Munkaszerződés módosítása

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkavállalók nem akarják elfogadni a munkáltató által kezdeményezett munkaszerződés-módosítást, mert úgy vélik, hogy a módosítás kedvezőtlen lenne a számukra? Felmondhat a munkáltató azoknak a munkavállalóknak, akik nem fogadják el a módosítást?
Részlet a válaszából: […] Igen gyakori az a szituáció, amikor a munkáltató a munkavállalók felé jelzi azt, hogy az év kezdetekor lenne egy munkaszerződés-módosítás, amit el kéne fogadni, és jó lenne, hogyha aláírnák azt. A kérdés kapcsán a legalapvetőbb dolog, amit tisztázni kell, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Fizetés nélküli szabadság megszakítása

Kérdés: Mi a helyes eljárás a munkaadó részéről abban az esetben, mikor a GYED-ellátásban részesülő kismama kéri fizetés nélküli szabadságának megszakítását, de a kérelem benyújtásával egyúttal közli, hogy ismét várandós, és veszélyeztetett terhessége okán orvosa táppénzre vette? Meg kell szüntetni a fizetés nélküli szabadságot, és ha igen, mikortól (a munkavállaló nem jelzett konkrét dátumot), tekintettel a munkáltató rendelkezésére álló 30 napra? A munkavállaló a veszélyeztetett terhessége miatt nem tud ténylegesen munkába állni.
Részlet a válaszából: […] A gyermek harmadik életévéig járó fizetés nélküli szabadság igénybevételéről, illetve annak megszakításáról a munkaviszony fennállása alatt minden esetben a munkavállaló jogosult döntést hozni [Mt. 128. § (1) bekezdés].Amennyiben tehát a munkavállaló úgy dönt, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Nők nyugdíjazása

Kérdés: Hány évesen mehet nyugdíjba az a nő, aki nem rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és jelenleg nem dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nők nem szereznek kellő jogosultsági időt, a nyugdíjba vonulásra – a férfiakhoz hasonló módon – a nyugdíjkorhatár betöltésekor van lehetőségük.A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Keresőtevékenységek GYES mellett

Kérdés: Keletkezik bármilyen járulékfizetési kötelezettsége annak a heti 40 órás munkaviszonyban álló kismamának, aki jelenleg GYED-ben részesül, de gyermeke hamarosan betölti a második életévét, ezért GYES-t fog kapni, azonban továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad, és a cégének megbízási szerződés keretében fog dolgozni a biztosítási összeghatárt jelentősen meghaladó díjazás ellenében? Ezzel párhuzamosan a kismama egy betéti társaság kültagjaként személyesen is szeretne közreműködni díjazás nélkül. Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni a kültagként történő közreműködést ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kültagként folytatott személyes közreműködés révén az anyuka a betéti társaságban társas vállalkozónak minősül. Mégpedig főfoglalkozásúnak (ennek megfelelően 1451-es jogviszony kóddal kell őt bejelenteni), mivel a munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon van,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Kivás kft. ügyvezetője

Kérdés:

Helyesen jár el egy kiva hatálya alá tartozó kft., amely csak személyi jövedelemadót fizet megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője 60.000 forintos megbízási díja után, aki egy másik társaságban munkaviszonyban áll, ahol jelenleg GYED-ben részesül? Elláthatja ingyenesen a tevékenységet az ügyvezető ebben az esetben? Miként alakul a kisvállalati adó alapja?

Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy a kérdésben említett ügyvezető tagja-e a kft.-nek?Amennyiben nem, akkor semmilyen társadalombiztosítási kötelezettség sem merül fel vele kapcsolatban, hiszen havi 60.000 forintos megbízási díja [amely jelen esetben 60.000 forintos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: Jogszerző időnek számít jubileumi jutalom szempontjából egy közalkalmazott harminc napnál hosszabb fizetés nélküli szabadsága? Amennyiben igen, és a jubileumi jutalom kifizetése a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt válna esedékessé, az azonnal kifizethető, vagy csak a fizetés nélküli szabadság lejárta után?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-a alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Kivás cég rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalója

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy kiva hatálya alá tartozó vállalkozás munkavállalóját abban az esetben, ha 2023. október 18-tól rokkantsági ellátásban részesül? Nyugdíjasnak minősül a továbbiakban a dolgozó? Igénybe vehet valamilyen kedvezményt utána a vállalkozás?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás nem minősül nyugellátásnak, így az ebben részesülő munkavállaló biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét továbbra is az általános szabályok szerint kell megállapítani.Tehát a komplex felülvizsgálat eredménye és a rokkantsági ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Átalányadózó egyéni vállalkozó munkaviszonya

Kérdés: Kötelezett minimumjárulék fizetésére egy átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy kft. tulajdonosaként heti 40 órás munkaviszony keretében végzi az ügyvezetői teendőket, de – likviditási problémák miatt – jelenleg nem részesül munkabérben? Az ügyvezető nincs fizetés nélküli szabadságon, ellátja a teendőit, tehát megvalósul a heti 36 órás foglalkoztatás.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben olyan egyéni vállalkozóról van szó, aki heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, és így mentesül a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A Tbj-tv., illetve a Szocho-tv. vonatkozó előírásai [42. §, illetve 9. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Középiskolai tanár nyugdíjazása

Kérdés:

Megtudható valamilyen módon a társadalombiztosítási szervtől a nyugdíjazás pontos dátuma annak a középiskolai tanárnak az esetében, aki számításai szerint 2024. május 7-én szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időt, de nem biztos az időpontban? Az adategyeztetési eljárás során ezt az időpontot nem közölte a nyugdíjbiztosítási szerv. Dolgozhat tovább a nyugdíjazás után úgy, hogy megkapja az illetményét és a nyugellátását is? Amennyiben igen, akkor meg kell szüntetnie a közalkalmazotti (2024. január 1-jétől köznevelési) jogviszonyát a nyugdíjba vonulásra tekintettel, vagy folyamatosan megmaradhat a jogviszonya? Megköthető előre a munkáltatóval a megállapodás, hogy a nyugdíjazása miatti jogviszony megszűnése napját követő nappal folyamatosan dolgozik majd tovább? Mi lesz a nyugdíj számításának alapja ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] Akár kérelemre, akár hivatalból indult az adategyeztetési eljárás, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv első intézkedése az, hogy az ügyfél részére megküldi a kimutatást, amely a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban megtalálható, a nyugdíjjogosultsághoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Egyéni vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Folytathatja tovább az egyéni vállalkozását egy megváltozott munkaképességű személy abban az esetben, ha igénybe veszi a rokkantsági ellátást, amire jogosult lenne? A vállalkozó jelenleg 5-6 alkalmazottat is foglalkoztat.
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás mellett korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni, tehát e tekintetben a későbbiek folyamán semmilyen problémát sem jelent az egyéni vállalkozói tevékenység.Ugyanakkor az említett ellátásokra való jogosultságának az Mm-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.
1
2
3
46