CSED alapja munkahelyváltás esetén

Kérdés: Mi lesz a CSED alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2021. szeptember 1-jétől 2022. november 20-ig részmunkaidős munkaviszonyban dolgozott, majd 2022. december 1-jétől új, teljes munkaidős munkaviszonyt létesített havi 450 000 forint munkabérrel? Figyelembe kell venni a részmunkaidővel arányos, lényegesen alacsonyabb munkabért is az ellátás megállapítása során, vagy csak a magasabb, teljes munkaidős bért? A szülés várható időpontja 2023. június 23.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban a személyijövedelemadó-előleg megállapításához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Keresetkiegészítés csecsemőgondozási díjhoz

Kérdés: Figyelembe vehető az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás megállapítása során a számítási időszakot meghaladóan teljesített díjazás egy közalkalmazott jogállású munkavállaló esetében, aki a teljesítésigazolását követően a számítási időszakot meghaladóan részesült jövedelemkifizetésben? Módosítható a 08 jelű bevallás az eljárás során a kedvezőbb összegű csecsemőgondozási díj folyósítása érdekében? A dolgozó a számára elrendelt egyszeri többletfeladatot munkaköre ellátásával párhuzamosan, külön díjazás ellenében határidőben elvégezte. A dolgozó már több mint 10 éve áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Ellátások többes jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re és GYED-re, illetve milyen feltételekkel kapja meg az ellátásokat egy munkavállaló, aki 2018. november 5-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában napi 4 órás munkaidőben, 2018. december 10-től egy másik cégnél is létesített egy napi 4 órás munkaviszonyt, és második gyermeke születésének várható időpontja 2019. november 27.? A dolgozó előző munkaviszonya 2016. augusztus 1-jétől 2018. október 31-ig állt fenn, első gyermeke után 2019. február 28-ig GYES-ben részesült, 2019. május 27-től pedig veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen, és táppénzben részesül.
Részlet a válaszából: […] Az anyának egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van. Az Eb-tv. 39. §-a (4) bekezdésének értelmében, ha a biztosítottnak egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonya van, a táppénzre, a CSED-re, a GYED-re, a baleseti táppénzre való jogosultságát, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Ellátások alapja második gyermek születésekor

Kérdés: Mi a táppénz alapja 2018-ban annak a kismamának, aki 2013-tól folyamatos biztosítási idővel rendelkezik jelenlegi munkáltatójánál, első gyermeke után 2016. május 2-től 2016. augusztus 2-ig táppénzt, 2016. augusztus 3-tól 2017. január 17-ig CSED-et, 2017. január 18-tól 2018. augusztus 2-ig GYED-et kapott, 2018. augusztus 3-tól GYES-en van, és második gyermeke születéséig (ami 2018 novemberére várható) táppénzen lesz? A munkavállaló besorolási bére 160 000 forint/hó, a táppénz napi átlaga pedig 5247,30 forint volt. Szülés után mi lesz a CSED, illetve a GYED alapja?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a részletekbe bonyolódnánk, egy lényeges dolgot kell rendezni. Az Eb-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján, az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES) és táppénzre is jogosult, választása szerint csak az egyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Előnyszabály alkalmazása CSED és GYED megállapítása során

Kérdés: Alkalmazhatja az előnyszabályokat a harmadik gyermek után járó csecsemőgondozás díj és gyermekgondozási díj megállapításánál a kifizetőhely az alábbi esetben? A dolgozó jelenleg a 2016. október 3-án született második gyermeke után 2017. március 20-tól GYED-ben részesül, emellett 2017. augusztus 1-jétől napi 4 órában dolgozik. Első gyermekével 2015. december 2-áig GYED-ben részesült, amelyet szintén a kifizetőhely folyósított. A második gyermek jogán járó GYED összegének megállapításánál alkalmazták az Eb-tv. 51. §-a szerinti előnyszabályt, mivel a gyermek az előző GYED folyósításának megszűnését követő egy éven belül született, és kedvezőbb volt részére az első gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segély naptári napi alapja. Lehetséges, hogy még mindig az első gyermek után járó GYED alapján kell folyósítani az ellátást?
Részlet a válaszából: […] 2015. július 1-jétől hatályosak a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj összegének megállapítására vonatkozó előnyszabályok [Eb-tv. 42. § (4a), (4b) bekezdés, valamint 42/D. § (5)-(6) bekezdés].Ezek értelmében a csecsemőgondozási díj összege, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Szülés GYED alatt

Kérdés: Mennyi ideig kell dolgoznia a jelenleg GYED-ben részesülő munkavállalónak annak érdekében, hogy mindkét gyermeke után jogosult legyen ellátásra, ha jelenleg második gyermekével már várandós, de még vissza tudna menni dolgozni a GYED mellett? A dolgozó 2010 óta áll munkaviszonyban jelenlegi foglalkoztatójánál.
Részlet a válaszából: […] 2014. januártól a szülő a különböző korú gyermekei jogán gyermekgondozást segítő ellátást, a csecsemőgondozási díjat, a táppénzt, illetve a gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti [Eb-tv. 39. § (4) bekezdés]. Természetesen abban az esetben, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

CSED összegének módosítása utólag kifizetett jövedelem esetén

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor nem módosította a dolgozó 2016. június 28-tól megállapított csecsemőgondozási díjának napi összegét annak ellenére, hogy a bíróság 933?453 forint összegű elmaradt jövedelmet ítélt meg számára a 2014. március 2-től 2016. december 12-ig terjedő időszakra, és a dolgozó kérte az ellátás összegének javítását? A bíróság ítélete alapján az elmaradt jövedelmet, illetve annak késedelmi kamatát a munkáltató 2017. szeptember 15-én egy összegben számfejtette és utalta a dolgozó részére.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 2015-ben bevezetett irányadó időszaki jövedelmet érintő radikális változása az úgynevezett rendszeres és nem rendszeres jövedelmek elkülönítésének megszüntetésében, de még inkább abban jelenítődik meg, hogy az ellátásra való jogosultság időtartamában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Ellátások alapja GYED alatti szülés esetén

Kérdés: Alkalmazhatja az ún. előnyszabályt a ki-fizetőhely a 2017. augusztus 14-én született második gyermekre tekintettel járó csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. november 20-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző, több mint 10 éve fennálló munkaviszonya 2016. november 19-én szűnt meg, 2015. november 10-én született gyermekére tekintettel GYED-ben részesül, és az ellátás mellett dolgozott?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42. §-ának (4a)-(4b) bekezdései értelmében a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj összegének megállapításánál is van előnyszabály, ha a gyermek a GYED vagy a gyermekgondozást segítő ellátás igénybevétele alatt vagy annak megszűnését követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

CSED alapja egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a CSED alapja "A", illetve "B" munkáltatónál az alábbi esetben? A munkavállaló 2014. március 13-án munkaviszonyt létesített "A" munkáltatónál heti 40 órában, havi 200 000 forintért. 2017. június 30-án munkaszerződés-módosítás történt, munkaideje heti 30 órára csökkent, és a havibére 150 000 forint lett. "B" munkáltatónál 2017. július 1-jétől munkaviszonyt létesített, heti 10 órában havi 50 000 Ft díjazásért, és ugyanitt 2016. szeptember 6-tól biztosított választott tisztségviselő, havi 70 000 Ft díjazásért, amiből a kifizető pénzbeli egészségbiztosítási járulékot von.
Részlet a válaszából: […] Jelenleg a dolgozónak egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonya van, biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni [Tbj-tv. 9. § (1) bekezdés].Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira (csecsemőgondozási díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Ellátások alapja harmadik gyermek szülése esetén

Kérdés: Mi lesz a táppénz alapja annak a dolgozónak az esetében, aki első, 2011. július 7-én született gyermeke után TGYÁS-t, GYED-et, majd GYES-t kapott, második gyermeke 2014. május 23-án született, aki után szintén igénybe vette az ellátásokat, a GYES 2017. május 23-án lejár, 2017. május 24-étől augusztus 3-ig az elmaradt szabadságait fogja igénybe venni, harmadik gyermeke születésének várható időpontja 2017. szeptember 17., és az orvosa a fizetett szabadságának lejártát követő naptól "9"-es kóddal fogja keresőképtelen állományba venni? A munkavállaló 2007-től áll munkaviszonyban a jelenlegi munkáltatójánál, és a CSED-et a szülés napjától kívánja igénybe venni.
Részlet a válaszából: […] A táppénz alapjának kiszámítására az Eb-tv. 48. §-ában foglaltak adnak eligazítást. Az irányadó időszak a 2016. január 1-jétől 2017. május 31-ig terjedő időtartam, amelyen belül a kismamának csak 2017. május 24-től 31-ig van jövedelme, ami nincs 30 napi jövedelem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.
1
2