Folyamatos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók

Kérdés: Hogyan kell törvényesen foglalkoztatni a folyamatos munkarendben dolgozó munkavállalókat egy állattenyésztéssel foglalkozó cégnél, illetve milyen díjazás illeti meg őket abban az esetben, ha munkaszüneti napon (pl. október 23-án) is dolgoznak?
Részlet a válaszából: […] Az állattenyésztési tevékenységet folytató munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli tevékenységnek minősül, ezért a munkáltató az e tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóknak elrendelhet munkaszüneti napon rendes és rendkívüli munkaidőben is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Folyamatos műszakban dolgozó közalkalmazott pótlékai

Kérdés: Jogosult lenne-e ún. folyamatos pótlékra egy gyermekintézményben dolgozó közalkalmazott, aki gyermekek felügyeletét látja el folyamatos munkarendben nappal, éjszaka, hétvégén és ünnepnapon is? A délutáni és az éjszakai pótlékot elszámolja az intézmény. Milyen törvények szabályozzák a pótlékok kifizetését?
Részlet a válaszából: […]  A közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás sajátossága az,hogy az Mt., a Kjt. és speciális ágazati jogszabályok szabályozási rendszerébőlkell megállapítani az adott intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakravonatkozó szabályokat. A feltett kérdésből kitűnik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Folyamatos és a megszakítás nélküli munkarend

Kérdés: Mi a különbség a folyamatos munkarend és a megszakítás nélküli munkarend között? Kell-e éjszakai pótlékot fizetni valamelyikben az éjszaki munkavégzés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...történő munkavégzés korlátozásában. Több médiumban, sőt szakértői állásfoglalásban is keverik afolytonos munkarend fogalmát a folyamatos munkarend fogalmával.Nézzük a folyamatos munkarend értelmezését. A folyamatosmunkarend alkalmazása esetén a hét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Folyamatosan nyitva tartó benzinkút alkalmazottainak pótlékai

Kérdés: Kell-e műszakpótlékot fizetni a munkavállalók részére annál a benzinkutat üzemelő kft.-nél, ahol a dolgozók 2 havi munkaidőkeretben, de fix havi alapbérrel vannak foglalkoztatva úgy, hogy a munkaidejük 19.00-07.00 óráig, illetve 07.00-19.00 óráig tart, és ezen belül folyamatosan váltják egymást? A benzinkút a hét minden napján 00.00-24.00 óráig, tehát folyamatosan nyitva tart.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezésértelmében éjszakai munka: a 22.00 és 06.00 óra között időszakban teljesítettmunkavégzés. Az Mt. 117. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében több műszakos munkarend: ha a munkáltató napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

2006. január 1-jén munkát végző dolgozó díjazása

Kérdés: Pihenőnapnak számít-e 2006. január 1., vagyis kell-e pihenőnapon való munkavégzésért külön fizetni annak a munkavállalónak, aki ezen a napon dolgozik abban az esetben, ha a munkavégzés nem rendkívüli, mert a munkavállalók munkarendje folyamatos?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napra, illetve a munkaszüneti napon történőmunkavégzésre vonatkozó előírásokat az Mt. 125. §-ában foglalt rendelkezésektartalmazzák. E rendelkezések értelmében a munkaszüneti napon - meghatározottkivétellel - a munkavállaló csak a megszakítás nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Folyamatos munkarendben dolgozó munkavállalók munkaszerződése

Kérdés: Megfelel-e a hatályos törvényi előírásoknak egy szórakoztató tevékenységet folytató társaságnál a munkavállalók részére megkötött munkaszerződés, amelyben személyi alapbér, havi fix összegű túlórapótlék-átalány és havi fix összegű műszakpótlék-átalány került meghatározásra, az irányadó munkarend pedig 8 hét átlagában 320 óra, folyamatos munkarendben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 76. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében, a munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak. Amunkaszerződés jogszabállyal, illetve a kollektív szerződéssel ellentétben nemállhat, kivéve ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 31.

Munkaidő beosztása, szabadság kiadása

Kérdés: Folyamatos munkarendnek számít-e a foglalkoztatás, ha a munkavállaló 12 órás munkarendben dolgozik úgy, hogy egyik nap nappal, a másik nap éjszaka megy dolgozni, és utána 2 nap szabad? Jogosan jár-e el a munkáltató, ha a dolgozó szabadságnapjainak számát a törvényben meghatározott 30 napról 20 napra csökkenti a munkabeosztásra hivatkozva?
Részlet a válaszából: […] ...nélkülimunkarendnek az Mt.-ben való meghatározását megelőzően korábbi ismérvek alapjánmegkülönböztette a folytonos, valamint a folyamatos munkarendet.A folytonos munkarend ismérvei jelenleg megegyeznek amegszakítás nélküli munkarend ismérveivel. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 19.

Folyamatos műszakban dolgozó munkavállalók munkarendje

Kérdés: Milyen bért kell fizetni, illetve jár-e pihenőnap azoknak a folyamatos műszakban dolgozó munkavállalóknak, akik beosztásuk szerint a hétköznapra eső munkaszüneti napon dolgoznak?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napra vonatkozó előírásokat az Mt. 125. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében munkaszüneti napon - a 127. § (1) bekezdésének második mondatában meghatározott kivétellel - a munkavállaló csak a megszakítás nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Megszakítás nélküli munkarend

Kérdés: Egy étteremben három munkavállaló dolgozik. Az egység mindennap nyitva van, 13.00- 24.00 óráig. A dolgozók beosztása az alábbiak szerint folyamatosan ismétlődik. Milyen munkarendnek minősül az alábbi beosztás, és milyen pótlékokat kell fizetni a dolgozóknak? nap 1. dolgozó 2. dolgozó 3. dolgozó 1. 13-24 17-22 0 2. 13-24 17-22 0 3. 13-24 17-22 0 4. 17-22 0 13-24 5. 17-22 0 13-24 6. 17-22 0 13-24 7. 0 13-24 17-22 8. 0 13-24 17-22 9. 0 13-24 17-22 10. 13-24 17-22 0
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § (1) bekezdés d) pontja értelmében éjszakai munka: a 22.00 és 06.00 óra közötti időszakban teljesített munkavégzés; e) pontja értelmében több műszakos munkarend: ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.

Folyamatos munkarendben dolgozók pihenőnapja

Kérdés: Egy étteremben folyamatos munkarendben, munkaidőkerettel alkalmazzák mind az órabéres, mind a fixbéres munkavállalókat (két hónap átlagában 352 óra, fix béresek esetén 44 nap). Mind az órabéresek, mind a fix béresek az alapbéren felül kapnak 20 százalék, illetve 40 százalék műszakpótlékot; két hónap átlagában 50 százalék túlórapótlékot; ünnepnapokon végzett munkáért 120 százalék pótlékot; tényleges túlóráért 100 százalék pótlékot. A törvényben előírt havi egy szabad hétvégét, a műszakok közötti pihenőidőt stb. a cég biztosítja. Hány szabadnap illeti meg az 52. hétre az órabéres, illetve a fix béres munkavállalókat, ha az üzlet december 25-én zárva tart? Szabályos-e, ha mindkét esetben a heti két napot kapják meg, figyelembe véve az egyéb törvényi előírásokat - gondolva itt a két műszak közti pihenőidőre? Például: 25-e és 29-e szabadnap, a többi nap munkanap. Hogyan változna meg az eset, ha az üzlet egész héten üzemelne?
Részlet a válaszából: […] A munkaidőkeret a munkavállaló törvényes munkaidejét foglalja magába, meghatározott időegységre vonatkozóan. A munkaidőkeret alkalmazását általában a munkakör, illetve a munkáltató által folytatott gazdasági tevékenység jellege indokolja. A munkaidőkeretet, a napi munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 9.
1
2