Munkaidő beosztása

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a hétköznap 06.00 órától 14.20-ig, illetve 09.40-től 18.00 óráig tartó két műszakos munkarendben dolgozó munkavállalók munkaidejét 4 havi munkaidőkeretben számolja el úgy, hogy kéthetente szombati napra 06.00-tól 10.00-ig túlórát rendel el, és így a munkaidő beosztása egyenlőtlen lesz?
Részlet a válaszából: […] Bár a kérdés nem erre irányul, de a benne foglaltak alapján fontos felhívni a figyelmet, hogy a régi Mt. több műszakos munkarendre vonatkozó fogalmi meghatározását az Mt. nem vette át. Helyette – teljesen más koncepciót követve – bevezette a több műszakos tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Helyettesítő munkavállaló délutáni pótléka

Kérdés: A Társadalombiztosítási Levelek 203. számában megjelent 3495. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban kérdezem, hogy ha egy rendszeresen 8-16 óra között dolgozó munkavállaló egy másik dolgozót helyettesít pár napig 14 óra utáni műszakban, az eredeti (8-16) órás munkavégzés napjaira is megilleti-e a délutáni pótlék abban a hónapban?
Részlet a válaszából: […]  A műszakpótlék a munkavállalónak abban az esetben jár, ha abeosztás szerinti munkarendje megfelel a több műszakos munkarend fogalmának. Aza munkavállaló, akinek az állandó beosztás szerinti munkarendje egy műszakban8-16 óráig tart, nem válik jogosulttá műszakpótlékra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Munkarend jellegének megállapítása, pótlékok elszámolása

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendnek minősül-e a foglalkoztatás, ha a foglalkoztató benzinkút mindennap reggel 5.00 órától este 22.00 óráig tart nyitva? A dolgozók két műszakban dolgoznak, 5.00 órától 13.30 óráig, illetve 13.30-tól 22.00 óráig, melyből 30 perc a munkaközi pihenőidő. Helyesen jár-e el a munkáltató, ha csak a délutáni pótlékot fizeti meg? Mennyi a pótlék mértéke? Havonta hányszor lehet a dolgozókat vasárnapra beosztani, illetve kell-e valamilyen pótlékot fizetni erre a napra, ha szabadnapot biztosítanak helyette? Milyen bérezés illeti meg a munkavállalót, ha fizetett ünnepen végez munkát, és helyette szabadnapot kap?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 118. § (1) bekezdése alapján megszakítás nélkülimunkarend akkor állapítható meg, haa) a munkáltató működése naptári naponként hat órát meg nemhaladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiaielőírásban meghatározott okból az ott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Műszakpótlékra jogosultság

Kérdés: Jogosultak-e műszakpótlékra azok a munkavállalók, akik egy olyan kiskereskedelmi egységben dolgoznak, ahol a nyitvatartási idő hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig, szombaton 6.00 órától 14.00 óráig, vasárnap 7.00 órától 11.00 óráig tart?
Részlet a válaszából: […] A munkabeosztás szerint az I. műszakban 6.00 órától 14.00óráig, a II. műszakban 12.00 órától 20.00 óráig felváltva dolgoznak amunkavállalók.Az Mt. 117. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében több műszakos munkarend: ha a munkáltató napi üzemelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 14.

Munkaidőkeret alkalmazása

Kérdés: Egy munkaidőkeretet alkalmazó társaságnál a munkarend hétfőtől vasárnapig tart úgy, hogy két nap munka után egy nap pihenőnap jár a dolgozóknak. Megilleti a munkavállalót a délutános pótlék abban az esetben, ha 09.00-17.00 óráig van beosztva, majd a másik nap 11.00-22.00 óráig? Ha a társaság fizetett ünnepen nyitva tart, és a dolgozó nincs beosztva, jár-e neki a fizetett ünnep? A társaság egyik beltagja munkaviszonyban, a másik tagi jogviszonyban végzi tevékenységét. Ugyanúgy vonatkoznak-e rájuk ezek a szabályok?
Részlet a válaszából: […] A műszakpótlékra vonatkozó előírásokat az Mt. 146. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében a több műszakos munkaidő-beosztásban, illetve a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalónak délutáni, illetőleg éjszakai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.

Pihenőnapok kiadása

Kérdés: Kötelező-e a dolgozó heti két pihenőnapját mindenképpen két egymást követő napon kiadni akkor, ha a dolgozó munkarendje az alábbiak szerint folyamatosan ismétlődik: 1. nap – délelőtt 8 óra; 2. nap – délután 8 óra; 3. nap – szabadnap? A dolgozó délutános pótlékban részesül.
Részlet a válaszából: […] A heti pihenőnapok mértékére, összevonására, kiadására vonatkozó előírásokat az Mt. 124. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.Az Mt. a heti 5 munkanapos munkarendet tekinti általánosnak, és előírja, hogy a munkavállalónak minden héten két pihenőnap jár, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 20.

Távolléti díj

Kérdés: Az Mt. 137. § (1), (3) bekezdése alapján a 15 munkanap betegszabadság idejére a távolléti díj 80 százaléka jár. Beletartozik-e a távolléti díjba az alapbéren kívül az évek óta rendszeresen kapott mozgó bér, délutános műszakpótlék, túlmunkadíj? Ha igen, számfejtheti-e egy munkáltató csak az alapbér alapján a betegszabadságra járó keresetet azzal az indoklással, hogy a különféle rendszeres pótlékokkal azért nem számol, mert azok a munkaszerződésben nincsenek rögzítve?
Részlet a válaszából: […] A távolléti díj számítására vonatkozó rendelkezéseket az Mt. 151/A. § (1)–(12) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák. A munkavállaló távolléti díja számításának alapjául szolgáló bérelemek: a távollét időszakában érvényes személyi alapbér, a rendszeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 23.

Több műszakos munkarend

Kérdés: Egy 9.00-19.00 óra között nyitva tartó üzletben a munkavállalók egy részének napi munkaideje 7.00-15.00 óráig, más részének 11.00-19.00 óráig tart, hetenkénti váltással. A napi munkaidőben tehát van négy óra, amikor valamennyi munkavállaló munkát végez a munkaideje szerint. Több műszakos munkarendnek minősül-e, ha a munkavállalók csak részben váltják egymást, és van a munkaidőnek olyan része, amely alatt valamennyi munkavállaló együtt dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § (1) bekezdés e) pontja határozza meg a több műszakos munkarend fogalmát. E rendelkezés értelmében több műszakos a munkarend akkor, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalók időszakonként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 6.

Délutános pótlék

Kérdés: Kell-e délutános pótlékot számolni 9.00 – 19.00 óráig nyitva tartó üzletben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § e) és f) pontjai határozzák meg a több műszakos munkarend és a délutáni pótlék fogalmát. E szerint "több műszakos munkarend: ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalók időszakonként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 11.