Keresetkiegészítés csecsemőgondozási díjhoz

Kérdés: Figyelembe vehető az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás megállapítása során a számítási időszakot meghaladóan teljesített díjazás egy közalkalmazott jogállású munkavállaló esetében, aki a teljesítésigazolását követően a számítási időszakot meghaladóan részesült jövedelemkifizetésben? Módosítható a 08 jelű bevallás az eljárás során a kedvezőbb összegű csecsemőgondozási díj folyósítása érdekében? A dolgozó a számára elrendelt egyszeri többletfeladatot munkaköre ellátásával párhuzamosan, külön díjazás ellenében határidőben elvégezte. A dolgozó már több mint 10 éve áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

CSED összegének módosítása utólag kifizetett jövedelem esetén

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor nem módosította a dolgozó 2016. június 28-tól megállapított csecsemőgondozási díjának napi összegét annak ellenére, hogy a bíróság 933?453 forint összegű elmaradt jövedelmet ítélt meg számára a 2014. március 2-től 2016. december 12-ig terjedő időszakra, és a dolgozó kérte az ellátás összegének javítását? A bíróság ítélete alapján az elmaradt jövedelmet, illetve annak késedelmi kamatát a munkáltató 2017. szeptember 15-én egy összegben számfejtette és utalta a dolgozó részére.
Részlet a válaszából: […] ...összege.Az ellátási alap mobilitását azonban viszonyítani szükséges, ezért az együtt mozog a '08 számú bevallás adattartalmával.A csecsemőgondozási díj alapját képező jövedelem meghatározása során az Eb-tv. táppénzre irányadó 48. §-ának (1)-(8)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Ellátások alapja GYED alatti szülés esetén

Kérdés: Alkalmazhatja az ún. előnyszabályt a ki-fizetőhely a 2017. augusztus 14-én született második gyermekre tekintettel járó csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. november 20-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző, több mint 10 éve fennálló munkaviszonya 2016. november 19-én szűnt meg, 2015. november 10-én született gyermekére tekintettel GYED-ben részesül, és az ellátás mellett dolgozott?
Részlet a válaszából: […] ...csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként született gyermeket közvetlenül megelőzően született gyermekre tekintettel megállapított csecsemőgondozási díj alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

CSED alapja egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a CSED alapja "A", illetve "B" munkáltatónál az alábbi esetben? A munkavállaló 2014. március 13-án munkaviszonyt létesített "A" munkáltatónál heti 40 órában, havi 200 000 forintért. 2017. június 30-án munkaszerződés-módosítás történt, munkaideje heti 30 órára csökkent, és a havibére 150 000 forint lett. "B" munkáltatónál 2017. július 1-jétől munkaviszonyt létesített, heti 10 órában havi 50 000 Ft díjazásért, és ugyanitt 2016. szeptember 6-tól biztosított választott tisztségviselő, havi 70 000 Ft díjazásért, amiből a kifizető pénzbeli egészségbiztosítási járulékot von.
Részlet a válaszából: […] Jelenleg a dolgozónak egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonya van, biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni [Tbj-tv. 9. § (1) bekezdés].Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira (csecsemőgondozási díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

CSED alapja második gyermek születése esetén

Kérdés: Mi lesz a második gyermek jogán igényelt CSED alapja a munkáltatónál 2009. november 9-től fennálló folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező kismama esetében, akinek a második gyermeke 2015. szeptember 8-án született, a 2014. április 22-én született első gyermekével terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt 2014. április 2-től, majd azt követően 2015. április 22-ig GYED-ben részesült, 2015. április 23-tól 2015. július 6-ig szabadságot vett igénybe, majd a második gyermek születéséig táppénzt kapott? Az első gyermek jogán igénybe vett terhességi-gyermekágyi segély alapja 7746,13 Ft (100 százalék) volt.
Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díj összegét az Eb-tv. 42. §-ában foglaltak szerint kell megállapítani. Tekintettel arra, hogy az igénylőnek van a jogosultságát megelőző irány­adó időszakon belül (2014. január 1-jétől 2015. június 30-ig) 120 napi jövedelme, a CSED napi alapját a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Csecsemőgondozási díj alapja I.

Kérdés: Az új szabályok alapján hogyan kell megállapítani a csecsemőgondozási díj alapját annak a dolgozónak az esetében, aki 2011 óta áll munkaviszonyban a jelenlegi munkáltatójánál heti 40 órás munkaviszonyban, első gyermeke születésnapjától, 2014. január 27-től TGYÁS-t, majd annak lejárta után GYED-et kapott, és 2015. augusztus 1-jétől csecsemőgondozási díjat igényelt, mivel második gyermekének várható születési ideje 2015. augusztus 26.? A TGYÁS naptári napi alapja 14 500 forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...régi szabály szerint a minimálbér kétszerese harmincadrészének alapulvételével kellene megállapítani a csecsemőgondozási díj alapját.2015. július 1-jétől az Eb-tv. 42. §-a kiegészült a (4a) és (4b) bekezdéssel. Ez kedvező szabály, amelynek értelmében, ha a gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Csecsemőgondozási díj alapja II.

Kérdés: Alkalmazható az új kedvezményszabály a csecsemőgondozási díj alapjának kiszámítása során annak a kismamának az esetében, aki 2013. november 21-én született gyermeke után terhességi-­gyermekágyi segélyt kapott, jelenleg gyermekgondozási díjban részesül, munkaviszonya 2015. január 16-án megszűnt, jelenlegi munkáltatójánál 2015. február 2-től áll munkaviszonyban napi 6 órás munkaidővel havi 210 000 forint munkabérért, és 2015. július 10-én megszületett a második gyermeke? Az első gyermek után folyósított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj napi alapja napi 12 500 forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...segély alapja nem a jelenleg fennálló jogviszonyban (foglalkoztatónál) elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.A csecsemőgondozási díj alapját ebben az esetben az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján kell megállapítani, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.