Gyermek születése esetén járó pótszabadság

Kérdés: Valóban jogosult 5 nap pótszabadságra unokája születésére tekintettel egy autószerelő munkakörben dolgozó munkavállaló? A munkáltató véleménye szerint ez a szabadidő nem jár, a munkavállaló azonban ragaszkodik hozzá, és bírósághoz kíván fordulni.
Részlet a válaszából: […] ...lehetőség a nagyszülő számára fizetett szabadság nyújtására, ilyen címen az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalót nem illeti meg pótszabadság. Természetesen a munkáltató dönthet úgy, hogy engedélyezi a munkavállaló részére ezt a szabadidőt akár fizetett,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Külön élő szülő pótszabadsága

Kérdés: Jogosult lesz az évi 2 nap pótszabadságra az apa, vagy csak az arányos részre abban az esetben, ha az élettársától két éve külön költözött, és a közös gyermekük az édesanyjával maradt, de az anya előzetes letartóztatásba került, a közös gyermeket pedig az apánál helyezte el a gyámhivatal 2022. október 26-tól?
Részlet a válaszából: […] ...a tizenhat évesnél fia-talabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. Az Mt. értelmező rendelkezéseit megvizsgálva kiderül, hogy a törvény értelmében kizárólag a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Külföldi állampolgárságú apa pótszabadsága külföldön született gyermek után

Kérdés: Jogosult az olasz állampolgárságú édesapa Magyarországon az 5 nap "apaszabadságra" abban az esetben, ha itt áll munkaviszonyban, az édesanya pedig észt állampolgár, aki jelenleg is Észtországban tartózkodik újszülött gyermekével? Az észt regisztrációs igazoláson szerepel az apa, illetve a gyermek vezetékneve megegyezik az apáéval. A család egy hónap múlva várhatóan már együtt fog lakni Magyarországon. Amennyiben az apa jogosult a szabadságra, akkor a munkáltató visszaigényelheti ennek költségeit?
Részlet a válaszából: […] ...gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet a kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Az Mt. értelmező rendelkezéseit megvizsgálva kiderül, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Szülés után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen számolta ki a munkáltató az 1984-ben született munkavállaló részére járó 107 munkanap szabadságot abban az esetben, ha három gyereket szült, 2016. november 13-án, 2019. március 22-én és 2020. október 27. napokon, mindhárom esetben a szülés napjától vette igénybe a szülési szabadságot és a CSED-et, majd GYED-ben, illetve GYES-ben részesült? A munkavállaló 2016-ban nem vett ki szabadságot, és 2022. október 28-án, a harmadik gyermeke 2. életévének betöltése után vissza kíván térni a munkába. Megtagadható a szabadságok kiadása akkor, ha a munkavállaló nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, így a munkáltató csak utólag szerzett tudomást a harmadik gyermek születéséről?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 116. §-a 20 munkanapban rögzíti. Ezt követően a munkavállaló korától és gyermekeinek számától teszi függővé az igényelhető pótszabadság mértékét. Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár, azzal,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Apáknak járó pótszabadság elszámolása

Kérdés: Milyen módon igényelhető vissza az apáknak járó pótszabadság idejére kifizetett juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...újdonsült apukák részére járó pótszabadság kettős célt szolgál. Egyrészt a jogalkotó ezzel is szeretné támogatni a gyermekvállalási kedvet, másrészt a nemek közötti egyenlőséget, hiszen így az apuka - legalább a születést követő pár napban - jobban ki tudja venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Szabadság átvitele a következő évre

Kérdés: Milyen esetekben lehetséges a szabadság átvitele egyik évről a másik évre?
Részlet a válaszából: […] ...évében kötött - írásbeli megállapodás alapján van lehetőség arra, hogy az esedékesség évére számított életkor után járó pótszabadságot a munkáltató a következő év végéig adja ki.A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Kormányzati dolgozó

Kérdés: Milyen elhelyezkedést korlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie a munkavállalónak abban az esetben, ha jelenleg a Kit. hatálya alá tartozik, és a munkáltatója egyoldalúan módosította a kinevezését, és ezzel a munkakörét, de ebbe a változtatásba nem szeretne beleegyezni, mert sérelmesnek érzi?
Részlet a válaszából: […] ...mégsem ez a törvény, hanem a Kit. bevezetése eredményezte.Az alapszabadság öt nappal történő csökkentése, a besorolás szerinti és pótszabadságok gyérítése, továbbá a munkaközi szünettel növelt napi munkahelyi tartózkodás azonnal éreztette negatív hatását....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a szociális-hozzájárulásiadó-alapot a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadságra kifizetett távolléti díjhoz kapcsolódó visszaigénylés során, ha az érintett után a cég adókedvezményt vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...350/2014. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltató részére a költségvetésből a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege kerül megtérítésre. A jogalkotó szándéka tehát világos, a cég apanappal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Milyen mértékű pótszabadságra jogosultak a szülők a gyermekek után?
Részlet a válaszából: […] ...a jelenleg hatályos Mt. már 2012 óta hatályban van, mégis sokakban a régi szabályozás él még, miszerint a gyermekek utáni pótszabadságot csak az egyik szülő veheti igénybe, konkrétabban - a szülők döntése alapján - az a szülő, aki a gyermek nevelésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Diák szünidei foglalkoztatása

Kérdés: Milyen feltételekkel alkalmazható egy cégnél egy 15. életévét betöltött diák, akinek havonta a 15 napot nem haladja meg a foglalkoztatása? Milyen összegű munkabért kell fizetni a részére, ha munkaviszonyban, illetve, ha alkalmi munkavállalóként történik a foglalkoztatása? Szükséges a szülői engedély abban az esetben is, ha az egyik szülő szintén a munkáltatónál dolgozik, és mindkét szülő a gyermekkel él?
Részlet a válaszából: […] ...és egy naptári napot magában foglaló, megszakítás nélküli heti pihenőidő is biztosítható;- a korára tekintettel évenként 5 munkanap pótszabadsággal rendelkezik, amely utoljára abban az évben jár, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.Az a körülmény tehát, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
1
2
3
15