1951-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Kérheti-e, illetve érdemes-e kérnie a nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását egy 1951-ben született férfinak?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt elérte, éseddig az időpontig legalább húsz év szolgálati időt szerzett. Tekintettel arra,hogy az 1951-ben született férfi még nem érte el a rá irányadó öregséginyugdíjkorhatárt, vagyis nem töltötte még be a 62. életévét, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíj összegének megállapítása

Kérdés: Valóban csökkentett összegben állapítják-e meg a nyugdíj összegét egy 1952-ben született nő és egy 1951-ben született férfi esetében annak ellenére, hogy mindketten rendelkeznek 40 év szolgálati idővel? A munkavállalók 2011-ben szeretnének nyugdíjba vonulni.
Részlet a válaszából: […] ...szerint az előrehozottöregségi nyugdíj az 1952-ben született és legalább 40 év szolgálati idővelrendelkező nő esetében még nem, de az 1951-ben született férfi esetében márcsökkentett összegben kerül megállapításra.2010. január 1-jétől az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

1951-ben született férfi

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba egy 1951-ben született, 43 év munkaviszonnyal rendelkező férfi?
Részlet a válaszából: […] ...férfi legkorábban 2011-ben igényelhetelőrehozott öregségi nyugdíjat a lakóhelye szerint illetékes regionálisnyugdíj-biztosítási igazgatóságon. Ugyanis az öregségi nyugdíjkorhatárának (62.életév) betöltését megelőzően két évvel (60. életév)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címke:

1951-ben született férfi nyugdíjazása

Kérdés: Elmehet-e 2011-ben nyugdíjba egy 1951. június 15-én született férfi, aki jelenleg 41 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjra az életkorára tekintettel nemjogosult. Ugyanis 2010. január elsejétől az előrehozott öregségi nyugdíjszabályai szerint 1951-ben született férfi abban az esetben jogosult azemlített ellátásra, ha 60. életévét betöltötte, és legalább 37...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.
Kapcsolódó címke:

58 éves férfi munkavállaló megállapodása

Kérdés: Érdemes-e megállapodást kötnie a nyugdíjbiztosítóval, avagy elegendő, ha nyugdíjjogosultságáig csak a havi 4500 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti meg az az 58 éves férfi munkavállaló, aki több mint 40 év igazolt szolgálati idővel rendelkezik, és munkahelye egy multinacionális cégnél ez év végén megszűnik?
Részlet a válaszából: […] Valóban mód van arra, hogy az érintett megállapodást kössöna nyugdíj-biztosítási igazgatósággal szolgálati idő és nyugdíj alapjáulszolgáló jövedelem szerzésére. E megállapodás alapján a fizetendő járulékmértéke (24+9,5) = 33,5 százalék, alapja pedig legalább a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

1951-ben született férfi és 1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikortól mehet el korengedményes vagy előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952. január 1-jén született nő, illetve egy 1951-ben született férfi, aki rendelkezik a szükséges szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] ...napon közösmegegyezéssel megszüntették. Visszatérve a konkrét kérdésre, mivel jelen esetben az1952-ben született nő, illetve az 1951-ben született férfi eleget tesz akorengedményes nyugdíjjogosultság alapvető feltételeinek, így abban az esetben,ha munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 24.

1951-ben született férfi korengedményes nyugdíja

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy egy kft. átvállalja 1951 júniusában született férfi alkalmazottja részére az öregségi nyugdíjig hátralévő időre eső járulékokat? Mikortól számít ebben az esetben nyugdíjasnak a munkavállaló, és mely időponttól jár neki a nyugdíj? Elszámolhatja-e költségként a munkáltató az alkalmazott után megfizetett összeget, és csökkentheti-e vele az adóalapját?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a foglalkoztató a későbbiekben említettkormányrendelet szerinti fizetési kötelezettségének eleget tesz, és azellátáshoz szükséges egyéb jogosultsági feltételek is fennállnak, amunkavállaló a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv határozatán megjelöltidőponttól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Magyarországon élő pakisztáni állampolgár nyugdíjjogosultsága

Kérdés: Jogosult lesz-e valamikor Magyarországon nyugdíjra az az 1951-ben született pakisztáni állampolgár, aki 1996-ban érkezett Magyarországra, ahol feleségül vett egy magyar állampolgárságú nőt, és 1997-től 2000-ig napi 8 órában, 2000-től napi 4 órában járulékköteles tevékenységet végzett? Jelenleg feleségével közös betéti társaságában kültagként dolgozik napi 4 órában havi 32 750 forint javadalmazás ellenében. A férfi letelepedési engedéllyel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjra az jogosult, aki a 62. életévét(továbbiakban: öregségi nyugdíjkorhatár) betölti, és legalább 20 év szolgálatiidőt szerez.Az 1951-ben született férfi az öregségi nyugdíjkorhatárt2013-ban éri el, de 1997-től 2013-ig folyamatos nyugdíjjárulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

1951-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e még az idén korkedvezményes nyugdíjba az az egyéni vállalkozó, aki 2008. január 4-én tölti be az 57. életévét, és rendelkezik a szükséges szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban szeretnénk tisztázni, hogy korkedvezmény azokata személyeket illeti meg, akik korkedvezményre jogosító munkahelyen és - aTny-tv. 2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint - meghatározottmunkakörben a szervezet fokozott igénybevételével járó, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.

Előrehozott öregségi nyugdíj

Kérdés: 1951-ben született, 16 év korkedvezményre jogosító idővel rendelkező férfi mikor mehet előrehozott öregségi nyugdíjba, 2005-ben 38 év, vagy 2007-ben 40 év szolgálati idő után?
Részlet a válaszából: […] ...1951-ben született férfi 16 év korkedvezményre jogosító idővel 3 év korkedvezményt szerzett, ezért a korkedvezményes korhatára 59. év, amit 2010-ben tölt be, előrehozott öregségi nyugdíjra ehhez képest 2 évvel korábban 2008-ban jogosult, a 2008. december 31-ig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.
1
2