: […] ...esetenkénti oda- és visszautazás minősül, hazautazásnak pedig a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer, általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás számít.A munkáltató tehát köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
29