326. Társadalombiztosítási Levelek / 2017. október 10.

TARTALOM

5532. kérdés Zrt. vezérigazgató tagjának jogviszonyai
Helyesen bírálta el a jogviszonyokat a zrt. az alábbi esetben? A társaság 2 alapítója közül a 90 százalékos részvényes rokkantsági el-látásban részesül, a részvények 10 százalékának tulajdonosa az alapszabály értelmében 2017. július 11-től megbízási jogviszonyban a társaság vezérigazgatója és a munkáltatói jogok gyakorlója havi bruttó 40 ezer forint megbízási díj ellenében, ezenkívül a társaságban heti 20 órás munkaviszony keretében klímaszerelőként is dolgozik. A cég a vezérigazgató jogviszonyát 2017. július 11-től a 17T1041 nyomtatványon 1210 FEOR-kóddal bejelentette, tekintettel arra, hogy a megbízási díja alapján biztosítottá vált, a július havi 1708 számú bevallásban így már a 20 órás munkaviszony és a megbízási jogviszony is szerepel. Meg kell esetleg fizetni a minimumjárulékot a vezérigazgató után ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5533. kérdés Hivatali, üzleti utazás költségeinek elszámolása
Milyen közterheket kell megfizetnie a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek a hivatali utazás költségeinek viselése vagy megtérítése esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5534. kérdés Eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó munkavállalója
Meg kell fizetni a szakképzési hozzájárulást egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó által részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló után abban az esetben, ha hosszabb ideje táppénzben részesül? Igénybe vehető valamilyen kedvezmény a dolgozó heti 20 órás részmunkaidejére tekintettel a teljes munkaidős dolgozók utáni kötelezettséghez képest?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5535. kérdés Nappali tagozatos mezőgazdasági őstermelő
Tanulmányai időtartamára mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól egy családi gazdaság tagja, aki szeptembertől nappali tagozatos egyetemi hallgató?
5536. kérdés Helytelen adóelőleg-nyilatkozat
Kell-e önellenőrzést tartania a foglalkoztatónak abban az esetben, ha 2016-ban közel egy-millió forint megbízási díjat fizettek ki egy oktatónak, aki az adóelőleg-nyilatkozata szerint saját jogú nyugdíjas, így nem vontak tőle pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, de most véletlenül tudomásukra jutott, hogy volt munkatársuk egyelőre csak szolgálati járandóságban részesül? Hogyan tudják a járulékot a dolgozóval elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5537. kérdés Alkalmi munkavállaló baleseti táppénze
Egy alkalmi munkavállaló a harmadik munkanapján munkába menet balesetet szenvedett. Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre, ha a baleset üzemisége egyértelműen megállapítható? Hogyan változna a helyzet abban az esetben, ha az érintett munkaviszonyban állna, és első munkanapja reggelén ment volna munkába? Milyen ellátásra lenne jogosult a dolgozó abban az esetben, ha a foglalkoztató a baleset másnapjától tényleges munkaviszonyt létesítene a munkavállalóval?
5538. kérdés Pénzben kapott béren kívüli juttatás értékhatárának átlépése
Hogyan kell eljárni az adókötelezettség rendezésének érdekében abban az esetben, ha egy kilépő dolgozó, aki a béren kívüli juttatásként pénzösszeget is kap, az időarányosnál már több juttatásban részesült?
5539. kérdés Tartásdíj fizetése megállapodás alapján
Milyen mértékben lehet letiltás alá vonni a dolgozó munkabérét abban az esetben, ha elvált, a bíróság előtt kötött megállapodás alapján tartásdíj fizetésére kötelezett, amit a munkáltató a dolgozó kérésére közvetlenül az elvált házastárs számlájára utal át? Végrehajtható a továbbiakban a dolgozó bére, ha a tartásdíj megfizetése után kb. a nettó kereset 50 százaléka marad meg, vagy ez az összeg már teljes egészében a dolgozót illeti? Elegendő a tartásdíj utalásához a dolgozó szóbeli kérése, illetve a bíróság előtt kötött megállapodás, vagy szükséges ezt írásban is rögzíteni? Mi lesz a munkáltató teendője, ha további letiltás is érkezik a dolgozó munka-bérére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5540. kérdés Munkába visszaállt édesanya második szülése
Igényelhet ismét fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló a jelenleg másfél éves gyermeke gondozása miatt abban az esetben, ha a GYED folyósítása mellett visszament dolgozni a munkahelyére napi 6 órában, vagy a munkáltató megtagadhatja a kérést? Fennáll az anya biztosítási jogviszonya a fizetés nélküli szabadság ideje alatt? Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra, illetve GYED-re, ha időközben ismét várandós? Milyen módon kell igényelni a CSED-et?
5541. kérdés Ellátások alapja GYED alatti szülés esetén
Alkalmazhatja az ún. előnyszabályt a ki-fizetőhely a 2017. augusztus 14-én született második gyermekre tekintettel járó csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. november 20-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző, több mint 10 éve fennálló munkaviszonya 2016. november 19-én szűnt meg, 2015. november 10-én született gyermekére tekintettel GYED-ben részesül, és az ellátás mellett dolgozott?
5542. kérdés Táppénz mértéke
Mikortól lesz jogosult a 60 százalékos mértékű táppénzre az a munkavállaló, aki 2015. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előtte nem volt biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonya, és 2017. augusztus 7-től jelenleg is keresőképtelen? A dolgozó 2016. június hóban 22 napot, 2017. februárban 7 napot és 2017. május hónapban 24 napot fizetés nélküli szabadságon volt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5543. kérdés Munkabér kifizetése táppénz időszaka alatt
Kaphat táppénzt a munkavállaló abban az esetben, ha hosszabb ideje keresőképtelen, és a munkáltató úgy dönt, hogy a korábbi megállapodásuk alapján mozgóbért fizet részére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5544. kérdés Választás az öregségi nyugdíj és a rokkantsági ellátás között
Érdemes az öregségi nyugdíjat választani annak a nőnek, aki 40 év jogosultsági idejére tekintettel jogosulttá vált a kedvezményes nyugdíjra, jelenleg rokkantsági ellátásban részesül, és a részére megállapított öregségi nyugdíj összege kevesebb lett a jelenleg folyósított ellátásánál? A magánszemély már beadta a nyugdíjigényét, de visszavonta, most viszont azt a felvilágosítást kapta, hogy az öregségi nyugdíj összegét évente emelik, a rokkantsági ellátás viszont fix összegű, így hosszabb távon mindenképpen rosszabbul járna.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5545. kérdés Munkavégzés korhatár előtti ellátás mellett
Jogosult lesz nyugdíjemelésre az a személy, aki a korhatár előtti ellátás folyósítása mellett dolgozott, és a fizetéséből vonták a járulékokat?
5546. kérdés Kereseti korlát
Figyelembe kell venni a kapott osztalékot az öregségi nyugdíjas személyek keresetének vizsgálata során?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5547. kérdés Nyugdíjemelés rögzített nyugdíj esetén
Jogosult lesz a 30 naponkénti 0,5 százalékos nyugdíjemelésre az a munkavállaló, aki jelenleg 42 év szolgálati idővel rendelkezik, 2017. október 1-jén betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és kéri a nyugdíja folyósítás nélküli megállapítását, mert még két évig nem szeretne nyugdíjba menni? A most megállapított ellátási összeg, vagy a nyugdíjba vonuláskor, azaz 2019. évben érvényes összeg lesz a nyugdíjnövelés alapja? A?42 vagy a 44 év szolgálati időt veszik figyelembe a nyugdíjnövelés számításakor?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5548. kérdés Munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló szolgálati ideje
Valóban elismerhető a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló szolgálati ideje akkor is, ha a munkáltatója nem fizeti be a NAV-hoz a levont nyugdíjjárulékot? Amennyiben igen, akkor hol található az erre vonatkozó jogszabályi hely?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5549. kérdés Közalkalmazott nyugdíjazása
Kérheti a nyugdíja megállapítását 2017. december 31-től, azaz vasárnaptól az a közalkalmazott, aki 2017. július 25-én jogosulttá vált a nők 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes nyugdíjára, munkaviszonya 2017. december 30. napján felmentéssel szűnik meg, és 2017. május 1-jétől 2017. december 30-ig a felmentési idejét tölti, amelyre távolléti díj illeti meg? Jogosult lesz a 2018. évben járó nyugdíjemelésre ebben az esetben? Mi a legkorábbi időpont, amikor érdemes beadni a nyugdíjazás iránti kérelmet? Jogosult lehet esetleg korábbi időponttól az ellátásra az igénylő, tekintettel arra, hogy a jogosultsági idővel már rendelkezik? Mi az a távolléti díj, és mennyivel kevesebb az összege, mint a munkabér?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére