tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott 1952-ben született nő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: 1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet el egy 1952. április 20-án született nő előnyugdíjba 34 éves munkaviszonnyal?
Részlet a válaszból: […]31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is;c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett (a jogosult a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezmény megilleti);d) az, aki 2011. december 31-éig a 150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte;e) az, aki 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett;f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna.A korhatár előtti ellátás a fentiekben meghatározott személyeknek akkor állapítható meg, ha a korhatár előt­ti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötték be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem állnak, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosultak, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesülnek.Amennyiben az 1952-ben született 34 év szolgálati idővel rendelkező személy (férfi, nő egyaránt) korhatár előtti ellátásra nem szerezhet jogosultságot, akkor az öregségi nyugdíj megállapítását legkorábban a 62. életéve betöltését követő 183. napon kérheti, feltéve hogy azon a napon,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4087
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. január 25-én született nő, aki jelenleg 36 év 5 hónap szolgálati idővel rendelkezik, és két gyermeket szült 1970-ben és 1973-ban? Mennyi lesz a csökkentés összege? Emelkedik-e a nyugdíj összege, amikor eléri a 62 év plusz 183 napos életkort? Kérhet-e méltányosságból plusz szolgálati időt a fiai születése miatt? Mikor kell elindítania a nyugdíjkérelmet?
Részlet a válaszból: […]idő) rendelkezett volna. Tekintettel arra, hogy ugyan a korhatár előtti ellátás igénybevételéhez szükséges életkori feltételnek eleget tesz, de 2011. december 31-éig sajnos nem szerzett kellő szolgálati időt, ezért az ellátásra még két gyermek felnevelése ellenére sem lehet jogosult. A korhatár előtti ellátás megállapításánál a gyermekek után plusz szolgálati idő még méltányosságból sem szerezhető. Az igénylő az öregségi nyugdíjkorhatárát (62. életév betöltését követő 183. nap) megelőzően a nők számára életkortól függetlenül igényelhető öregségi nyugdíjra szerezhet jogosultságot, melynek igénybevételéhez - elsősorban - 40 év jogosultsági idő szükséges. A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjára életkorától függetlenül az jogosult, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Vagyis a nők kedvezményes nyugdíja megállapítása során ugyan a gyermekek után még méltányosságból sem szerezhető plusz szolgálati idő, azonban a gyermekneveléssel vagy ápolással töltött időt figyelembe kell venni. 40 év jogosultsági idő ellenére is csak abban az esetben állapítható meg az öregségi teljes nyugdíj, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő eléri a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Az így meghatározott jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. [Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt, és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a Cst. 12. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételeknek.] Figyelemmel arra, hogy a nők kedvezményes nyugdíjához beszámolható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3718
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: 1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Az új jogszabályok alapján jogosult lesz-e 2012-ben öregségi nyugdíjra az az 1952. július 12-én született nő, aki 44 év szolgálati idővel rendelkezik, és 2007-től rokkantsági nyugdíjban részesül? Az igénylő rendelkezik a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges feltételekkel, de 2011-ben azt a felvilágosítást kapta, hogy nem jogosult az ellátásra.
Részlet a válaszból: […]keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt). Az említett törvény alkalmazásában az öregségi nyugdíj, így természetesen a nők 40 év jogosultsági idő alapján igényelhető öregségi nyugdíja is rendszeres pénzellátásnak minősül. Ezért ha 2012-ben öregséginyugdíj-igényt terjeszt elő, úgy a rokkantsági ellátása az öregségi nyugdíj megállapítását megelőző nappal megszűnik. Felhívjuk az igénylő és valamennyi hasonló helyzetben lévő Olvasónk figyelmét arra, hogy a nők által kedvezményes feltételekkel igényelhető öregségi nyugdíj megállapításának alapvető feltétele 40 év jogosultsági, és nem szolgálati idő. A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíja kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha a 40 év jogosultsági időből 32 évet (olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet) keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett. (Jogosultsági időnek a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő minősül.) A jogosultsági idő számításánál a rokkantsági nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenység időtartamát - a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsége ellenére - sem lehet szolgálati időként figyelembe venni. A saját jogú nyugdíjas a nyugdíjjárulék fizetésének ellentételezéseképp nyugdíjnövelésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3626
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Korengedményes nyugdíjban részesülő evaalany egyéni vállalkozó jogállása

Kérdés: Érinti-e az új törvényi rendelkezés azt az 1952-ben született, korengedményes nyugdíjban részesülő evaalany egyéni vállalkozó nőt, aki 2011-ben kiegészítő tevékenységűnek minősült, vagy csak azokra vonatkozik, akik 2012. január 1. után igénylik az ellátást?
Részlet a válaszból: […]továbbiakban nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, azaz nem lehet kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak tekinteni mindaddig, amíg el nem éri a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Ez evás vállalkozóként azt jelenti, hogy havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka után meg kell fizetnie a 27 százalékos szociális hozzájárulási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3615

5. találat: 1952-ben született rokkantsági nyugdíjas nő öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született véglegesített rokkantsági nyugdíjas nő, ha rendelkezik a reá irányadó szolgálati idővel?
Részlet a válaszból: […]meg. Az egyik lehetőség, ha a rokkantság már nem áll fenn, a másik, ha a nyugdíjas keresőtevékenységet folytat. A rokkantsági nyugdíjra való jogosultság keresőtevékenység folytatása miatt akkor szűnik meg, ha az 50-79 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedő és nem rehabilitálható, a 62. életévét el nem érő rokkantsági nyugdíjas személy hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3373
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: 1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Hogyan tudna elmenni nyugdíjba, illetve feléledhet-e az özvegyi nyugdíja annak az 1952-ben született nőnek, akinek a férje 2004-ben meghalt, jelenleg 33 év szolgálati idővel rendelkezik, átmeneti járadékban részesül, és hosszú ideje nem sikerül munkát szereznie?
Részlet a válaszból: […]megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Mivel a kérdezőnek nincs meg a nyugdíjjogosultsághoz előírt szolgálati ideje, ezért az előrehozott öregségi nyugdíj számára nem állapítható meg. Legkorábban a 62. életéve betöltését követő 183. napon, azaz 2014-ben szerezhet jogosultságot öregségi nyugdíjra, feltéve hogy a nyugellátás megállapításának időpontjában nem áll biztosítással járó jogviszonyban. Az (állandó) özvegyi nyugdíj ebben az esetben akkor állapítható meg, ha a házastársa elhalálozásától számított tíz éven belül sor kerül - az irányadó öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3372
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: 1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Érdemes-e júliusig várnia a nyugdíjba vonulással egy 1952-ben született nőnek, ha addigra 45 év szolgálati idővel fog rendelkezni, vagy inkább menjen el most a meglévő 40 év jogosultsági ideje alapján?
Részlet a válaszból: […]idővel, valamint azon a napon, amelytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az 1953. december 31-e után született nők az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra - a szolgálati idő mértékétől függetlenül - azonban már csak csökkentett összegben szerezhetnek jogosultságot. A csökkentés százalékos mértéke attól függ, hogy a jogosult az előrehozott öregségi nyugdíjat az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest hány nappal, illetve évvel alacsonyabb korban veszi igénybe, azonban a csökkentés mértéke nem haladhatja meg a nyugdíj összegének 8,4 százalékát. Visszatérve a kérdésre, amennyiben megteheti, úgy javasoljuk, várjon addig, amíg megszerzi a 45 év szolgálati időt. Ugyanis az 1952-ben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3240
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: 40 év szolgálati idővel rendelkező nő nyugdíjazása

Kérdés: Hogyan alakul a nyugdíjjogosultsága annak a női munkavállalónak, aki 2011-ben tölti be az 59. életévét, és már most megvan a 40 év szolgálati ideje, amit a tb leigazolt? A 40 év szolgálati időbe beszámításra került a főiskolai tanulmányok ideje is.
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő azzal, hogy az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet. A keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyok kormányrendeletben kerülnek felsorolásra, de ezek közé nyilvánvalóan nem tartozik a főiskolai tanulmányok ideje, így a nyugdíjba vonulás e formájánál sem lehet azt jogosultsági időként figyelembe venni. A nyugdíj összegének megállapításánál azonban a Tny-tv. 41. §-a értelmében szolgálati időként kell figyelembe venni - az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt, - a rokkantsági nyugdíjra jogosultság szempontjából az időpontra tekintet nélkül a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott - legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3207

9. találat: 1952-ben született közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen módon szüntetheti meg a jogviszonyát egy közalkalmazott nő, aki 2011. május 11-én tölti be az 59. életévét, és akkor előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Kérheti-e a felmentését, ha igen, mikor és milyen módon? A munkáltató köteles-e felmenteni, vagy más lehetőséggel is élhet?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos feltételeivel rendelkezzen. 2010. január 1-jétől a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíj annak az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nőnek, illetve annak a 60. életévét betöltött, 1950-ben született férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idővel (és nem áll meghatározott biztosítással járó jogviszonyban). A fenti személyi kör csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha legalább 37 év szolgálati időt szerzett, és megfelel az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges egyéb feltételeknek. A Kjt. szerint a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a közalkalmazott tartós alkalmatlanságán vagy nem megfelelő munkavégzésén alapul, a felmentési idő harminc nap. Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg, és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; b) tíz év után két hónappal; c) tizenöt év után három hónappal; d) húsz év után négy hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg. A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban - a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni. Amennyiben a munkáltató az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3120

10. találat: Nyugdíj összegének megállapítása

Kérdés: Valóban csökkentett összegben állapítják-e meg a nyugdíj összegét egy 1952-ben született nő és egy 1951-ben született férfi esetében annak ellenére, hogy mindketten rendelkeznek 40 év szolgálati idővel? A munkavállalók 2011-ben szeretnének nyugdíjba vonulni.
Részlet a válaszból: […]esetben kerül csökkentett összegben megállapításra, ha az igénylő 40 év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább 37 év szolgálati időt szerzett. Az 1950. december 31-ét követően született férfiak, valamint 1958. december 31-ét követően született nők az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két évvel jogosultak előrehozott öregségi nyugdíjra, amennyiben legalább 37 év szolgálati időt szereztek, és azon a napon, amelytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem állnak. Az előzőekben ismertetetteken túl előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult a) az a legalább 37 év szolgálati idővel rendelkező és biztosítással járó jogviszonyban nem álló nő is, aki aa) 1954-ben született, és a 60 éves és 183 napos életkort betöltötte, ab) 1955-ben született, és 61. életévét betöltötte, ac) 1956-ban született, és a 61 éves és 183 napos életkort betöltötte, ad) 1957-ben született, és 62. életévét betöltötte, ae) 1958-ban született, és a 62 éves és 183 napos életkort betöltötte; b) az a férfi is, aki legalább 42 év szolgálati idővel rendelkezik, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és ba) 1952-ben vagy 1953-ban született, és 60. életévét betöltötte, bb) 1954-ben született, és a 60 éves és 183 napos életkort betöltötte. Az érintetteknek az előrehozott nyugellátás összegét már minden esetben csökkentett összegben kell megállapítani. A csökkentés mértéke az igénylő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3087
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést