Folyamatos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók

Kérdés: Hogyan kell törvényesen foglalkoztatni a folyamatos munkarendben dolgozó munkavállalókat egy állattenyésztéssel foglalkozó cégnél, illetve milyen díjazás illeti meg őket abban az esetben, ha munkaszüneti napon (pl. október 23-án) is dolgoznak?
Részlet a válaszából: […] Az állattenyésztési tevékenységet folytató munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli tevékenységnek minősül, ezért a munkáltató az e tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóknak elrendelhet munkaszüneti napon rendes és rendkívüli munkaidőben is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Folyamatos műszakban dolgozó közalkalmazott pótlékai

Kérdés: Jogosult lenne-e ún. folyamatos pótlékra egy gyermekintézményben dolgozó közalkalmazott, aki gyermekek felügyeletét látja el folyamatos munkarendben nappal, éjszaka, hétvégén és ünnepnapon is? A délutáni és az éjszakai pótlékot elszámolja az intézmény. Milyen törvények szabályozzák a pótlékok kifizetését?
Részlet a válaszából: […]  A közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás sajátossága az,hogy az Mt., a Kjt. és speciális ágazati jogszabályok szabályozási rendszerébőlkell megállapítani az adott intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakravonatkozó szabályokat. A feltett kérdésből kitűnik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Munkaszüneti napon történő munkavégzés díjazása

Kérdés: Milyen díjazás illeti meg azt a heti 40 órás munkaviszonyban álló dolgozót, akinek a foglalkoztatása kéthavi munkaidőkeretben, folyamatos munkarendben történik, és pünkösdvasárnap, valamint pünkösdhétfőn is munkát végzett napi 12 órában?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napon történő munkavégzéssel kapcsolatbanelőször is azt kell tudni, hogy munkaszüneti napon történő munkavégzéselrendelését mind rendes, mind rendkívüli munkaidőben csak szűk körben engedi atörvény. Az Mt. 125. § (1)-(4) bekezdései szabályozzák a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Folyamatos és a megszakítás nélküli munkarend

Kérdés: Mi a különbség a folyamatos munkarend és a megszakítás nélküli munkarend között? Kell-e éjszakai pótlékot fizetni valamelyikben az éjszaki munkavégzés esetén?
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztatás során sokszor gondot okoz a munkaügyijogszabályok értelmezésénél a munkaidő-beosztás, munkarend egyfajta "szleng"-kénttörténő alkalmazása: pl. folyamatos vagy éppen folytonos, nem utolsósorban az5/2-es munkarend, illetve a már jogszabályszintre emelkedett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók pótlékai

Kérdés: A közelmúltban voltam egy munkaügyi előadáson, és az ott feltett kérdésemre kapott válasz összezavart. A munkáltató által készenléti jellegűnek minősített munkakörben az Mt. 119. § (3) bekezdése alapján a munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a 24, illetve a 72 órát nem haladhatja meg. Helyesen jár-e el a munkáltató, ha halottszállító munkakörben 24 órában 2 embert foglalkoztat, akik hatóránként váltják egymást? A 24 óra teljes egészében órabérben van kifizetve, amihez 14-22 óráig 20 százalék délutáni, illetve 22-06 óráig 40 százalék éjszakai pótlék járul..
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésértelmében napi munkaidő: az egy naptári napra eső, vagy 24 órás megszakításnélküli időszakba tartozó munkaidő.Az Mt. 117. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezésértelmében éjszakai munka: a 22.00...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.

Folyamatosan nyitva tartó benzinkút alkalmazottainak pótlékai

Kérdés: Kell-e műszakpótlékot fizetni a munkavállalók részére annál a benzinkutat üzemelő kft.-nél, ahol a dolgozók 2 havi munkaidőkeretben, de fix havi alapbérrel vannak foglalkoztatva úgy, hogy a munkaidejük 19.00-07.00 óráig, illetve 07.00-19.00 óráig tart, és ezen belül folyamatosan váltják egymást? A benzinkút a hét minden napján 00.00-24.00 óráig, tehát folyamatosan nyitva tart.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezésértelmében éjszakai munka: a 22.00 és 06.00 óra között időszakban teljesítettmunkavégzés. Az Mt. 117. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében több műszakos munkarend: ha a munkáltató napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló pihenőnapja

Kérdés: Milyen juttatásokat, illetve pótlékokat kell kapnia annak az alkalmazottnak, aki munkaidőkeretben dolgozik, nem folyamatos munkarendben, három műszakban, fizetett ünnep napján nem dolgozhat, de műszakját előző este 22.00-kor kezdte és ünnepnap 6.00-kor fejezte be? Jelen esetben az alkalmazott 2006. március 14-én 22.00-kor kezdte műszakját és 2006. március 15-én 6.00-kor fejezte be. Mi a teendő, ha szintén fent nevezett alkalmazott 2006. március hónapban a fizetett ünnep nélkül 22 munkanapot dolgozott, és a fizetett ünnepen pihenőnapját töltötte? A pihenőnapra nem jár bér, de a fizetett ünnepre igen, tehát aki nem pihenőnapon volt 2006. március 15-én, hanem fizetett ünnepen, több bért kap, mint az, aki dolgozott. Milyen módon lehet rendezni az eltéréseket?
Részlet a válaszából: […] Mt. 117. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésértelmében napi munkaidő: az egy naptári napra eső vagy 24 órás megszakításnélküli időszakba tartozó munkaidő.Az Mt. 117. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében több műszakos munkarend: ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

2006. január 1-jén munkát végző dolgozó díjazása

Kérdés: Pihenőnapnak számít-e 2006. január 1., vagyis kell-e pihenőnapon való munkavégzésért külön fizetni annak a munkavállalónak, aki ezen a napon dolgozik abban az esetben, ha a munkavégzés nem rendkívüli, mert a munkavállalók munkarendje folyamatos?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napra, illetve a munkaszüneti napon történőmunkavégzésre vonatkozó előírásokat az Mt. 125. §-ában foglalt rendelkezésektartalmazzák. E rendelkezések értelmében a munkaszüneti napon - meghatározottkivétellel - a munkavállaló csak a megszakítás nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Folyamatos munkarendben dolgozó munkavállalók munkaszerződése

Kérdés: Megfelel-e a hatályos törvényi előírásoknak egy szórakoztató tevékenységet folytató társaságnál a munkavállalók részére megkötött munkaszerződés, amelyben személyi alapbér, havi fix összegű túlórapótlék-átalány és havi fix összegű műszakpótlék-átalány került meghatározásra, az irányadó munkarend pedig 8 hét átlagában 320 óra, folyamatos munkarendben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 76. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében, a munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak. Amunkaszerződés jogszabállyal, illetve a kollektív szerződéssel ellentétben nemállhat, kivéve ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 31.

Munkaidő beosztása, szabadság kiadása

Kérdés: Folyamatos munkarendnek számít-e a foglalkoztatás, ha a munkavállaló 12 órás munkarendben dolgozik úgy, hogy egyik nap nappal, a másik nap éjszaka megy dolgozni, és utána 2 nap szabad? Jogosan jár-e el a munkáltató, ha a dolgozó szabadságnapjainak számát a törvényben meghatározott 30 napról 20 napra csökkenti a munkabeosztásra hivatkozva?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 118. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében megszakítás nélküli munkarend állapítható meg, ha a) a munkáltató működése naptári naponként 6 órát meg nemhaladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiaielőírásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 19.
1
2