tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8. Társadalombiztosítási Levelek / 2003. február 11.

TARTALOM

118. kérdés Megbízási jogviszony
Milyen járulék- és eho-fizetési kötelezettségek terhelik a megbízási jogviszony alapján kifizetett díjazást? Mik a megbízási jogviszony létesítésének lehetőségei fizikai, illetve szellemi munkavégzés esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
119. kérdés Osztrák, illetve német állampolgárságú társas vállalkozó jövedelme
Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség az osztrák, illetve német magánszemélyekkel rendelkező, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságoknál, ha a tag Magyarországon jövedelmet vesz fel, és- külföldön heti 40 órás munkaviszonyban áll,- külföldön személyesen közreműködő tag,- külföldön egyéni vállalkozó,- külföldön nyugdíjas?
120. kérdés Jugoszláv állampolgárságú társas vállalkozó jövedelme
Havi 80 000 forint összegű tagi jövedelmén kívül vehet-e fel tulajdonosi jövedelmet is a tartózkodási engedéllyel hazánkban tartózkodó, jugoszláv állampolgárságú, főfoglalkozású társas vállalkozó a közgyűlés szavazata alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
121. kérdés Olasz állampolgárságú társas vállalkozó jövedelme
Biztosítottá válik-e a kft. olasz állampolgárságú tagja, ha tagi jövedelmet vesz ki a cégből? Milyen járulékfizetési kötelezettségeink vannak a kifizetéssel kapcsolatban? Kell-e eho-t fizetni a jövedelem után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
122. kérdés Utazási költségtérítés fizetése
Megilleti-e az utazási költségtérítés a munkavállalót, ha táppénzes állomány miatt törthónapot dolgozott?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
123. kérdés Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári tagdíj közterhei
Milyen kötelezettségek terhelik a munkáltatót és a munkavállalót a munkáltató által az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba fizetett tagdíj összege után?
124. kérdés Eho-kötelezettség fizetés nélküli szabadság idején
Kell-e tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni a háromnapos fizetés nélküli szabadság időtartamára?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
125. kérdés Folyamatos munkarendben dolgozók munkabére
A szombat, vasárnap is dolgozó kereskedelmi munkavállalóknak milyen pótlékok járnak, mi a szabadság kiadásának rendje?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
126. kérdés Részmunkaidőben történő foglalkoztatás
Amennyiben a minimálbérben részesülő dolgozó heti negyven óránál kevesebbet dolgozott 22 munkanapos hónapban, jár-e neki a bér teljes összege?
Kapcsolódó tárgyszavak:
127. kérdés Délutános pótlék
Kell-e délutános pótlékot számolni 9.00 - 19.00 óráig nyitva tartó üzletben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
128. kérdés Betegszabadság terhesség, szülés esetén
Miért nem jár betegszabadság a biztosított részére abban az esetben, ha terhesség vagy szülés miatt keresőképtelen? Veszélyeztetett terhesség esetén milyen szabályokat kell alkalmazni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
129. kérdés Járulékfizetés GYÁS, GYED ideje alatt
Létezik-e olyan eset, amikor valaki egészségbiztosítási ellátást (GYÁS-t, GYED-et) kap, és ennek ideje alatt egyéni vagy társas vállalkozóként mégis járulékot kell fizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
130. kérdés Gyám családi pótléka
1992-ben született gyermek mindkét szülője meghalt. A gyámhatóság az elhunyt édesanya testvérét nevezte ki gyámnak. Jogosult-e a gyám a gyermek után családi pótlékra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
131. kérdés Nem rendszeres jövedelem minősítése a táppénzszámításnál
A táppénzszámítás szempontjából rendszeres jövedelemnek minősül-e a havi munkabérrel együtt kifizetett, eseti elrendelés alapján teljesített túlórákra elszámolt összeg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére