GYÁP-napok lejárta

Kérdés: Megadható a fizetett szabadság, vagy fizetés nélküli szabadságot kell számfejteni a munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2015. június 23-án született gyermekére tekintettel járó 14 gyermekápolási napból 2022. október 20-21-re 2 napot, 2023. február 1-jétől 2023. február 10-ig 10 napot, 2023. április 25-re 1 napot, azaz összesen 13 napot már igénybe vett, de a gyermek ismét beteg volt 2023. május 9-től 10-ig, így a második napra már szabadságot igényelt a szülő?
Részlet a válaszából: […] A szülőt a 2015. június 23-án született gyermeke betegsége miatti otthoni ápolása esetén 2022. június 23. és 2023. június 22. közötti időtartam alatt 14 napra illeti meg a GYÁP. A 14 nap gyermekápolási táppénzt a szülő 2023. május 9-én kimerítette, ezért részére 2023....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Szülési szabadságról visszatérő munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a szülési szabadságról visszatérő munkavállaló bejelenti, hogy a korábbi feltételekkel már nem tudja vállalni a munkát, a gyermekére tekintettel könnyített feltételeket szeretne? Köteles a munkavállaló megváltoztatni a munkafeltételeket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. egyértelműen szabályozza, hogy a munkaszerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a munkaszerződés módosítására kötelező új ajánlatot tennie a munkáltatónak. A munkaszerződés kötelező módosítására vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Munkaviszony megszüntetése GYED alatt

Kérdés: Hogyan szüntetheti meg a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát GYED alatt, és milyen járandóságokat kell kifizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 65. §-a (3) bekezdésének e) pontja értelmében a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §) tartama alatt. A fizetés nélküli szabadság - alapesetben - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

GYED megállapítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely az alábbi esetben? Egy 2019 óta a munkáltatónál dolgozó munkavállaló 2022. októberben szült, a szülés napjától megigényelte a CSED-et, amelyet a kifizetőhely folyósított is részére. 2022. november 1-jétől azonban visszamondta az ellátást, mert keresőtevékenységet folytat (egy másik társaságban ügyvezető). 2023. április 1-jétől GYED-et igényelt, nyilatkozott, hogy többes jogviszonyosként a másik társaságban nem igényli ezt a pénzbeli ellátást, ezért kérelme alapján a kifizetőhely megállapította részére a GYED-et, amelynek alapja a megelőző 365 napban elért tényleges jövedelme (figyelemmel a GYED-maximumra). Befolyásolja az ellátás megállapítását a 2022. november 1. és a 2023. március 31. közötti időszak, amikor a dolgozó fizetés nélküli szabadságon volt gyermeke gondozására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásánál elsődlegesen felmerül az a kérdés, hogy az anyának a másik jogviszonya a gyermek születése előtt is fennállt, vagy 2022. november 1-jétől áll csak fenn. Feltételezzük, hogy csak 2022. november 1-jétől áll fenn, mert egyébként a CSED-et nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Munkaidő tartama végkielégítés számítása során

Kérdés: Figyelembe kell venni a végkielégítésre való jogosultság szempontjából azt a kétéves időtartamot, amikor a munkavállaló hozzátartozója ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon volt, illetve a közel egyéves táppénzes időtartamot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 77. §-ának (2) bekezdése értelmében a végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a (3) bekezdésben meghatározott tartamban fennálljon. A ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Meg kell fizetnie április hónapra az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki április 1-jétől 30-áig fizetés nélküli szabadságon lesz, és április 1-jétől rokkantsági ellátást igényelt?
Részlet a válaszából: […] A vázolt esetben a fizetés nélküli szabadság tartama alatt a Tbj-tv. 18. §-ának a) pontja értelmében szünetel a biztosítás, ezért - mivel ebben az esetben nem alkalmazható a 45 napos szabály - a munkavállalót az első naptól egészségügyiszolgáltatásijárulék--fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Felmondás várandósság és szülési szabadság alatt

Kérdés: Felmondáskor minden esetben köteles a munkáltató figyelembe venni a szülési szabadság és várandósság időszakát?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz evidensnek tűnne, hiszen a jogalkotó igyekszik védeni azon munkavállalókat, akik jellemzően valamely élethelyzetből adódóan kiszolgáltatott helyzetben vannak, s ahol a munkaszerződés megszüntetése a munkáltató részéről nem lenne túlságosan etikus.Ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Kérheti a rokkantsági ellátása újraszámítását egy nevelőszülői jogviszonyban álló személy, aki emellett rendelkezik egy négyórás munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a rokkantsági ellátás megállapításának az is feltétele, hogy az igényléskor az érintett ne folytasson keresőtevékenységet. A kérdés tehát arra irányul, hogy amennyiben a jelenleg munkaviszonya és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Kisadózói tevékenység munkaviszony mellett

Kérdés: Melyik időponttól kezdheti meg a kisadózói tevékenységét az a személy, aki jelenleg GYES-en van, amelynek lejárta után, 2023. március 5-től kiveszi a felgyűlt szabadságát, majd visszamegy dolgozni, de a heti 40 órás munkaidejét heti 20 órás részmunkaidőre módosítják? Megkezdheti a tevékenységet a szabadság alatt, vagy csak annak lejárta után?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. a heti 36 órás vagy azt meghaladó foglalkoztatással járó munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozót kizárja a kisadózási lehetőségből.A fizetett szabadság időszakát - ellentétben a fizetés nélküli szabadsággal - a heti 36 órás foglalkoztatás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Hozzátartozó ápolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, akinek a férje jelenleg keresőképtelen, mert vérrögöt találtak a kezében, és a komplikációk miatt ápolásra szorul?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. az eddigiekben is kitért arra a sajnálatos helyzetre, amikor a munkavállaló egészségügyi okból huzamosabban/tartósan alkalmatlan (vagy alkalmatlanná vált) a munkaköri feladatainak ellátására. A munkavállaló a keresőképtelensége időtartamára vagy egyébként munkaköre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.
1
2
3
44