Fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállaló biztosítása

Kérdés: Hogyan alakul annak a munkavállalónak a biztosítása, akit a munkáltató a Covid-19 vírus elleni oltás felvételének a megtagadása miatt fizetés nélküli szabadságra küld? Van a munkaadónak vele kapcsolatban valamilyen bejelentési és járulékfizetési, illetve -átvállalási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...a jogszabály alapján rendelkezésére álló 45 napon belül a munkavállaló nem tesz eleget, akkor a munkaadó a foglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, illetve egy év elteltével - ha a munkavállaló ezalatt sem veszi fel az oltást - az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Fizetés nélküli szabadság GYET alatt

Kérdés: Jogosult a munkavállaló továbbra is fizetés nélküli szabadságra, ha 2021. november hónapban a harmadik gyermeke betölti a harmadik életévét, ezért megszűnik a jelenleg folyósított GYES-ellátása, és utána gyermekgondozási támogatást szeretne igénybe venni? Megszüntetheti a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát a GYET folyósításának ideje alatt? Amennyiben megszűnik a munkaviszony, továbbra is jogosult lesz egészségügyi ellátásra, vagy fizetnie kell valamit?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 128. §-a értelmében a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Azon a napon tehát, amikor a harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Fizetés nélküli szabadság bejelentése

Kérdés: Köteles bejelenteni a kötelezően kiadandó fizetés nélküli szabadság időtartamát a munkáltató a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] ...'T1041-es nyomtatványon akkor kell a bejelenteni a fizetés nélküli szabadságot, ha erre tekintettel a munkavállaló biztosítása szünetel.A Tbj-tv. 16. §-ának a) pontja értelmében nem szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság tartama alatt abban az esetben, ha-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjas munkavállaló fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Valóban meg kellett volna fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot a nyugdíjas munkavállalók után is arra a hónapokig tartó időszakra, amely alatt a koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel több hónapos fizetés nélküli szabadságon voltak? Az adóhatóság ügyfélszolgálata ezt a tájékoztatást adta.
Részlet a válaszából: […] ...őt az egészségügyi szolgáltatás) meg kell fizetnie a munkaadónak az egészségügyi szolgáltatási járulékot a vészhelyzet miatti fizetés nélküli szabadság tartamára.Valóban, ha megnézzük az alapjogszabályt, a 140/2020. Korm. rendelet 20. §-a nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

GYES továbbfolyósítása

Kérdés: Kötelező a munkaadónak továbbra is engedélyeznie a fizetés nélküli szabadságot annak a munkavállalójának, akinek a GYES-re való jogosultsága május 20-ával megszűnt volna, mivel gyermeke betöltötte a 3 éves kort, de a vészhelyzetre tekintettel továbbra is kapja az ellátást, vagy mérlegelheti a szabadság engedélyezését, és tartama alatt szünetel a biztosítás?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 8. §-ának a) pontja értelmében a fizetés nélküli szabadság tartama alatt sem szünetel a biztosítás, ha gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) kerül folyósításra. Az 59/2020. Korm. rendelet 1. §-a értelmében a gyermeknevelési támogatásra (így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Ellátások fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Folyamatosnak minősül a biztosítása annak a munkavállalónak, aki több mint 10 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és 2020. április 1-jétől május 24-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt az őt foglalkoztató cég működése teljesen leállt, a vállalkozás tulajdonában lévő üzletet be kellett zárni? Erre az időszakra a munkáltató megfizette az előírt járulékot. Milyen ellátásokra lehet jogosult a továbbiakban az érintett dolgozó?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnéséig áll fenn (Tbj-tv. 7. §). Az eltérő rendelkezést a Tbj-tv. 8. §-a tartalmazza, mely szerint szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság ideje alatt. Természetesen vannak kivételek, de ezek jelen esetben nem alkalmazhatók. Tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Kiva hatálya alá tartozó cég munkavállalóinak fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Hogyan alakul a kiva hatálya alá tartozó vállalkozás dolgozóinak, illetve tulajdonosának járulékfizetése abban az esetben, ha a piaci helyzetre tekintettel a cég szünetelteti a tevékenységét, a dolgozók pedig fizetés nélküli szabadságra mentek? A tulajdonos kereskedelmi igazgatóként munkaviszonyban áll a társaságban, az ügy-vezetői teendőket pedig megbízási szerződéssel, ingyenesen látja el.
Részlet a válaszából: […] ...első lépésként az érintettek biztosítási kötelezettségét kell áttekintenünk.A munkaviszonyban álló dolgozók biztosítása - a fizetés nélküli szabadság tartama alatt - a Tbj-tv. 8. §-ának a) pontja alapján szünetel. (Kivéve azt az esetet, ha a fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Ellátásban nem részesülő kismama fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Figyelembe kell venni a végkielégítésre való jogosultság megállapításánál egy kismama fizetés nélküli szabadságának időtartamát abban az esetben, ha a gyermek gondozására tekintettel igényelte a szabadságot, a GYED-et viszont az édesapa kapja? Kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot az anyának ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...szempontból vizsgálva a kérdésben említett kismama helyzetét: biztosítása szünetel, hiszen fizetés nélküli szabadságon van, melynek tartamára nem részesül semmilyen ellátásban, így tehát a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
Kapcsolódó címke:

GYOD-ban részesülő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadságot engedélyezni annak a munkavállalónak, aki beteg gyermekére tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesül? A munkáltató korábban engedélyezte a fizetés nélküli szabadságot a GYES folyósításának idejére a gyermek 10 éves koráig, a munkavállaló azonban megszüntette a gyermekgondozási segélyt annak ellenére, hogy a két ellátást kaphatta volna együtt is. Visszavonható a munkáltatói engedély ebben az esetben? Szünetel a munkavállaló Tbj-tv. szerinti biztosítása a munkáltatónál a GYOD-ra való tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, az Szja-tv. alapján adómentes bevétel. Abban az esetben tehát, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, megfelel a keresőtevékenységgel szemben támasztott követelményeknek, hiszen díjazásban ez alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére a munkavállaló abban az esetben, ha 15 nap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltatója engedélyezett számára? Csökkenteni kell az éves fizetett szabadságát arányosan a fizetés nélküli szabadságra tekintettel, illetve ez idő alatt a statisztikai állományi létszámba beszámítható-e a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...fizetés nélküli szabadság tartama alatt - kivéve azt az esetet, ha annak tartamára CSED, GYED, GYES vagy GYET kerül folyósításra, vagy azt tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.
1
2
3
5