Munkaidő-beosztás módosítása

Kérdés: Rendkívüli munkaidőként kell elszámolni a munkavállaló munkavégzését abban az esetben, ha a munkáltató kevesebb mint hét nappal a munkakezdés előtt módosítja a munkaidő-beosztást? Pl.: Az egyik munkavállaló megbetegedett, ezért a munkáltató délután jelez a dolgozónak, hogy a következő napon két órával korábban kell kezdenie a munkavégzést.
Részlet a válaszából: […] A munkaidő beosztását és részletszabályait az Mt. szabályozza átfogóan. A törvény az 50. és az 56. alcímek alatt rendezi a kérdéssel kapcsolatos munkaidő--beosztási szabályokat.Az Mt. egyértelműen rendelkezik arról, hogy a munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Szerződés szerinti munkabér

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a táppénzjogosultság hónapjának a szerződés szerinti bérét a kevés biztosítási idővel rendelkező keresőképtelen biztosított esetében, ha a hónap hétköznapra eső munkaszüneti napot (fizetett ünnep) tartalmaz? A teljes munkaidős munkavállaló órabére 963 forint/óra. Figyelembe kell venni a fizetett ünnepre számfejtett távolléti díjat, vagy ez nem része a szerződés szerinti munkabérnek?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. rendelkezései értelmében valóban több olyan eset is van, amikor a munkavállaló szerződés szerinti munkabére szükséges egy egészségbiztosítási pénzbeli ellátás alapjának megállapításához.Az Eb-tv. 5/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Szabadság átvitele a következő évre

Kérdés: Milyen esetekben lehetséges a szabadság átvitele egyik évről a másik évre?
Részlet a válaszából: […] A konkrét kérdés megválaszolása előtt érdemes tisztázni a legfontosabb szabályokat a szabadság kiadásával kapcsolatban.Az Mt. 122. §-ának (1) bekezdése alapján a szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.A munkáltató évente hét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Táppénz munkaszüneti napra

Kérdés: Mi lesz a táppénz első napja annak a munkavállalónak az esetében, aki Covid-19 vírusfertőzés miatt keresőképtelen, ezért egy 7-es kódú orvosi igazolást adott le a munkáltatója által üzemeltetett kifizetőhely részére, amelyen a keresőképtelenség első napja 2021. november 1., azaz munkaszüneti nap? A dolgozó 5/2 munkarendben dolgozik, a munkaszüneti napra nem volt beosztva. Fizethető táppénz a számára a munkaszüneti napra, vagy csak november 2-án kezdhető meg a folyósítás?
Részlet a válaszából: […] A 102/1995. Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történő hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkoztatástól történő eltiltás, vagy járványügyi zárlat miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Készenléti jellegű munkakör havi juttatásának és szabadságának a számítása

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a heti munkaidőt a 'T1041-es nyomtatványon azoknak a portásoknak az esetében, akiknek a foglalkoztatása 24/48 munkarendben történik a következők szerint? A napi teljes munkaidő 24 óra, erről van írásos megállapodás is. A munkáltató 4 hetes munkaidőkeretet alkalmaz 240 órára, egyik héten 72 óra (3×24 óra), másik héten 48 óra (2×24 óra) a munkaidő. A bruttó havi munkabér 250 000 forint. A szabadságot munkanapban tartják nyilván. Műszakpótlék nincs, mert mindig ugyanakkor kezdenek. Havi bruttó munkabérként elegendő lenne a mindenkor érvényes havi minimálbér? 5 munkanapnak kell tekinteni a dolgozó 1 hetes szabadságát? Hány nap szabadságot kell elszámolni, ha a munkavállaló olyan napon, amikor dolgoznia kellene, szabadságon van? Hány nappal kell osztani a havi munkabért a szabadságra eső távolléti díj számításakor? Mennyi az osztószám a 15 százalékos éjszakai pótlék számítása során?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 92. §-a akképpen rendelkezik, hogy a teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). A teljes napi munkaidő - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi tizenkét órára emelhető, ha például a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Idényjellegű tevékenység

Kérdés: Milyen speciális munkajogi szabályok vonatkoznak az idénymunkára?
Részlet a válaszából: […] E kérdésnél elsősorban azt szükséges tisztázni, hogy mit is jelent az idénymunka kifejezés. Fontos hangsúlyozni, hogy az Mt. nem használja ezt a kifejezést, helyette az idényjellegű tevékenység definícióját adja meg, azt is a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Munkaidő beosztása

Kérdés: Jogszerűen osztja be a munkáltató két egymást követő vasárnapra a kereskedelemben dolgozó munkavállaló munkanapját? A munkavállaló hétköznap kap pihenőnapot, de úgy véli, hogy legalább minden második vasárnapjának szabadnak kellene lennie.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához fontos tisztázni, hogy az Mt. 96. §-ának (1) bekezdése alapján a munkaidő-beosztás szabályait a munkáltató állapítja meg, mely történhet akár az általános munkarendtől eltérő, egyenlőtlen munkaidő-beosztással is. Ezenfelül a vasárnapi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Egyszerűsített foglalkoztatott külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Kiküldheti az EU-n belül található kapcsolt vállalkozásának telephelyére az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül dolgozó munkavállalóit a munkáltató? Amennyiben igen, kizárólag alkalmi munkavállalókat, vagy esetleg turisztikai idénymunkásokat is? A külföldi munkavégzés idejére kell-e A1 jelű igazolványt igényelni?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített foglalkoztatás egy atipikus munkaviszony. Az ilyen egyszerűsített formák általában rövid időtartamra létesülnek, cserébe az adminisztrációs és a közterhek is jelentősen kisebbek a tipikus munkaviszonyokéhoz képest.Bizonyos általános munkajogi szabályok nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Részmunkaidős munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell elszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki heti 4, nyolcórás munkanapot, azaz hetente 32 órát dolgozik? Helyesen jár el a munkáltató, ha ebben az esetben órában tartja nyilván a szabadságot? Az éves szabadság órában számított mértéke megállapítható oly módon, hogy az éves szabadságnapok számát szorozza 6,4 órával, és amikor a dolgozó kivesz 8 munkaóra szabadságot, akkor az éves keretösszeget 8 munkaórával kell csökkenteni, tehát olyan, mintha 1,25 nap szabadságot vett volna ki?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a munkavállalót megillető alap- és pótszabadság mértékét munkanapban állapítja meg. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére ugyanannyi munkanap szabadságot kell megállapítani, mintha teljes munkaidőben foglalkoztatnák. A megállapításra kerülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Alkalmazási jogviszony idényjellegű tevékenység esetén

Kérdés: Milyen jogviszonyban alkalmazhatja egy virághagymát értékesítő kft. a csomagolást végző munkavállalókat abban az esetben, ha a hagymák nagy része Hollandiából érkezik kamionban, a kicsomagolást pedig a cég maga végzi saját gépei-vel és dolgozóival?
A munka döntően a tavaszi és az őszi időszakra esik, és a kamion beérkezésétől függ, hogy pontosan mely napokon kell a csomagolást elvégezni. Alkalmi munkavállalóként nem tudja foglalkoztatni a dolgozókat a cég, mert az idényben nem tudnák betartani az időbeli korlátokat, a mezőgazdasági idénymunka pedig a vállalkozás tudomása szerint csak akkor alkalmazható, ha saját termény csomagolása történik. Sajnos a határozott idejű munkaviszony sem megoldható, hiszen az év folyamán több alkalommal is szükség van a dolgozók munkájára, a határozatlan idejű munkaviszony viszont indokolatlan hátrányt jelentene a munkáltatónak, tekintettel arra, hogy az év egy részében egyáltalán nincs munka.
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. meghatározása szerint mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.
1
2
3
21