tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott délutános pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Helyettesítő munkavállaló délutáni pótléka

Kérdés: A Társadalombiztosítási Levelek 203. számában megjelent 3495. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban kérdezem, hogy ha egy rendszeresen 8-16 óra között dolgozó munkavállaló egy másik dolgozót helyettesít pár napig 14 óra utáni műszakban, az eredeti (8-16) órás munkavégzés napjaira is megilleti-e a délutáni pótlék abban a hónapban?
Részlet a válaszból: […]eltérő, rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esete állhat fenn. Amennyiben a munkavégzés a helyettesítés napjain úgy történik, hogy a beosztás szerinti napi munkaidőt a napi munkavégzés ideje meghaladja, akkor a napi munkaidőt meghaladó rendkívüli munkavégzés idejére a munkavállalónak a munkabéren felül pótlékot kell fizetni (munkabér + 50 százalék pótlék). A pótlék helyett a munkáltató szabadidőt is biztosíthat a munkavállalónak, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál. A szabadidőt legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő hónapban kell kiadni, munkaidőkeret alkalmazása esetén pedig a keret végéig. A rendkívüli munkavégzés elrendelésekor a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a napi és a heti munkaidő mértékének felső határára. A napi munkaidő a tizenkét órát, a heti munkaidő pedig a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. Ez alól kivétel a készenléti jellegű munkakör, mely esetén a napi munkaidő a huszonnégy, a heti pedig a hetvenkét órát nem haladhatja meg.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3611

2. találat: Műszakpótlékra jogosultság

Kérdés: Jogosultak-e műszakpótlékra azok a munkavállalók, akik egy olyan kiskereskedelmi egységben dolgoznak, ahol a nyitvatartási idő hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig, szombaton 6.00 órától 14.00 óráig, vasárnap 7.00 órától 11.00 óráig tart?
Részlet a válaszból: […]munkarendben [Mt. 118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalónak - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. Az Mt. 146. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a délutáni műszakban történő munkavégzés [Mt. 117. § (1) bekezdés f) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 15 százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés [Mt. 117. § (1) bekezdés g) pont] esetén a műszakpótlék mértéke 30 százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalót a délutáni műszak után további 5, az éjszakai műszak után további 10 százalék műszakpótlék illeti meg. Az Mt. 118. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében megszakítás nélküli munkarend állapítható meg, ha - a munkáltató működése naptári naponként 6 órát meg nem haladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból az ott előírt időszakban szünetel, és - a munkáltató társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatást biztosít folyamatosan, vagy - a gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés - a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt - más munkarend alkalmazásával nem biztosítható, vagy - a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja. A rendelkezésre álló adatok alapján a kérdéses esetben érintett munkavállalók munkarendje az Mt. 118. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek kétséget kizáró módon, az Mt. 118. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek valószínűsíthető módon nem felel meg. A rendelkezésre álló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1087

3. találat: Munkaidőkeret alkalmazása

Kérdés: Egy munkaidőkeretet alkalmazó társaságnál a munkarend hétfőtől vasárnapig tart úgy, hogy két nap munka után egy nap pihenőnap jár a dolgozóknak. Megilleti a munkavállalót a délutános pótlék abban az esetben, ha 09.00-17.00 óráig van beosztva, majd a másik nap 11.00-22.00 óráig? Ha a társaság fizetett ünnepen nyitva tart, és a dolgozó nincs beosztva, jár-e neki a fizetett ünnep? A társaság egyik beltagja munkaviszonyban, a másik tagi jogviszonyban végzi tevékenységét. Ugyanúgy vonatkoznak-e rájuk ezek a szabályok?
Részlet a válaszból: […]értelmében megszakítás nélküli munkarend állapítható meg, ha a munkáltató működése naptári naponként 6 órát meg nem haladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel; és a munkáltató társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatást végez folyamatosan; vagy gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés - a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt - más munkarend alkalmazásával nem érhető el; vagy a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja. Az Mt. 117. § (1) bekezdés f) pontja értelmében délutáni műszak: a több műszakos munkarend alapján a 14.00 és 22.00 óra közötti időszakban teljesített munkavégzés. A kérdéses esetben pontos adatok hiányában egyértelműen nem lehet megállapítani, hogy az érintett dolgozót több műszakos munkaidő-beosztásban (munkarendben), illetve megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatják-e. A délutáni műszakpótlékra való jogosultság megállapítása során alapvető körülmény, hogy milyen a dolgozó munkaidő-beosztása. A több műszakos, illetve megszakítás nélküli munkarend keretében üzemelő munkáltatónál csak az a munkavállaló minősül műszakos munkaidő-beosztású dolgozónak, akinek a műszakbeosztása időszakonként változik. Az állandó bírói gyakorlat értelmében nem jogosult műszakpótlékra eltérő megállapodás hiányában például az állandó éjszakai műszakbeosztású munkavállaló, kivéve ha több műszakos munkahelyen és munkakörben foglalkoztatják, továbbá az a munkavállaló, aki olyan munkahelyen, illetve munkakörben végez munkát, ahol a napi üzemelési idő a napi teljes munkaidőt nem haladja meg, és a munkavállalók a munkájukat nem egymást váltva, hanem ugyanabban a műszakban végzik, továbbá a 24 órás váltásos műszakban szolgálatot teljesítő munkavállaló, mivelhogy egy-egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 679
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Délutános pótlék

Kérdés: Kell-e délutános pótlékot számolni 9.00 - 19.00 óráig nyitva tartó üzletben?
Részlet a válaszból: […]műszakos munkarend alapján a tizennégy és huszonkét óra közötti időszakban teljesített munkavégzés." Az Mt. 146. § (29) bekezdése alapján a több műszakos munkaidő-beosztás esetén délutáni, illetőleg éjszakai pótlék illeti meg a munkavállalót. A délutáni műszak esetén fizetendő pótlék mértéke a műszakpótlék 15 százaléka. A műszakpótlék alapja a munkavállaló személyi alapbére. A bérpótlékokkal összefüggésben fontos, hogy a délutáni műszak fogalma 2002. szeptember 1-jei hatállyal módosult. A délutáni műszakpótlék, bérpótlék arányos része akkor is megilleti a munkavállalót, ha a munkaidejének csak egy része esik délutánra vagy éjszakára. A bérpótlékról célszerű már a munkaszerződésben szót ejteni a későbbi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 127
Kapcsolódó tárgyszavak: ,