Apáknak járó pótszabadság elszámolása

Kérdés: Milyen módon igényelhető vissza az apáknak járó pótszabadság idejére kifizetett juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...újdonsült apukák részére járó pótszabadság kettős célt szolgál. Egyrészt a jogalkotó ezzel is szeretné támogatni a gyermekvállalási kedvet, másrészt a nemek közötti egyenlőséget, hiszen így az apuka - legalább a születést követő pár napban - jobban ki tudja venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Szabadság átvitele a következő évre

Kérdés: Milyen esetekben lehetséges a szabadság átvitele egyik évről a másik évre?
Részlet a válaszából: […] ...évében kötött - írásbeli megállapodás alapján van lehetőség arra, hogy az esedékesség évére számított életkor után járó pótszabadságot a munkáltató a következő év végéig adja ki.A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Kormányzati dolgozó

Kérdés: Milyen elhelyezkedést korlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie a munkavállalónak abban az esetben, ha jelenleg a Kit. hatálya alá tartozik, és a munkáltatója egyoldalúan módosította a kinevezését, és ezzel a munkakörét, de ebbe a változtatásba nem szeretne beleegyezni, mert sérelmesnek érzi?
Részlet a válaszából: […] ...mégsem ez a törvény, hanem a Kit. bevezetése eredményezte.Az alapszabadság öt nappal történő csökkentése, a besorolás szerinti és pótszabadságok gyérítése, továbbá a munkaközi szünettel növelt napi munkahelyi tartózkodás azonnal éreztette negatív hatását....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a szociális-hozzájárulásiadó-alapot a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadságra kifizetett távolléti díjhoz kapcsolódó visszaigénylés során, ha az érintett után a cég adókedvezményt vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...350/2014. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltató részére a költségvetésből a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege kerül megtérítésre. A jogalkotó szándéka tehát világos, a cég apanappal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Milyen mértékű pótszabadságra jogosultak a szülők a gyermekek után?
Részlet a válaszából: […] ...a jelenleg hatályos Mt. már 2012 óta hatályban van, mégis sokakban a régi szabályozás él még, miszerint a gyermekek utáni pótszabadságot csak az egyik szülő veheti igénybe, konkrétabban - a szülők döntése alapján - az a szülő, aki a gyermek nevelésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Diák szünidei foglalkoztatása

Kérdés: Milyen feltételekkel alkalmazható egy cégnél egy 15. életévét betöltött diák, akinek havonta a 15 napot nem haladja meg a foglalkoztatása? Milyen összegű munkabért kell fizetni a részére, ha munkaviszonyban, illetve, ha alkalmi munkavállalóként történik a foglalkoztatása? Szükséges a szülői engedély abban az esetben is, ha az egyik szülő szintén a munkáltatónál dolgozik, és mindkét szülő a gyermekkel él?
Részlet a válaszából: […] ...és egy naptári napot magában foglaló, megszakítás nélküli heti pihenőidő is biztosítható;- a korára tekintettel évenként 5 munkanap pótszabadsággal rendelkezik, amely utoljára abban az évben jár, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.Az a körülmény tehát, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Kilépő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani az időarányos szabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki 25 nap alapszabadsággal, valamint 7 nap pótszabadsággal rendelkezik, és a munkaviszonya 2021. június 15-én megszűnt? Össze kell adni az alap- és a pótszabadságot, és úgy arányosítani, vagy külön-külön kell kiszámítani az arányos napokat? A két számítási módszerrel különböző eredmények jönnek ki a kerekítés szabályai szerint.
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése értelmében a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.A szabadság kifejezés tehát magában foglalja az alap- és a pótszabadságot is. A munkavállalónak az őt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Pótszabadság fogyatékos gyermek után

Kérdés: Meddig jogosult pótszabadságra a munkavállaló a 17. életévét betöltött fogyatékos gyermeke után?
Részlet a válaszából: […] ...a tizenhat évesnél fiatalabba) egy gyermeke után kettő,b) két gyermeke után négy,c) kettőnél több gyermeke után összesen hétmunkanap pótszabadság jár.A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Több jogviszony egy foglalkoztatónál

Kérdés: Ugyanaz a foglalkoztató, ugyanazzal a magánszeméllyel azonos munkavégzési helyen, azonos munkakörben történő foglalkoztatás esetén, a már fennálló munkaviszony mellett, létesíthet egy megbízási szerződést is? Egy fogorvosi kft. egy körzet ellátására alkalmaz egy asszisztensnőt, most viszont egy másik körzet ellátását is meg kell oldaniuk.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségek jogviszonyonként külön-külön bírálandóak el. Például, a munkavállalót a szabadság, a betegszabadság, a különféle pótszabadságok vagy a végkielégítés minden munkaviszonyában megilleti, ha ezek jogosultsági feltételei az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Apának járó pótszabadság költségei

Kérdés: Milyen összeget igényelhet vissza közteher címén egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég, ha a munkavállalójának gyermeke születik, és igénybe veszi az apáknak járó szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés nyilvánvalóan az Mt. 118. §-ának (4) bekezdése alapján az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság költségeire gondol, amivel kapcsolatban a 350/2014. Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a munkáltatók munkavállalói részére a pótszabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
1
2
3
14