Szabadság megszakítása

Kérdés:

Visszahívhatja a munkáltató jogszerűen dolgozni a munkavállalóját a szabadság alatt abban az esetben, ha van egy sürgős munka, amihez elengedhetetlen a munkavállaló közreműködése?

Részlet a válaszából: […] ...munkavállalókat minden naptári évben megilleti a szabadság, ami alapszabadságból és pótszabadságból áll. Az alapszabadság 20 nap, és ehhez jön hozzá a pótszabadság, ami több okból is megilletheti a munkavállalót, például az életkor alapján (25 éves kortól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Apa jogosultsága szabadságra

Kérdés:

Milyen feltételekkel vehet igénybe szabadságot az apa a nyári szünidő alatt, tekintettel arra, hogy az anya a betegsége miatt nem tudja gondozni kisiskolás gyerekeit?

Részlet a válaszából: […] ...a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár az Mt. 118. §-ának (1) bekezdése szerint. Ezen pótszabadságok pedig fogyatékos gyermekenként két munkanappal nőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Szabadság kiadása munkavállaló felmondása esetén

Kérdés: Köteles a munkáltató az időarányos szabadnapok kiadására munkavállalói rendes felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...A jogszabályi előírás szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke 20 nap, mely többek között az életkor előrehaladtával pótszabadságnapokkal növekszik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott szülése

Kérdés: Rendvédelmi igazgatási alkalmazott a szülési szabadság tartamára csecsemőgondozási díjra vagy szülési szabadságra szerez jogosultságot. Melyek azok a rendelkezések, melyek megkönnyítik a választást, hogy valójában melyik ellátás igénybevételére nyílik lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a rendvédelmi alkalmazottra a XII. Fejezet rendelkezései közül többek között a 142. § (2) bekezdését – (2) Az alap- és pótszabadság, valamint a szülési szabadság idejére távolléti díj jár – megfelelően alkalmazni kell. A hivatkozott normaszöveg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Nevelőszülő házastársának pótszabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha csak a saját gyermekre tekintettel számol pótszabadságot annak a munkavállalónak, akinek a felesége nevelőszülő, elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, és ezután a nevelőszülői hálózat gyermekeket helyezett ki a családhoz? A házaspárnak egy közös gyermeke van, aki után a munkáltató megadta a két nap pótszabadságot, a dolgozó véleménye szerint azonban a nevelt gyermekek utáni szabadság is megilleti.
Részlet a válaszából: […] ...a tizenhat évesnél fiatalabba) egy gyermeke után kettő,b) két gyermeke után négy,c) kettőnél több gyermeke után összesen hétmunkanap pótszabadság jár.A pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Gyermek születése esetén járó pótszabadság

Kérdés: Valóban jogosult 5 nap pótszabadságra unokája születésére tekintettel egy autószerelő munkakörben dolgozó munkavállaló? A munkáltató véleménye szerint ez a szabadidő nem jár, a munkavállaló azonban ragaszkodik hozzá, és bírósághoz kíván fordulni.
Részlet a válaszából: […] ...lehetőség a nagyszülő számára fizetett szabadság nyújtására, ilyen címen az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalót nem illeti meg pótszabadság. Természetesen a munkáltató dönthet úgy, hogy engedélyezi a munkavállaló részére ezt a szabadidőt akár fizetett,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Külön élő szülő pótszabadsága

Kérdés: Jogosult lesz az évi 2 nap pótszabadságra az apa, vagy csak az arányos részre abban az esetben, ha az élettársától két éve külön költözött, és a közös gyermekük az édesanyjával maradt, de az anya előzetes letartóztatásba került, a közös gyermeket pedig az apánál helyezte el a gyámhivatal 2022. október 26-tól?
Részlet a válaszából: […] ...a tizenhat évesnél fia-talabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. Az Mt. értelmező rendelkezéseit megvizsgálva kiderül, hogy a törvény értelmében kizárólag a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Külföldi állampolgárságú apa pótszabadsága külföldön született gyermek után

Kérdés: Jogosult az olasz állampolgárságú édesapa Magyarországon az 5 nap "apaszabadságra" abban az esetben, ha itt áll munkaviszonyban, az édesanya pedig észt állampolgár, aki jelenleg is Észtországban tartózkodik újszülött gyermekével? Az észt regisztrációs igazoláson szerepel az apa, illetve a gyermek vezetékneve megegyezik az apáéval. A család egy hónap múlva várhatóan már együtt fog lakni Magyarországon. Amennyiben az apa jogosult a szabadságra, akkor a munkáltató visszaigényelheti ennek költségeit?
Részlet a válaszából: […] ...gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet a kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Az Mt. értelmező rendelkezéseit megvizsgálva kiderül, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Szülés után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen számolta ki a munkáltató az 1984-ben született munkavállaló részére járó 107 munkanap szabadságot abban az esetben, ha három gyereket szült, 2016. november 13-án, 2019. március 22-én és 2020. október 27. napokon, mindhárom esetben a szülés napjától vette igénybe a szülési szabadságot és a CSED-et, majd GYED-ben, illetve GYES-ben részesült? A munkavállaló 2016-ban nem vett ki szabadságot, és 2022. október 28-án, a harmadik gyermeke 2. életévének betöltése után vissza kíván térni a munkába. Megtagadható a szabadságok kiadása akkor, ha a munkavállaló nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, így a munkáltató csak utólag szerzett tudomást a harmadik gyermek születéséről?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 116. §-a 20 munkanapban rögzíti. Ezt követően a munkavállaló korától és gyermekeinek számától teszi függővé az igényelhető pótszabadság mértékét. Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár, azzal,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Apáknak járó pótszabadság elszámolása

Kérdés: Milyen módon igényelhető vissza az apáknak járó pótszabadság idejére kifizetett juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...újdonsült apukák részére járó pótszabadság kettős célt szolgál. Egyrészt a jogalkotó ezzel is szeretné támogatni a gyermekvállalási kedvet, másrészt a nemek közötti egyenlőséget, hiszen így az apuka – legalább a születést követő pár napban – jobban ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.
1
2
3
15