Gyermektartásdíj

Kérdés: Milyen módon befolyásolja a gyermektartásdíj-tartozás munkabérre vezetett végrehajtási eljárása során a különböző követelések megtérülési sorrendjét (levonási sorrendjét), a 2021. évi LXXIV. tv.?
Részlet a válaszából: […] ...testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék. A külön-élő szülők esetében ennek elsődleges megjelenési formája a gyermektartásdíj, mely százalékos arányban vagy határozott összegben, illetve az említettek kombinációjaként fix összegben és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címkék:  

Tartásdíj

Kérdés: Milyen kötelezettségei vannak a foglalkoztatónak a tartásdíjjal kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...és erkölcsi fejlődését elősegítsék [Cst. 75. § (1) bekezdés]. Külön élő szülők esetében ennek markáns megjelenési formája a tartásdíj, mely százalékos arányban vagy határozott összegben, illetve az említettek kombinációjaként fix összegben és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.
Kapcsolódó címke:

Letiltás hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személytől

Kérdés: Letiltás alapját képezi egy hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy részére esetenként kifizetett jutalom, ha egyébként a házastársak egyezsége alapján az esedékes gyermektartásdíjat illetménye meghatározott százalékában köteles fizetni? A bírósági végzés a letiltás alapjaként az illetmény és a jövedelem fogalmakat használja.
Részlet a válaszából: […] ...gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a külön élő szülő elsősorban pénzben teljesíti.A gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a gyermek részére biztosított legyen az az optimális életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Tartásdíj fizetése megállapodás alapján

Kérdés: Milyen mértékben lehet letiltás alá vonni a dolgozó munkabérét abban az esetben, ha elvált, a bíróság előtt kötött megállapodás alapján tartásdíj fizetésére kötelezett, amit a munkáltató a dolgozó kérésére közvetlenül az elvált házastárs számlájára utal át? Végrehajtható a továbbiakban a dolgozó bére, ha a tartásdíj megfizetése után kb. a nettó kereset 50 százaléka marad meg, vagy ez az összeg már teljes egészében a dolgozót illeti? Elegendő a tartásdíj utalásához a dolgozó szóbeli kérése, illetve a bíróság előtt kötött megállapodás, vagy szükséges ezt írásban is rögzíteni? Mi lesz a munkáltató teendője, ha további letiltás is érkezik a dolgozó munka-bérére?
Részlet a válaszából: […] ...munkabéréből a letiltásban közölt összeget levonni, ezért a dolgozó kérése - mely szerint a munkáltató vonja le és utalja a gyermektartásdíj összegét egy megadott számlaszámra - és a végrehajtó kényszerintézkedése egymással szembekerülnek.Nem kérdés, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.
Kapcsolódó címkék:  

Tartásdíj levonása nyugellátásból

Kérdés: Vonható-e gyermektartásdíj a rokkantsági nyugdíjból?
Részlet a válaszából: […] ...nyugellátásából legfeljebb annak33 százalékát lehet levonni. A levonás mértéke azonban 50 százalékig terjedhet:a gyermektartásdíj, a jogalap nélkül felvett nyugellátás, valamint többjogcímen történő letiltás esetén.Tekintve, hogy a rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.
Kapcsolódó címkék: