tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

40 találat a megadott fizetés nélküli szabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Fizetés nélküli szabadság GYET alatt

Kérdés: Jogosult a munkavállaló továbbra is fizetés nélküli szabadságra, ha 2021. november hónapban a harmadik gyermeke betölti a harmadik életévét, ezért megszűnik a jelenleg folyósított GYES-ellátása, és utána gyermekgondozási támogatást szeretne igénybe venni? Megszüntetheti a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát a GYET folyósításának ideje alatt? Amennyiben megszűnik a munkaviszony, továbbra is jogosult lesz egészségügyi ellátásra, vagy fizetnie kell valamit?
Részlet a válaszból: […]megfelelő magatartást tanúsítani; munkatársaival együttműködni.A munkáltató természetesen dönthet úgy, hogy továbbra is engedélyezi a fizetés nélküli szabadságot, ez azonban - ahogyan fentebb írtuk - már nem kötelező a számára.Amennyiben a munkáltató nem engedélyezi a fizetés nélküli szabadságot, a munkavállaló pedig nem tesz eleget rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének, a munkaviszony megszüntethető. A gyermeknevelési támogatás folyósítása nem eredményez felmondási védelmet. A munkavállalónak ilyen esetben mindenképpen egyeztetnie kell a munkáltatójával, hiszen nem mindegy, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással szűnik meg. Abban az esetben például, ha a munkavállaló értesítés és egyeztetés nélkül nem tesz eleget munkavégzési kötelezettségének, és a munkáltató felhívására sem jelenik meg, azonnali hatállyal megszüntethető a munkaviszony, hiszen a munka-vállaló alapvető kötelezettségének nem tesz eleget.Nem kell azonban feltétlenül megszüntetni a munka-viszonyt, hiszen a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy heti 30 órát meg nem haladóan folytathat keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése, nem kell egész nap otthon lennie az anyának ahhoz, hogy az ellátásra való jogosultságát megtartsa. Részmunkaidőben tehát dolgozhat az anya (illetve otthon teljes munkaidőben is), ami a gyermeknevelési támogatás összegére tekintettel indokolt is lehet. A GYET havi összege ugyanis - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6916

2. találat: Fizetés nélküli szabadság bejelentése

Kérdés: Köteles bejelenteni a kötelezően kiadandó fizetés nélküli szabadság időtartamát a munkáltató a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszból: […]díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy- a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén vagy- önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe.Például, ha a munkavállaló 3 évesnél fiatalabb gyermeke gondozása céljából az Mt. 128. szakasza alapján fizetés nélküli szabadságot kap, abban az esetben kell biztosításának a szünetelését a 'T1041-es nyomtatványon bejelenteni, ha nem részesül az előzőekben említett gyermekvállalással összefüggő ellátások egyikében sem.Az Mt. 131. §-a szerinti - a munkavállalónak hozzátartozója tartós (előreláthatólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6890
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Nyugdíjas munkavállaló fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Valóban meg kellett volna fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot a nyugdíjas munkavállalók után is arra a hónapokig tartó időszakra, amely alatt a koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel több hónapos fizetés nélküli szabadságon voltak? Az adóhatóság ügyfélszolgálata ezt a tájékoztatást adta.
Részlet a válaszból: […]munkavállaló tekintetében mentességet vehetne igénybe. A jogszabályi hely rögzíti, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult, és erre tekintettel 2020. május 1-jétől a munkáltató - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az érintett munkavállalók után. A 2020. évi LVIII. tv. 41. §-a az említett kötelezettséget a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig tartja fenn. Ugyanakkor ez a megközelítés ellentmond mind a régi, mind pedig az új Tbj-tv. előírásainak, hiszen ha a jogszabályt "kiterjesztően értelmezzük", akkor azok után is meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, akik esetleg nem a magyar társadalombiztosítási jog hatálya alá tartoznak, és akik vonatkozásában ezt az új Tbj-tv. kifejezetten tiltja és "bünteti".Arra nem tudunk választ adni, hogy ez az ellentmondás feloldásra kerül-e. Ugyanakkor a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6509

4. találat: Ellátások fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Folyamatosnak minősül a biztosítása annak a munkavállalónak, aki több mint 10 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és 2020. április 1-jétől május 24-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt az őt foglalkoztató cég működése teljesen leállt, a vállalkozás tulajdonában lévő üzletet be kellett zárni? Erre az időszakra a munkáltató megfizette az előírt járulékot. Milyen ellátásokra lehet jogosult a továbbiakban az érintett dolgozó?
Részlet a válaszból: […]§-a viszont arról rendelkezik, hogy a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult a veszélyhelyzet fennállásának időszakában. A munkavállaló tehát a fizetés nélküli szabadságának időtartama alatt egészségügyi szolgáltatásra jogosult volt.Visszatérve a kérdés első részére, nézzük meg, hogy mikor folyamatos a biztosításban töltött idő. Az Eb-tv. 48/A. §-ában foglaltak alapján a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a baleseti táppénz, a CSED, az örökbefogadói díj, a GYED folyósításának az időtartama. Ennek következtében a biztosításának szünetelése a folyamatos biztosításban töltött idejét - mivel az a 30 napot meghaladja - megszakítja.A folyamatos biztosításban töltött időnek a pénzbeli ellátásokra való jogosultságok közül a táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál, a táppénz összegének és mértékének megállapításánál van jelentősége.Ugyanis táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött időszak alatt, a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra jár, maximum egy éven át. Ez a szabály azt jelenti, hogy hiába dolgozik már tíz éve a munkáltatónál, ha például 2020. június 10-től keresőképtelenné válik, és a betegszabadságát már kimerítette, táppénzre csak a 2020. május[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6473

5. találat: GYES továbbfolyósítása

Kérdés: Kötelező a munkaadónak továbbra is engedélyeznie a fizetés nélküli szabadságot annak a munkavállalójának, akinek a GYES-re való jogosultsága május 20-ával megszűnt volna, mivel gyermeke betöltötte a 3 éves kort, de a vészhelyzetre tekintettel továbbra is kapja az ellátást, vagy mérlegelheti a szabadság engedélyezését, és tartama alatt szünetel a biztosítás?
Részlet a válaszból: […]jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. A rendelet alapján az e körbe tartozó ellátások továbbfolyósítására "automatikusan", tehát kérelem nélkül sor került.Ami a fizetés nélküli szabadság engedélyezését illeti, ebben az esetben a munkáltatónak nincs mérlegelési lehetősége, ugyanis az Mt. 130. §-a értelmében a munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében - a gyermek harmadik életévének betöltése után is - fizetés nélküli szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6471

6. találat: Kiva hatálya alá tartozó cég munkavállalóinak fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Hogyan alakul a kiva hatálya alá tartozó vállalkozás dolgozóinak, illetve tulajdonosának járulékfizetése abban az esetben, ha a piaci helyzetre tekintettel a cég szünetelteti a tevékenységét, a dolgozók pedig fizetés nélküli szabadságra mentek? A tulajdonos kereskedelmi igazgatóként munkaviszonyban áll a társaságban, az ügy-vezetői teendőket pedig megbízási szerződéssel, ingyenesen látja el.
Részlet a válaszból: […]évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén, vagy azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe, de jelen esetben nyilván nem erről van szó.)Tehát a (csak) munkaviszonyban álló dolgozókkal kapcsolatban a társaságnak - a biztosítás szünetelésének a 'T1041-es nyomtatványon történő bejelentésén túl - más teendője nincs. Rájuk vonatkozóan még annyit kell megjegyeznünk, hogy amennyiben nincs további biztosítási jogviszonyuk, illetve egyéb jog-címen sem illeti meg őket az egészségügyi szolgáltatás, magánszemélyként a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek.Nem így a tulajdonos tag, aki ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül, és - mivel megszűnt a munkaviszonyában a heti 36 órát elérő foglalkoztatása - havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. Tehát a havi kivaalap - az ügyvezető társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel - a minimál-bér 112,5 százalékával nő, illetve meg kell fizetni utána a minimálbér 150 százalékának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6411

7. találat: Ellátásban nem részesülő kismama fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Figyelembe kell venni a végkielégítésre való jogosultság megállapításánál egy kismama fizetés nélküli szabadságának időtartamát abban az esetben, ha a gyermek gondozására tekintettel igényelte a szabadságot, a GYED-et viszont az édesapa kapja? Kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot az anyának ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]kötelezett.Ugyanakkor munkajogi oldalról nézve a biztosítás szünetelésének, illetve a társadalombiztosítási vagy családtámogatási ellátás hiányának nincs jelentősége.Az Mt. 77. §-ának (3) bekezdése értelmében a végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivévea) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §),b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (132. §)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6278
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: GYOD-ban részesülő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadságot engedélyezni annak a munkavállalónak, aki beteg gyermekére tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesül? A munkáltató korábban engedélyezte a fizetés nélküli szabadságot a GYES folyósításának idejére a gyermek 10 éves koráig, a munkavállaló azonban megszüntette a gyermekgondozási segélyt annak ellenére, hogy a két ellátást kaphatta volna együtt is. Visszavonható a munkáltatói engedély ebben az esetben? Szünetel a munkavállaló Tbj-tv. szerinti biztosítása a munkáltatónál a GYOD-ra való tekintettel?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a szociális szövetkezet tagja, valamint a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, az Szja-tv. alapján adómentes bevétel. Abban az esetben tehát, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, megfelel a keresőtevékenységgel szemben támasztott követelményeknek, hiszen díjazásban ez alatt az időszak alatt nem részesül.Az Mt. meglehetősen egyértelmű szabályokat tartalmaz a gyermekek gondozása céljából kötelezően kiadandó fizetés nélküli szabadságra vonatkozóan. E szerint a gyermek 3 éves koráig egyértelműen jogosult a munkavállaló a szabadságra akkor is, ha nem vesz igénybe semmilyen ellátást. Ezen túl a munkavállalónak a gyermeke személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt is. A gyermekek otthongondozási díja tehát nem jogosítja fizetés nélküli szabadságra a munkavállalót a gyermek 3 éves kora után, ez azonban nem jelenti azt, hogy az anyának azonnal vissza kell mennie dolgozni. Abban az esetben, ha otthon szeretne maradni, több lehetőség közül is választhat.A kérdésben is említett megoldás, amely szerint a GYOD és a GYES egyidejűleg is folyósítható, valóban megvalósítható. Ebben az esetben azonban tudni kell, hogy ugyanazon gyermek után ugyanazon személy részére folyósított GYES mellett a GYOD összege megegyezik a GYOD és a GYES különbözetének összegével. Ez azt jelenti, hogy az anya ugyanúgy 100 000 forint összegű havi ellátást fog kapni, de 28 500 forintot GYES-ként, 71 500 forintot pedig GYOD-ként. Ebben az esetben már fennállnak az Mt.-ben előírt körülmények, és a gyermek 10 éves koráig igénybe vehető a fizetés nélküli szabadság.Amennyiben a szülő mégsem szeretné újra igényelni a GYES-t, akkor az Mt. 131. §-a alapján lehet jogosult a szabadságra. A jogszabály értelmében a munkavállalónak a hozzátartozója tartós - előreláthatólag harminc napot meghaladó - személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár. A tartós[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6228

9. találat: Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére a munkavállaló abban az esetben, ha 15 nap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltatója engedélyezett számára? Csökkenteni kell az éves fizetett szabadságát arányosan a fizetés nélküli szabadságra tekintettel, illetve ez idő alatt a statisztikai állományi létszámba beszámítható-e a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]szünetelésének tartama alatt az egészségügyi szolgáltatás sem illeti meg az érintettet, és mivel ebben az esetben nem alkalmazható az Eb-tv. 29. §-ának (10) bekezdése értelmében a 45 napos szabály, a fizetési nélküli szabadság első napjától köteles a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére.Az Mt. 115. §-ának (1) bekezdése értelmében a fizetés nélküli szabadság tartamára (kivéve a gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadság első hat hónapját, illetve a tényleges önkéntes katonai szolgálat miatti fizetés nélküli szabadságot) nem jár fizetett szabadság, tehát ez az időszak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6157

10. találat: Fizetés nélküli szabadság kérelmezése

Kérdés: Külön kell kérelmeznie a munkavállalónak a fizetés nélküli szabadságot a GYES idő-szakára is abban az esetben, ha a GYED folyósításának időszakára már kérelmezte azt, amelyre az Mt. szerint a gyermek harmadik életéve betöltéséig jogosult?
Részlet a válaszból: […]130. §-ai). Az Mt. annak érdekében, hogy a munkáltató a "munkaerő kiesésére" megfelelően fel tudjon készülni, meghatározza a fizetés nélküli szabadság igénybevételével kapcsolatos munkavállalói kötelezettségeket. E kötelezettségek között előírja, hogy a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni. Rögzíti azt is, hogy a fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg [Mt. 133. § (1)-(2) bekezdései]. Előbbiek alapján elmondható tehát, hogy a munkavállalónak kötelező írásban jeleznie a munkáltatója felé a fizetés nélküli szabadságra vonatkozó igényét a gyermekgondozási segély, illetve a gyermekgondozási díj időszakára is. Nem tudjuk, hogy pontosan mit ért olvasónk a "külön kérelmezés" alatt, de ha pl.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5885
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést