CSED alapja

Kérdés:

Mi lesz a csecsemőgondozási díj alapja annak a munkavállalónak, aki többéves folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, de munkahelyet váltott 2022. december 1-jén, és 2023. május 10-én megszülte gyermekét? A dolgozó munkabérben részesült 2022. december 1-jétől 2023. május 9-ig, majd CSED-et igényelt 2023. május 10-től, a szülés napjától.

Részlet a válaszából: […] A CSED-jogosultsághoz nem feltétel a folyamatos biztosítási idő. CSED-re jogosult – többek között – az a biztosított nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. A jogosultsággal tehát nincs probléma, a dolgozó CSED-re jogosult.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

CSED maximuma

Kérdés:

Helyesen gondolja a munkáltató, hogy a munkavállalót megillető CSED maximuma 2023-ban havi 232.000 forint lehet, tekintettel arra, hogy az Eb-tv. R. 26. §-a alapján nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeget? Ez azt jelenti, hogy ha pl. a munkavállaló keresete havi 700.000 forint, akkor is maximum 232.000 forint összegű CSED-et fog kapni? Hol található a CSED-maximumra vonatkozó egyértelmű jogszabály?

Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díj maximumára vonatkozóan azért nem sikerült egyértelmű szabályt találni, mert ilyen szabályozás nem létezik. A csecsemőgondozási díjnak ugyanis – általános esetben – nincs maximumösszege.Az Eb-tv. 42. §-a tartalmazza a csecsemőgondozási díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Csecsemőgondozási díj alapja jogviszonyváltás esetén

Kérdés:

Korábban létrejött munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntették, majd a foglalkoztatott a megszűnést követő nappal ugyanannál a foglalkoztatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban kinevezésre került. Lehetséges a csecsemőgondozási díj megállapítása a munkaviszonyban elért jövedelme alapján, tekintettel arra, hogy a közszolgálati jogviszony ötödik napján balesetet szenvedett a munkahelyén, keresőképtelen állományba került, és 60 napig – gyermeke születéséig – folyamatosan táppénzben részesült?

Részlet a válaszából: […] A munkajog által a munkavállaló irányában érvényesülő elvárt általános magatartási követelmény magában foglalja a jognyilatkozattal összefüggő tájékoztatási kötelezettséget, melynek a munkáltató az Mt. 46. §-ának (1) bekezdése alapján legkésőbb a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

CSED alapja munkahelyváltás esetén

Kérdés:

Mi lesz a CSED alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2021. szeptember 1-jétől 2022. november 20-ig részmunkaidős munkaviszonyban dolgozott, majd 2022. december 1-jétől új, teljes munkaidős munkaviszonyt létesített havi 450 000 forint munkabérrel? Figyelembe kell venni a részmunkaidővel arányos, lényegesen alacsonyabb munkabért is az ellátás megállapítása során, vagy csak a magasabb, teljes munkaidős bért? A szülés várható időpontja 2023. június 23.

Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban a személyijövedelemadó-előleg megállapításához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Keresetkiegészítés csecsemőgondozási díjhoz

Kérdés: Figyelembe vehető az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás megállapítása során a számítási időszakot meghaladóan teljesített díjazás egy közalkalmazott jogállású munkavállaló esetében, aki a teljesítésigazolását követően a számítási időszakot meghaladóan részesült jövedelemkifizetésben? Módosítható a 08 jelű bevallás az eljárás során a kedvezőbb összegű csecsemőgondozási díj folyósítása érdekében? A dolgozó a számára elrendelt egyszeri többletfeladatot munkaköre ellátásával párhuzamosan, külön díjazás ellenében határidőben elvégezte. A dolgozó már több mint 10 éve áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve az átirányítást – teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Ellátások többes jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re és GYED-re, illetve milyen feltételekkel kapja meg az ellátásokat egy munkavállaló, aki 2018. november 5-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában napi 4 órás munkaidőben, 2018. december 10-től egy másik cégnél is létesített egy napi 4 órás munkaviszonyt, és második gyermeke születésének várható időpontja 2019. november 27.? A dolgozó előző munkaviszonya 2016. augusztus 1-jétől 2018. október 31-ig állt fenn, első gyermeke után 2019. február 28-ig GYES-ben részesült, 2019. május 27-től pedig veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen, és táppénzben részesül.
Részlet a válaszából: […] Az anyának egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van. Az Eb-tv. 39. §-a (4) bekezdésének értelmében, ha a biztosítottnak egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonya van, a táppénzre, a CSED-re, a GYED-re, a baleseti táppénzre való jogosultságát, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Ellátások alapja második gyermek születésekor

Kérdés: Mi a táppénz alapja 2018-ban annak a kismamának, aki 2013-tól folyamatos biztosítási idővel rendelkezik jelenlegi munkáltatójánál, első gyermeke után 2016. május 2-től 2016. augusztus 2-ig táppénzt, 2016. augusztus 3-tól 2017. január 17-ig CSED-et, 2017. január 18-tól 2018. augusztus 2-ig GYED-et kapott, 2018. augusztus 3-tól GYES-en van, és második gyermeke születéséig (ami 2018 novemberére várható) táppénzen lesz? A munkavállaló besorolási bére 160 000 forint/hó, a táppénz napi átlaga pedig 5247,30 forint volt. Szülés után mi lesz a CSED, illetve a GYED alapja?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a részletekbe bonyolódnánk, egy lényeges dolgot kell rendezni. Az Eb-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján, az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES) és táppénzre is jogosult, választása szerint csak az egyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Előnyszabály alkalmazása CSED és GYED megállapítása során

Kérdés: Alkalmazhatja az előnyszabályokat a harmadik gyermek után járó csecsemőgondozás díj és gyermekgondozási díj megállapításánál a kifizetőhely az alábbi esetben? A dolgozó jelenleg a 2016. október 3-án született második gyermeke után 2017. március 20-tól GYED-ben részesül, emellett 2017. augusztus 1-jétől napi 4 órában dolgozik. Első gyermekével 2015. december 2-áig GYED-ben részesült, amelyet szintén a kifizetőhely folyósított. A második gyermek jogán járó GYED összegének megállapításánál alkalmazták az Eb-tv. 51. §-a szerinti előnyszabályt, mivel a gyermek az előző GYED folyósításának megszűnését követő egy éven belül született, és kedvezőbb volt részére az első gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segély naptári napi alapja. Lehetséges, hogy még mindig az első gyermek után járó GYED alapján kell folyósítani az ellátást?
Részlet a válaszából: […] 2015. július 1-jétől hatályosak a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj összegének megállapítására vonatkozó előnyszabályok [Eb-tv. 42. § (4a), (4b) bekezdés, valamint 42/D. § (5)-(6) bekezdés].Ezek értelmében a csecsemőgondozási díj összege, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Szülés GYED alatt

Kérdés: Mennyi ideig kell dolgoznia a jelenleg GYED-ben részesülő munkavállalónak annak érdekében, hogy mindkét gyermeke után jogosult legyen ellátásra, ha jelenleg második gyermekével már várandós, de még vissza tudna menni dolgozni a GYED mellett? A dolgozó 2010 óta áll munkaviszonyban jelenlegi foglalkoztatójánál.
Részlet a válaszából: […] 2014. januártól a szülő a különböző korú gyermekei jogán gyermekgondozást segítő ellátást, a csecsemőgondozási díjat, a táppénzt, illetve a gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti [Eb-tv. 39. § (4) bekezdés]. Természetesen abban az esetben, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

CSED összegének módosítása utólag kifizetett jövedelem esetén

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor nem módosította a dolgozó 2016. június 28-tól megállapított csecsemőgondozási díjának napi összegét annak ellenére, hogy a bíróság 933?453 forint összegű elmaradt jövedelmet ítélt meg számára a 2014. március 2-től 2016. december 12-ig terjedő időszakra, és a dolgozó kérte az ellátás összegének javítását? A bíróság ítélete alapján az elmaradt jövedelmet, illetve annak késedelmi kamatát a munkáltató 2017. szeptember 15-én egy összegben számfejtette és utalta a dolgozó részére.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 2015-ben bevezetett irányadó időszaki jövedelmet érintő radikális változása az úgynevezett rendszeres és nem rendszeres jövedelmek elkülönítésének megszüntetésében, de még inkább abban jelenítődik meg, hogy az ellátásra való jogosultság időtartamában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.
1
2
3