Baleseti táppénz továbbfolyósítása nyugdíjazás után

Kérdés: Meddig folyósítható a baleseti táppénz annak a munkavállalónak a részére, aki 2010. szeptember 6-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2021. július 13-án üzemi balesetet szenvedett, azóta baleseti táppénzben részesül, és 2021. szeptember 1-jétől saját jogú nyugdíjasnak minősül, de továbbra is ugyanott dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik (Eb-tv. 55. §). Az érintett dolgozó a biztosítása fennállása alatt vált üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Foglalkozási megbetegedés - Covid-19

Kérdés: Valóban jogosult lesz 100 százalékos táppénzre egy betéti társaság társas vállalkozónak minősülő tagja, aki háziorvosként munkavégzése során elkapta a Covid-19 fertőzést, és keresőképtelen állományba került? Hogyan, milyen nyomtatványon kell megigényelnie a magasabb összegű táppénzt a foglalkozási megbetegedés miatt?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Eb-tv. 51. §-a értelmében foglalkozási megbetegedés esetén a biztosított baleseti ellátásra jogosult, tehát megilleti őt a baleseti táppénz is.A baleseti táppénz mind mértékét, mind pedig a tartamát, illetve jogosultsági feltételeit tekintve lényegesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Ismételt keresőképtelenség üzemi baleset miatt

Kérdés: Ismét baleseti táppénzre jogosult az a munkavállaló, aki 2018. december 15-én történt üzemi balesetéből eredően 2019. október 31-ig már baleseti táppénzben részesült, és 2020. február 5-től ismét keresőképtelen "1" keresőképtelenségi kóddal? Az orvos igazolta a két keresőképtelenség közötti összefüggést.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 56. §-ának (5) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a biztosított az első baleseti táppénzre való jogosultsága megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében újból keresőképtelenné válik, baleseti táppénzre jogosult. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. december 2-án szenvedett üzemi balesetet, amely miatt 2020. január 6-ig keresőképtelen állományban volt?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből több fontos információ hiányzik ahhoz, hogy pontos választ tudjunk adni. Nem tudjuk, hogy a munkavállalónak mikortól van biztosítási ideje, hol történt a balesete, illetve hogy a balesetet a munkáltató kivizsgálta-e.Ezért röviden tájékoztatjuk, hogy mi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Balesetitáppénz-jogosultság új munkáltató esetén

Kérdés: Jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2015. szeptember hónaptól áll közalkalmazotti jogviszonyban egy költségvetési szervnél, és 2018. augusztus hónapban keresőképtelen állományba került, amely az orvos által kiadott igazolás szerint "1" kódú, azaz üzemi baleset következtében keletkezett? A munka-vállaló a korábbi munkahelyén szenvedett munkahelyi balesetet 2015. év elején, és ennek következtében több hónapig orvosi kezelés alatt állt. Kiterjed a keresőképtelenséget igazoló háziorvos szakmai kompetenciája arra, hogy szakmailag állást foglaljon abban, hogy az érintett munkavállaló jelen egészségi állapota összefüggésben áll-e a 3 évvel korábban történt üzemi balesettel, és ezért ő balesetitáppénz-ellátásra válik jogosulttá? Ha igen, milyen orvosi iratok, adatok alapján állapíthatja meg ezt? Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha megkérdőjelezi az üzemibalesetitáppénz-jogosultságot, illetve a háziorvos döntését? A MÁK tájékoztatása szerint a kifizetett baleseti táppénz a jelenlegi munkáltató költségvetését terheli. Valóban meg kell térítenie az ellátást a jelenlegi munkáltatónak annak ellenére, hogy a baleset az előző foglalkoztatónál következett be, az érintett munkavállaló nem is tájékoztatta a munkáltatóját korábbi munkabalesetéről, illetve az előzetes és a munkaviszony alatt későbbiekben lefolytatott időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat az egészségi állapotát a betöltött munkakörére alkalmasnak ítélte meg? Amennyiben nem kell megtéríteni a teljes összeget, fennáll ebben az esetben a munkáltató megtérítési kötelezettsége a táppénz egyharmadának megfelelő összegre?
Részlet a válaszából: […] ...A balesetben nem érintett munkáltató semmi esetre sem kötelezhető az ellátás megtérítésére, illetve - amennyiben a felülvizsgálat a balesetitáppénz-jogosultságot helybenhagyja - nem kell megfizetni a táppénz egyharmadát sem. Amennyiben a felülvizsgálat mégis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Nyugdíjas megbízott baleseti táppénze

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre a 2017. szeptember 11-én bekövetkezett balesetére tekintettel az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2017. július 9-én nyugdíjazás miatt megszűnt a cégnél, amely 2017. július 17-től megbízási jogviszonyban ismét foglalkoztatja? A dolgozó megbízási díja havi 150 000 forint, a baleset munkába menet történt, amely miatt a dolgozó kórházba került.
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott táppénzre nem jogosult, mégpedig azért, mert pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a jövedelme után nem fizet (Tbj-tv. 25. §, Eb-tv. 43. §). Baleseti táppénzre viszont az Eb-tv. 56. §-ában foglaltak alapján jogosult. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Alkalmi munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Egy alkalmi munkavállaló a harmadik munkanapján munkába menet balesetet szenvedett. Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre, ha a baleset üzemisége egyértelműen megállapítható? Hogyan változna a helyzet abban az esetben, ha az érintett munkaviszonyban állna, és első munkanapja reggelén ment volna munkába? Milyen ellátásra lenne jogosult a dolgozó abban az esetben, ha a foglalkoztató a baleset másnapjától tényleges munkaviszonyt létesítene a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az alkalmi munkavállalóra, aki után kedvezményes (tehát nem a Tbj-tv., illetve Szja-tv. szerinti) közteherfizetésre került sor, nem terjed ki a biztosítás, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki munkába indult, de a társasházuk lépcsőházában elesett, és eltört a lába?
Részlet a válaszából: […] Üzemi balesetnek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába menet, vagy onnan lakására menet közben szenved el. Ez az úti baleset (Eb-tv. 52. §).Üzemi balesetnek kell tekinteni azt a balesetet is, amely a társasházban lévő lakások tulajdonosainak a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Folyósítható baleseti táppénz annak a munkavállalónak, akit munkaidőben, a munkaközi szünetben a dohányzóhelyiségben energiaital-fogyasztás közben megcsípett egy darázs, és mentő vitte el a helyszínről, mert kiderült, hogy allergiás a csípésre?
Részlet a válaszából: […] Fő szabály, hogy üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri.Üzemi balesetnek minősül a dolgozónak a foglalkozása körében végzett munkájával összefüggésben, pl. tisztálkodás, öltözködés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Baleseti táppénzben részesülő munkavállaló nyugellátása

Kérdés: Hogyan befolyásolja a nyugdíjjogosultságot, illetve a nyugellátás összegét, ha egy várhatóan hosszabb ideig baleseti táppénzben részesülő munkavállaló, aki elérte a nyugdíjkorhatárt, továbbra is keresőképtelen állományban marad, és kapja a baleseti táppénzt? Folyósítható egyidejűleg a nyugdíj és a baleseti táppénz?
Részlet a válaszából: […] Az érkező kérdések által folyamatosan meggyőződhetünk arról, hogy a joghézagokra a valós élethelyzetek mutatnak rá leginkább. Így van ez a felvetett probléma esetében is. A jogérzék ugyanis azt diktálja, hogy egyidejűleg a nyugellátás és a baleseti táppénz (a nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.
1
2