Ekho

Kérdés: Hogyan kell csökkenteni a 17,5 százalékos munkáltatói, illetve a magánszemélyt terhelő 15 százalékos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást egy sportegyesület által megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyek esetében? Hogyan érvényesíthető a kedvezmény ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A 61/2020. Korm. rendelet értelmében a sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenységet végző kifizető a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól, illetve nem kell megfizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Sportverseny díjának közterhei

Kérdés: Hogyan kell megfizetni a személyi jövedelemadót, illetve a járulékokat egy sportegyesület által szervezett verseny helyezettjeinek fizetett pénzbeli díjazás után?
Részlet a válaszából: […] ...és a magánszemély között fennálló jogviszonytól függnek. A kérdésben említett helyzetben – tehát, amikor a díjazást nyújtó sportegyesület és a versenyzők között nem áll fenn biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony – a jövedelem megállapítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Jubileumi jutalomra jogosító idő

Kérdés: Figyelembe vehető a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése alapján a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál a Magyar Néphadsereg Honvéd Sportegyesületnél eltöltött, 1985. február 14. és 1987. december 5. közötti időtartam?
Részlet a válaszából: […] ...közötti időtartamot, ésh) az állami vezetői szolgálati jogviszonybantöltött időt kell figyelembe venni.A Magyar Néphadsereg Honvéd Sportegyesületnél – feltehetően munkaviszonyban – töltött időnek a fenti szabályozás szerinti jubileumi jutalomra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Sportedző megbízási díjának közterhei

Kérdés: Köthető két megbízási szerződés egy sportegyesület és a kézilabda-edzői teendőket a FEOR 2717-nek megfelelően ellátó edző között úgy, hogy az egyik szerződés alapján az általános szabályok szerint számfejtik a minimálbérnek megfelelő összegű megbízási díjat, a másik szerződésben megállapított díjat pedig az ekhóra vonatkozó szabályok szerint? A magánszemélynek nincs olyan biztosítási jogviszonya, ahol az általános szabályok szerint megfizeti a közterheket. A minimálbért vagy a garantált bérminimumot kell figyelembe venni a díj számfejtésekor?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük az utolsó kérdéssel: a 98 000 forintos normál minimálbérből és nem a garantált bérminimumból kell kiindulni az általános szabályok szerint adózó éves jövedelem megállapításánál.Ami a megbízási díj szja-, illetve ekho-alap szerinti megosztását illeti, az Ekho-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Sportegyesületnél dolgozók ekhós adózása

Kérdés: Választhatja-e az Ekho-tv. szerinti adózást egy sportegyesületnél dolgozó takarítónő, vagy csak a sporttevékenységgel összefüggő munkakörben dolgozókat illeti meg ez a lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezzen a jegyzékben meghatározott képesítéssel,szakképzettséggel.A megfogalmazásból megállapítható, hogy attól, hogy valakiegy sportegyesületnél dolgozik, még nem válik automatikusan jogosulttá az ekhoalkalmazására. Ehhez mindenképpen a sport területén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 8.

Külföldi sportolók ekhós adózása

Kérdés: Választhatják-e az ekhós adózási módot azok az amerikai állampolgárságú kosárlabdázók, akiket egy sportegyesület teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, tekintettel arra, hogy 2011-től a megfelelő FEOR-szám esetén a sportolókra is kiterjesztették az ekhoválasztás lehetőségét? A sportolók rendelkeznek ideiglenes lakcímmel és munkavállalási engedéllyel is.
Részlet a válaszából: […] Feltételezhetően hivatásos sportolókról van szó, akik -amennyiben az Ekho-tv.-ben meghatározott további feltételeknek is elegettesznek – választhatják az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásfizetését. Az ekho alkalmazhatósága szempontjából ugyanis közömbös a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Amatőr sportoló juttatásai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek, ha egy sportegyesület és egy amatőr sportoló a Sport-tv. szerinti sportszerződést köt pénzbeli eredményességi elismerés és szponzorációs támogatás fizetésére? Be kell-e lépnie magánnyugdíjpénztárba a sportolónak? Hogyan alakul a fent említett pénzbeli juttatások kifizetőt, illetve magánszemélyt terhelő közterhe, ha a sportolónak semmilyen jogcímen nincs biztosítási jogiszonya?
Részlet a válaszából: […] ...– amelyre aSport-tv. idevágó rendelkezései szerint a Ptk. megbízásszabályait kellalkalmazni – révén kíván támogatni egy sportegyesület.Ez alapján az érintett eredményességi támogatásban és -szponzori szerződés alapján – külön díjazásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Mérkőzésvezetők közterhei

Kérdés: Helyesen jár-e el az az NB I-es sportegyesület, amely a szövetség által kiküldött mérkőzésvezető bírók díját versenybírói költségelszámolás alapján fizeti ki, és kizárólag a 11 százalék ehót fizeti meg a kifizetett díj után?
Részlet a válaszából: […] Versenybírók díjazása esetén önálló tevékenységből származóbevételről – megbízási díjról – van szó. Ez a személyi jövedelemadótekintetében azt jelenti, hogy az adóelőleg alapját képező jövedelemmeghatározása során 10 százalék költséghányadot, vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Főiskolai hallgató beltag közterhei

Kérdés: Társas vállalkozóként kell-e valamilyen járulékot fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki főiskolai hallgató, és emellett egy sportegyesület tagja, ahonnan ösztöndíj címén jövedelme származik?
Részlet a válaszából: […] ...heti 36 órás foglalkoztatással vagy – közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappalitagozatán folytat tanulmányokat.A sportegyesületben "ösztöndíj" ellenében végzetttevékenység nem minősül heti 36 órás foglalkoztatásnak, tehát a kérdésre aválaszt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Mérkőzésvezetők és sportolók jövedelme

Kérdés: Milyen közterheket kell levonnia egy sportegyesületnek a futballmérkőzést vezető bírók, illetve segédbírók részére kifizetett jövedelemből? Milyen jövedelemnek minősül a kifizetett összeg? Milyen módon számolható el a kifizetett utazási költségtérítés? Hogyan fizethető ki a sportolók jövedelme?
Részlet a válaszából: […] ...az egy napra jutó összeg eléri aminimálbér 30 százalékának a harmincadrészét, akkor fennáll a biztosítás,tekintettel arra, hogy a sportegyesület és a bírók között jellemzően megbízásijogviszony jön létre. Biztosítás esetén az általános szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 21.
1
2