Betegszabadság munkaszüneti nap esetén

Kérdés: Melyik naptól jogosult táppénzre az órabéres munkavállaló, aki 2018. augusztus 13-tól 2018. szeptember 7-ig keresőképtelen?
Részlet a válaszából: […] ...naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A hangsúly jelen esetben a munkanapon van, hiszen augusztus hónapban van egy munkaszüneti nap is, az augusztus 20-a, amely azonnal felveti azt a kérdést, hogy erre a napra kell-e betegszabadságot adni vagy nem.Az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.
Kapcsolódó címkék:  

Munkavégzés munkaszüneti napon

Kérdés: Kiküldheti a munkáltató egynapos külföldi munkavégzésre a dolgozóját október 23-án, vagy bármely más munkaszüneti napon abban az esetben, ha az általános munkarend szerinti beosztásban dolgozik, és a munkaszüneti napon történő munkavégzés - ami külföldön természetesen munkanap - mindenképpen szükséges a vállalkozás működéséhez? Amennyiben elrendelhető a munkavégzés, akkor milyen pótlékokat kell fizetni a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló számára munkaszüneti napra rendes munkaidőben történő munkavégzés általában nem rendelhető el, ily módon a munkavállaló csak kivételesen, a törvény által meghatározott esetekben osztható be e napokon történő munkavégzésre. Az Mt. 102. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Igazolatlan távollét

Kérdés: Köteles a munkáltató munkabért fizetni a munkaszüneti napra annak az órabéres munkavállalónak, aki a munkaszüneti nappal érintett hónap egészében igazolatlanul távol van? Ebben az esetben naptári napokra vagy munkanapokra kell bejelenteni az igazolatlan távollétet a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...jogkövetkezményeket (kártérítés, azonnali felmondás stb.). Az igazolatlan távollét idejére a munkavállalót munkabér nem illeti meg. A munkaszüneti nap miatt kieső időre járó díjazás is munkabér. Amennyiben a munkavállaló igazolatlan távolléte folyamatos, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.
Kapcsolódó címkék:  

Keresőképtelenség munkaszüneti napon

Kérdés: Hogyan kell elszámolni egy havibéres dolgozó keresőképtelenségét, ha munkaszüneti napra esik, és a munkavállalónak erre a napra nincs munkaidő-beosztása?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a betegszabadság kiadására irányul a kérdés, nevezetesen, hogy keresőképtelenség esetén a munkaszüneti napra (ünnepnapra) jár-e betegszabadság, amennyiben arra a napra a dolgozónak nincs munkavégzési kötelezettsége. Ezzel kapcsolatosan elmondható,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Vasárnapi pótlék és munkaszüneti nap

Kérdés: A Társadalombiztosítási Levelek 239. számának 4102. számú válaszához kapcsolódóan az alábbi kérdések merültek fel:
Jár vasárnapi pótlék a portás, továbbá a fűtő munkakörökben dolgozók részére abban az esetben, ha 06.00-18.00 óráig, továbbá 18.00-6.00 óráig 12 órás munkaidő-beosztásban dolgoznak, melyet 24 óra pihenő követ? Ha igen, akkor a 101. § (1) bekezdésének a) pontját hogyan kell értelmezni? Munkaszüneti napnak kell tekinteni a 00.00 órától 06.00 óráig tartó időtartamot, ha a munkaszüneti napot megelőző napon 06.00 órakor kezdődik a beosztás szerinti munkaidő, és munkaszüneti napon 06.00 órakor fejeződik be? Amennyiben munkaszüneti napon 06.00 órakor kezdődik a beosztás szerinti munka­­idő, és 18.00 órakor fejeződik be, akkor a 06.00 órától 18.00 óráig tartó időtartamot kell munkaszüneti napnak tekinteni, vagy a 87. § (2) bekezdése szerinti 07.00 órától 18.00 óráig tartó időtartamot? Amennyiben a munkaszüneti napon 18.00 órakor kezdődik a beosztás szerinti munkaidő, és a munkaszüneti napot követő nap 06.00 órakor fejeződik be, mennyi időtartamra jár a munkaszüneti nap díjazása, illetve figyelembe kell venni ezt az időtartamot?
Részlet a válaszából: […] ...szombatra rendes munkaidő nem osztható be.Az Mt. 102. §-ának (3) bekezdése értelmében a munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon (vasárnapon) is rendeltetése folytán működőnek, haa) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.

Foglalkoztatás munkaszüneti napon

Kérdés: Nyitva tartható-e július 1-jén, az egészségügyi munkaszüneti napon egy gyógyszertár, foglalkoztathatók-e ezen a napon a munkavállalók, illetve ha igen, akkor milyen jogszabályokat kell alkalmazni a munkabér kifizetésére? A munkaszüneti napról kiadott közlemény szerint az egyéni és társas vállalkozókra, valamint a közforgalmú gyógyszertárat személyi jog alapján működtető gyógyszerészekre a munkaszüneti nap nem érvényes.
Részlet a válaszából: […] ...munkaszüneti napra vonatkozó általános munkajogi,foglalkoztatási előírásokat az Mt. 125. §-ában foglalt rendelkezésektartalmazzák.E rendelkezések értelmében munkaszüneti napon a munkavállalórendes munkaidőben kizárólaga) a megszakítás nélküli munkarendben, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.
Kapcsolódó címke:

Munkaszüneti napon történő munkavégzés díjazása

Kérdés: Milyen díjazás illeti meg azt a heti 40 órás munkaviszonyban álló dolgozót, akinek a foglalkoztatása kéthavi munkaidőkeretben, folyamatos munkarendben történik, és pünkösdvasárnap, valamint pünkösdhétfőn is munkát végzett napi 12 órában?
Részlet a válaszából: […] ...munkaszüneti napon történő munkavégzéssel kapcsolatbanelőször is azt kell tudni, hogy munkaszüneti napon történő munkavégzéselrendelését mind rendes, mind rendkívüli munkaidőben csak szűk körben engedi atörvény. Az Mt. 125. § (1)-(4) bekezdései szabályozzák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Munkarend átrendezése munkaszüneti napok miatt

Kérdés: Be kell-e tartani az 5/2-es munkarendben dolgozó munkáltatónál a munkaszüneti napok átrendezése miatti munkarendet? Ledolgoztathatja-e szombaton az átrendezéses napot a kormányrendeletben foglaltaktól eltérően a munkáltató? Melyik az erősebb szabály: az Mt. azon tézise, ami szerint a munkarendet egy héttel a munkavégzés előtt ki kell hirdetni, vagy a kormányrendelet?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztató 5/2 munkarendben foglalkoztatottmunkavállalói esetén a munkaszüneti napok évenkénti változása miattiminiszteri, illetve kormányrendelet által előírt munkarend-változtatás nemjelenti az Mt. generális szabályának felülírását. A jogszabályi hierarchia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Munkaszüneti napra járó pótlék

Kérdés: Jár-e valamilyen pluszpótlék egy folyamatosan nyitva tartó fitneszklub dolgozójának, ha a hétvégére eső munkaszüneti napon dolgozik? A klub éjszaka zárva tart.
Részlet a válaszából: […] ...amennyiben itt tudni vélhető, hogy adolgozónak ezen a napon pihenőideje, illetve pihenőnapja van-e vagy sem.Ugyanis nem mindegy!Alaphelyzetben:Munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás alapján munkát végzőa) havidíjas munkavállalót - a havi munkabérén felül - amunkaszüneti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Éjszakai műszakban dolgozó munkavállaló pótlékai

Kérdés: Milyen mértékű pótlékot kell fizetni egy megszakítás nélkül üzemelő munkáltatónál állandó éjszakai műszakban foglalkoztatott dolgozó részére, akinek a munkaideje 20.00 órától 8.00 óráig tart? Amennyiben ez a dolgozó munkaidő-beosztása szerint december 24-én 20.00 órától 25-én reggel 8.00 óráig dolgozik, akkor jár-e neki a munkaszüneti napi pótlék 25-ére, és ha igen, milyen mértékben? A munkáltatónál több műszakos munkarend van.
Részlet a válaszából: […] ...foglalt rendelkezésértelmében napi munkaidő: az egy naptári napra eső, vagy 24 órás megszakításnélküli időszakba tartozó munkaidő.A munkaszüneti napi pótlékra vonatkozó előírásokat az Mt.149. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.
1
2