Amatőr sportoló juttatásai
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 180. számában (2010. szeptember 14.), 3080. kérdésszám alatt

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek, ha egy sportegyesület és egy amatőr sportoló a Sport-tv. szerinti sportszerződést köt pénzbeli eredményességi elismerés és szponzorációs támogatás fizetésére? Be kell-e lépnie magánnyugdíjpénztárba a sportolónak? Hogyan alakul a fent említett pénzbeli juttatások kifizetőt, illetve magánszemélyt terhelő közterhe, ha a sportolónak semmilyen jogcímen nincs biztosítási jogiszonya?
Válasz (részlet): […]jogszabály többek között módosítja az Szja-tv. 1. sz. mellékletét is, melynek 3.2.2. alpontja szerint adómentes bevételnek tekintendő a sportról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott eredményességi támogatás. Ami a pénzbeli szponzorálási szerződést illeti, az ez alapján kapott bevétel összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származik, és ennek megfelelően kell belőle az Szja-tv 18. §-ában foglaltaknak megfelelően a jövedelmet[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére