180. Társadalombiztosítási Levelek / 2010. szeptember 14.

TARTALOM

3076. kérdés Munkavégzéshez biztosított utazási jegy
Kell-e személyi jövedelemadót fizetni abban az esetben, ha a munkáltató/kifizető által vásárolt BKV-jegytömböt a dolgozók kizárólag a munkavégzéssel összefüggésben használják? A jegyeket egy kijelölt munkavállaló őrzi a páncélszekrényben, és a felhasználásról nyilvántartást is vezetnek.
3077. kérdés Munkáltató döntése alapján fizetett utazási költségtérítés
Adóköteles juttatásnak számít-e a munkáltató saját döntése alapján fizetett 9 forint/km összegű utazási térítés munkába járás, illetve hétvégi hazautazás esetén?
3078. kérdés Hosszú várakozási idő meghatározása egyéb körülmény esetén
Mi az egyéb körülmény a munkába járás költségtérítési szabályaiban a hosszú várakozási idő megítélésénél?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3079. kérdés Internettérítés adómentességének feltételei
Megtéríthető-e az internet-előfizetés díja a munkavállaló házastársa nevére szóló számla alapján is? A térítés feltételeként a munkavállaló az eredeti számlát adja-e le a munkáltatónak, vagy elég a másolat? Ha a számlamásolat elegendő, hogyan kerülhető el, hogy más is elszámoltassa a díjat? A térítésnek feltétele-e, hogy a munkavállaló igazolja a díj megfizetését?
3080. kérdés Amatőr sportoló juttatásai
Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek, ha egy sportegyesület és egy amatőr sportoló a Sport-tv. szerinti sportszerződést köt pénzbeli eredményességi elismerés és szponzorációs támogatás fizetésére? Be kell-e lépnie magánnyugdíjpénztárba a sportolónak? Hogyan alakul a fent említett pénzbeli juttatások kifizetőt, illetve magánszemélyt terhelő közterhe, ha a sportolónak semmilyen jogcímen nincs biztosítási jogiszonya?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3081. kérdés Hivatásos katona egyéb jogviszonya
Egyéb jogviszonyában 15 vagy 11,1 százalékos ekhót kell-e levonni attól a hivatásos katonától, aki az ekho szerinti adózást választja?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3082. kérdés Kilépő munkavállaló nyugdíjjáruléka
Hogyan kell kiszámítani a nyugdíjjárulékokat annak a dolgozónak az esetében, akinek a jövedelme 2010. május 31-ig 5 x 330 000 forint alapbér, 5 x 660 000 forint ekho szerint adózó bér, valamint 206 780 forint ekhós jutalom, június 14-én volt az utolsó munkanapja, június 15-től július 31-ig felmentést kapott, és július 31-én kilépett? A munkavállaló június havi alapbére 150 000 forint és 300 000 ekhós bér, felmentési idejére pedig kapott 990 000 ekhós bért és 510 000 alapbért.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3083. kérdés Kirendelt munkavállalók közterhei
Kirendelés esetén a munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségeket melyik cég köteles teljesíteni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3084. kérdés Írországban dolgozó munkavállaló bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettsége
Elmulasztott-e valamilyen bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget az OEP, az APEH vagy az ONYF felé az a magyar magánszemély, aki 2007 óta Írországban dolgozik, ahol biztosítottként be is van jelentve? Milyen módon kerülnek beszámításra ezek az évek a nyugdíjazás során a jelenleg 53 éves nő esetében?
3085. kérdés Külföldi nyugdíjban részesülő munkavállaló közterhei
Milyen közterheket kell megfizetnie annak a 65. életévét betöltött magyar állampolgárságú munkavállalónak, akinek a nyugdíját Németországban állapították meg és euróban folyósítják? A munkavállaló 50 százalékos tulajdonosa az őt foglalkoztató kft.-nek. Be kell-e vallania a nyugdíjat, mint adóterhet nem viselő járandóságot, és ha igen, milyen árfolyam szerint?
3086. kérdés 1953-ban született nő korengedményes nyugdíja
Elmehet-e korengedményes nyugdíjba az az 1953. szeptember 2-án született női munkavállaló, aki 39 év szolgálati idővel rendelkezik, és a munkáltató vállalná a nyugdíj befizetését a határidő betöltéséig?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3087. kérdés Nyugdíj összegének megállapítása
Valóban csökkentett összegben állapítják-e meg a nyugdíj összegét egy 1952-ben született nő és egy 1951-ben született férfi esetében annak ellenére, hogy mindketten rendelkeznek 40 év szolgálati idővel? A munkavállalók 2011-ben szeretnének nyugdíjba vonulni.
3088. kérdés Főállású polgármester nyugellátása
Milyen ellátásra lesz jogosult az az 1955-ben született férfi, aki 1994 óta megszakítás nélkül főállású polgármesteri tisztséget tölt be, és a 2010. évi önkormányzati választásokon már nem akar indulni? Befolyásolja-e az ellátás igénybevételét a nyugdíjkorhatár emelése?
3089. kérdés Munkáltató és munkavállaló megállapodása
Kollektív szerződés, illetve a munkáltató és a munkavállaló megállapodása mikor és milyen módon térhet el jogszerűen a törvényi rendelkezésektől?
3090. kérdés Élettárs pótszabadsága
Jogosult-e az élettárs az Mt. 132. § (2) bekezdésében meghatározott pótszabadságra, vagy mindenki csak a saját gyermeke után igényelheti?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3091. kérdés Munkaszüneti napon történő munkavégzés díjazása
Milyen díjazás illeti meg azt a heti 40 órás munkaviszonyban álló dolgozót, akinek a foglalkoztatása kéthavi munkaidőkeretben, folyamatos munkarendben történik, és pünkösdvasárnap, valamint pünkösdhétfőn is munkát végzett napi 12 órában?
3092. kérdés Prémiumévek program
Mik a prémiumévek programban való részvétel feltételei, milyen jogkövetkezménye van a munkáltató felajánlási kötelezettsége elmulasztásának, milyen az általánostól eltérő foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni a prémiumévek programban részt vevő közalkalmazottra a közalkalmazotti jogviszonyban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3093. kérdés Passzív táppénz időtartama
Meddig jogosult passzív táppénzre az a munkavállaló, aki 2010. március 1-jén lépett be jelenlegi munkahelyére, 2010. május 29-től folyamatosan táppénzben részesül, mert 2010. június végén megműtötték, és a határozott idejű munkaszerződése 2010. július 31-ig szól? Milyen ellátásra lesz jogosult a táppénz lejárta után? Milyen adatok és nyomtatványok szükségesek a leszázalékolásához? A dolgozó 2009. január 1-jétől augusztus 31-ig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, 2009. szeptembertől munkanélküli-segélyen volt, és 2009 decemberében már volt egy gerincsérvműtétje, azután 2010-ben rendelkezésre állási támogatást kapott.
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére