Levonásmentes munkabér fogalma

Kérdés: Melyek azok az esetek, amikor mentesül a végrehajtás alól a munkavállaló munkabére vagy ennek egy meghatározott része? Léteznek olyan kivételezett végrehajtás alá vont követelések, amikor a korlát nem érvényesül, és a munkabérletiltás a levonásmentes bérre tekintet nélkül kiterjeszthető?
Részlet a válaszából: […] ...és arról is rendelkezett, hogy meghatározott követelések beszedése esetében a levonásmentes munkabér is letiltás alapját képezi. Gyermektartásdíj és szüléssel járó költségek végrehajtása esetében az említett mentesség nem áll fenn.Mindez szinkronitást mutat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Jogosult lehet özvegyi nyugdíjra az elvált feleség a volt férje halála esetén? Ha igen, akkor hogyan kell igényelni az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...a házastársától külön élő személy részére az özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg, és az elhunyt öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Levonás alól mentes és korlátlanul végrehajtható munkabér

Kérdés: Milyen befolyással bír a levonás alól mentes munkabérrész, illetve a korlátlanul végrehajtás alá vonható munkabér összegére a végrehajtás, így a munkabérletiltás rendszerében bekövetkezett 2023. évi módosítás?
Részlet a válaszából: […] ...2022-ben és 2023-ban is havi 28 500 forint. A mentesített jövedelemösszeg - általános szabály szerint egyáltalán nem - kizárólag gyermektartásdíj és a szüléssel járó költségek beszedése érdekében vonható végrehajtás alá.A levonás alól mentes jövedelem a Vht...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra elhunyt házastársa után egy öregségi nyugdíjban részesülő személy? Folyósítható együtt a két ellátás? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelni az özvegyi nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] ...az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt; az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj-megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését, vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat; az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Letiltás táppénzből

Kérdés: Figyelembe kell venni a táppénz összegét a munkavállalót terhelő letiltások elszámolása során abban az esetben, ha a hónap első két munkanapján keresőképtelen volt, majd megszűnt a munkaviszonya, így a tárgyhónapra csak a szabadságmegváltás és a táppénz került elszámolásra a részére? Helyesen jár el a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltató, ha csak a szabadságmegváltás nettó összegére alkalmazza a több folyamatban lévő végrehajtás miatti 50 százalékos letiltást, figyelmen kívül hagyva a 28 500 forint összegű levonásmentes munkabérrészt, mivel a nettó táppénz összege pontosan 28 500 forint? A munkáltató arra alapozza az eljárást, hogy ha nem a kifizetőhely számfejtené a táppénzt, akkor sem kerülne levonásra a letiltás (nem gyerektartás és nem jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás miatti a letiltás).
Részlet a válaszából: […] ...esetben a munkáltató letiltást nem érvényesít, mert az említett egészségbiztosítás pénzbeli ellátásból kizárólag gyermektartásdíj, illetve jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás vonható le.A táppénz a biztosított munkavállalót az Eb-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] ...gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a szülők különélése ellenére a gyermek számára biztosított legyen az olyan életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében része lenne. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén.(Kéziratzárás: 2022. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Többletlevonás visszakövetelése

Kérdés: Kérheti a többletként levont munkabérrész megtérítését a munkáltatótól az a gyermektartás fizetésére kötelezett munkavállaló, akinek a tartásdíj összegét a bíróság leszállította, amelyről a végzést kézbesítette a munkáltató részére? A munkáltató kézbesítési rendszerében bekövetkezett nehézségek miatt a végzést későn vették át, így az adott hónapban változatlan összegben vonták a tartásdíjat, amely miatt többletlevonás keletkezett. Miként érvényesül a helytállási kötelezettség a munkavállaló irányába ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...esetében a kötelezett vállalásával egyezség formájában jön létre. Az egyezségben a tartásra kötelezett vállalja, hogy a gyermektartásdíjat havonta előre meghatározott összegben és megfelelő fizetési módozatban teljesíti.A felek kérelmére a bíróság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Gyermektartásdíj

Kérdés: Milyen módon befolyásolja a gyermektartásdíj-tartozás munkabérre vezetett végrehajtási eljárása során a különböző követelések megtérülési sorrendjét (levonási sorrendjét), a 2021. évi LXXIV. tv.?
Részlet a válaszából: […] ...testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék. A külön-élő szülők esetében ennek elsődleges megjelenési formája a gyermektartásdíj, mely százalékos arányban vagy határozott összegben, illetve az említettek kombinációjaként fix összegben és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] ...mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik, ennek az összegnek az 50 százaléka is végrehajtás alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
1
2
3
6