tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott csecsemőgondozási díj alapja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Keresetkiegészítés csecsemőgondozási díjhoz

Kérdés: Figyelembe vehető az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás megállapítása során a számítási időszakot meghaladóan teljesített díjazás egy közalkalmazott jogállású munkavállaló esetében, aki a teljesítésigazolását követően a számítási időszakot meghaladóan részesült jövedelemkifizetésben? Módosítható a 08 jelű bevallás az eljárás során a kedvezőbb összegű csecsemőgondozási díj folyósítása érdekében? A dolgozó a számára elrendelt egyszeri többletfeladatot munkaköre ellátásával párhuzamosan, külön díjazás ellenében határidőben elvégezte. A dolgozó már több mint 10 éve áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában.
Részlet a válaszból: […]§-a (1) bekezdésének alapján a csecsemőgondozási díj naptári napi alapjának, illetve naptári napi összegének meghatározásához a számítási időszakban kifizetett jövedelmet kell alapul venni. Az érintett jogszabály szerint, ha a biztosítási idő a táppénzre való jogosultság kezdőnapját megelőzően a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani.A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett, személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.A 08 jelű bevallás benyújtását a Tbj-tv. 50. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató a tárgyhót követő hónapban teljesíti. A törvény értelmében a foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem alapján köteles az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, a nyugdíjjárulékot megállapítani, és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot az Art.-ban meghatározottak szerint kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani, illetőleg megfizetni az állami adóhatóságnak.Az Eb-tv. R. 31. §-ának (1) pontjában foglaltak szerint: a pénzbeli ellátás, valamint a baleseti táppénz összegének megállapításakor a jövedelemadó-előleg megállapításához bevallott pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe venni, amelyik hónapra a bevallás készült.Az érintett munkavállaló helyzete mindezek ellenére speciálisnak tekinthető, mert amennyiben a keresetkiegészítés kifizetésére a megelőző havi számfejtési időszakban kerül sor, a csecsemőgondozási díj napi összege számára kedvezőbben alakul, ezért fontos lenne számára, hogy munkáltatója mérlegelje a 08 jelű bevallás tárgyban történő módosításának lehetőségét.Nem vitatott, hogy a már hivatkozott Eb-tv. meghatározott szakaszaiban megtalálható párhuzam bizonyos esetekben alapot teremt a jövedelmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6472

2. találat: CSED összegének módosítása utólag kifizetett jövedelem esetén

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor nem módosította a dolgozó 2016. június 28-tól megállapított csecsemőgondozási díjának napi összegét annak ellenére, hogy a bíróság 933?453 forint összegű elmaradt jövedelmet ítélt meg számára a 2014. március 2-től 2016. december 12-ig terjedő időszakra, és a dolgozó kérte az ellátás összegének javítását? A bíróság ítélete alapján az elmaradt jövedelmet, illetve annak késedelmi kamatát a munkáltató 2017. szeptember 15-én egy összegben számfejtette és utalta a dolgozó részére.
Részlet a válaszból: […]terjedő időszakban, az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső, 180 naptári napra jutó jövedelemadat alapján történik.A bemutatott módosítás az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak alapjául szolgáló jövedelmek eddigi viszonylagos állandóságrendszerét változtatta meg azt eredményezve, hogy a tárgyéven belül is változik/változhat az ellátás összege.Az ellátási alap mobilitását azonban viszonyítani szükséges, ezért az együtt mozog a '08 számú bevallás adattartalmával.A csecsemőgondozási díj alapját képező jövedelem meghatározása során az Eb-tv. táppénzre irányadó 48. §-ának (1)-(8) bekezdéseit kell alapul venni. A biztosítottat megillető csecsemőgondozási díjat a kifizetőhely határozatban állapítja meg a jogosult részére.Az irányadó időszaki kereset megállapítása során az Eb-tv. 39/A. §-ának (1) bekezdése alapján a 2016. június 28. napjától kezdődő csecsemőgondozási díjra való jogosultság esetében az irányadó időszak 2015. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjed.A '08-as bevallásban közölt adatok és az ellátások szinkronját az Eb-tv. 39/B. §-ának (3) bekezdése teremti meg. A rendelkezés szerint, ha a biztosított jövedelméről a bevallás pótlólag benyújtásra kerül, az ellátást folyósító szerv a korábban hozott határozatát módosítja vagy visszavonja, és a bevallott jövedelemadatok alapján állapítja meg a pénzbeli ellátást, illetve a baleseti táppénzt.A dolgozó részére az elmaradt, különbözetként megállapított illetményét 2017. szeptember[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5594
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ellátások alapja GYED alatti szülés esetén

Kérdés: Alkalmazhatja az ún. előnyszabályt a ki-fizetőhely a 2017. augusztus 14-én született második gyermekre tekintettel járó csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. november 20-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző, több mint 10 éve fennálló munkaviszonya 2016. november 19-én szűnt meg, 2015. november 10-én született gyermekére tekintettel GYED-ben részesül, és az ellátás mellett dolgozott?
Részlet a válaszból: […]ellátás igénybevétele alatt vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik. De ez az előnyszabály csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként született gyermeket közvetlenül megelőzően született gyermekre tekintettel megállapított csecsemőgondozási díj alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra. Mivel a 2015-ben született gyermek jogán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5541

4. találat: CSED alapja egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a CSED alapja "A", illetve "B" munkáltatónál az alábbi esetben? A munkavállaló 2014. március 13-án munkaviszonyt létesített "A" munkáltatónál heti 40 órában, havi 200 000 forintért. 2017. június 30-án munkaszerződés-módosítás történt, munkaideje heti 30 órára csökkent, és a havibére 150 000 forint lett. "B" munkáltatónál 2017. július 1-jétől munkaviszonyt létesített, heti 10 órában havi 50 000 Ft díjazásért, és ugyanitt 2016. szeptember 6-tól biztosított választott tisztségviselő, havi 70 000 Ft díjazásért, amiből a kifizető pénzbeli egészségbiztosítási járulékot von.
Részlet a válaszból: […]annak megszűnését követő 42 napon belül születik, és a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.Nézzük meg, hogy a dolgozó jogviszonyonként rendelkezik-e ezen jogosultsági feltételekkel. Nincs információnk a szülés várható időpontjáról, ennek ellenére az biztos, hogy az "A" munkáltatónál a jogosultsághoz szükséges feltételekkel rendelkezik a dolgozó. "B" munkáltatónál viszont a munkaviszonya alapján a jogosultsági feltételekkel valószínűleg csak részben rendelkezik, hiszen a gyermeke a biztosítás tartama alatt születik, de nem rendelkezik a születést megelőzően 365 nap biztosításban töltött idővel, tehát nem jogosult CSED-re. Az Eb-tv. 44. §-ának a) pontjában foglaltak értelmében keresőképtelennek kell tekinteni azt, aki szülése miatt munkáját ellátni nem tudja, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult, keresőképtelenségére tekintettel tehát e jogviszonya alapján táppénzre válik jogosulttá.A "B" munkáltatónál választott tisztségviselőként viszont szintén biztosított [Tbj-tv. 5. § (2) bekezdés], a jogosultsági feltételekkel rendelkezik, tehát jogosult CSED-re. A csecsemőgondozási díj naptári napi alapját, a jogosultság kezdőnapját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5491
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: CSED alapja második gyermek születése esetén

Kérdés: Mi lesz a második gyermek jogán igényelt CSED alapja a munkáltatónál 2009. november 9-től fennálló folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező kismama esetében, akinek a második gyermeke 2015. szeptember 8-án született, a 2014. április 22-én született első gyermekével terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt 2014. április 2-től, majd azt követően 2015. április 22-ig GYED-ben részesült, 2015. április 23-tól 2015. július 6-ig szabadságot vett igénybe, majd a második gyermek születéséig táppénzt kapott? Az első gyermek jogán igénybe vett terhességi-gyermekágyi segély alapja 7746,13 Ft (100 százalék) volt.
Részlet a válaszból: […]napi jövedelem alapulvételével kell megállapítani. A 2015. június 30-át követően csecsemőgondozási díjra jogosultak esetében van egy új kedvezményszabály. Ezt az Eb-tv. 42. §-ának (4a)-(4b) bekezdései tartalmazzák. Ennek értelmében, ha a gyermek a gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozási segély igénybevétele, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély (csecsemőgondozási díj) naptári napi alapja magasabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4934

6. találat: Csecsemőgondozási díj alapja II.

Kérdés: Alkalmazható az új kedvezményszabály a csecsemőgondozási díj alapjának kiszámítása során annak a kismamának az esetében, aki 2013. november 21-én született gyermeke után terhességi-­gyermekágyi segélyt kapott, jelenleg gyermekgondozási díjban részesül, munkaviszonya 2015. január 16-án megszűnt, jelenlegi munkáltatójánál 2015. február 2-től áll munkaviszonyban napi 6 órás munkaidővel havi 210 000 forint munkabérért, és 2015. július 10-én megszületett a második gyermeke? Az első gyermek után folyósított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj napi alapja napi 12 500 forint volt.
Részlet a válaszból: […]említett 42. § (2)-(4) bekezdései alapján számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapjánál, akkor a magasabb naptári napi alap figyelembevételével kell az ellátást megállapítani.A 42. § - szintén új - (4b) bekezdése szerint ez a kedvezmény csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.Ebben az esetben tehát nem alkalmazható a kedvezményszabály, mivel az előző gyermek jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély alapja nem a jelenleg fennálló jogviszonyban (foglalkoztatónál) elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.A csecsemőgondozási díj alapját ebben az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4850
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Csecsemőgondozási díj alapja I.

Kérdés: Az új szabályok alapján hogyan kell megállapítani a csecsemőgondozási díj alapját annak a dolgozónak az esetében, aki 2011 óta áll munkaviszonyban a jelenlegi munkáltatójánál heti 40 órás munkaviszonyban, első gyermeke születésnapjától, 2014. január 27-től TGYÁS-t, majd annak lejárta után GYED-et kapott, és 2015. augusztus 1-jétől csecsemőgondozási díjat igényelt, mivel második gyermekének várható születési ideje 2015. augusztus 26.? A TGYÁS naptári napi alapja 14 500 forint volt.
Részlet a válaszból: […]utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj (terhességi-­gyermekágyi segély) naptári napi alapja magasabb összegű, az említett 42. § (2)-(4) bekezdései alapján számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapjánál, akkor a magasabb naptári napi alap figyelembevételével kell az ellátást megállapítani.Szeretnénk viszont felhívni a figyelmet arra, hogy ez a kedvező szabály csak abban az esetben alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.Ebben az esetben az új kedvezményszabályt alkalmazni kell, mivel a dolgozó második gyermeke az első gyermek jogán folyósított gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4849
Kapcsolódó tárgyszavak: ,