tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyugdíj összegének megállapítása

Kérdés: Valóban csökkentett összegben állapítják-e meg a nyugdíj összegét egy 1952-ben született nő és egy 1951-ben született férfi esetében annak ellenére, hogy mindketten rendelkeznek 40 év szolgálati idővel? A munkavállalók 2011-ben szeretnének nyugdíjba vonulni.
Részlet a válaszból: […]esetben kerül csökkentett összegben megállapításra, ha az igénylő 40 év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább 37 év szolgálati időt szerzett. Az 1950. december 31-ét követően született férfiak, valamint 1958. december 31-ét követően született nők az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két évvel jogosultak előrehozott öregségi nyugdíjra, amennyiben legalább 37 év szolgálati időt szereztek, és azon a napon, amelytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem állnak. Az előzőekben ismertetetteken túl előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult a) az a legalább 37 év szolgálati idővel rendelkező és biztosítással járó jogviszonyban nem álló nő is, aki aa) 1954-ben született, és a 60 éves és 183 napos életkort betöltötte, ab) 1955-ben született, és 61. életévét betöltötte, ac) 1956-ban született, és a 61 éves és 183 napos életkort betöltötte, ad) 1957-ben született, és 62. életévét betöltötte, ae) 1958-ban született, és a 62 éves és 183 napos életkort betöltötte; b) az a férfi is, aki legalább 42 év szolgálati idővel rendelkezik, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és ba) 1952-ben vagy 1953-ban született, és 60. életévét betöltötte, bb) 1954-ben született, és a 60 éves és 183 napos életkort betöltötte. Az érintetteknek az előrehozott nyugellátás összegét már minden esetben csökkentett összegben kell megállapítani. A csökkentés mértéke az igénylő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3087

2. találat: 1950-ben született nő csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénylése esetén mennyi lesz a csökkentés mértéke annak az 1950. szeptember 30-án született nőnek az esetében, aki 13 500 nap (36 év 360 nap) szolgálati idővel rendelkezik a születésnapján? Hány százalék lesz a csökkentés mértéke, ha év végéig dolgozik, és lesz 13 592 nap (37 év 87 nap) szolgálati ideje?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik, annyiszor 0,3 százalékkal, d) 1096-1460 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,4 százalékkal, e) 1461-1825 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,5 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltéséhez. Az igénylő - amennyiben a születésnapján (tehát 2007. szeptember 30-án) 36 év 360 nap szolgálati idővel rendelkezik - szolgálati ideje 2007. december 30-án összesen 37 év 86 nap (13 591 nap) lesz (szolgálati idő csak a nyugellátás folyósításának kezdőnapjáig vehető figyelembe). Amennyiben a nyugellátás folyósításának kezdőnapja 2007. december 31-e lesz, ezt a napot a szolgálati időbe beszámítani nem lehet. (Ennek azonban az ellátás összegére nézve nincs jelentősége, hiszen az egy nap újabb szolgálati évet nem jelent.) A csökkentésnél fontos szempont, hogy az igénylő az alábbi "kedvezményekre" lehet jogosult. A jogszabály tehát lehetőséget biztosít arra, hogy az ellátást csökkentés nélkül lehessen megállapítani. A kérdésében nem szerepelt, hogy van(nak)-e gyermekei. Ugyanis gyermekenként egy évet, tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekenként másfél évet szolgálati időként kell elismerni, amennyiben a nő gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt (az utóbbi férfiakra is vonatkozik). E kedvezményt legfeljebb három gyermek után lehet igénybe venni. A gyermek/gyermekek "figyelembevételéhez" a - lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz - nyugellátás megállapítása iránt benyújtott kérelemhez a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, tartósan beteg gyermek/gyermekek esetén a betegséget igazoló orvosi igazolást, valamint egy nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a nyugellátást igénylő személy a gyermeket/gyermekeket legalább 10 éven át saját háztartásában eltartotta. Tehát a megszerzett 37 év tényleges szolgálati idővel jogosult lehet a csökkentés nélküli öregségi nyugdíjra. Az előrehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, illetőleg a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát. Szintén "kedvezmény", hogy az előrehozott öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1933

3. találat: 1951-ben született nő csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen mértékű nyugdíjcsökkenéssel járna, ha 1951. júliusban született nő 38,5 év szolgálati idővel 2007. decemberben csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat igényelne? Célszerű lenne-e ezt választani, figyelembe véve, hogy a 2008. júliusban igénylendő előrehozott öregségi nyugdíj összegét az új nyugdíjszámítási szabályok figyelembevételével állapítják meg, mely várhatóan a jelenlegi szabályokhoz viszonyítva kedvezőtlen?
Részlet a válaszból: […]a szükséges, az igénylő esetében a 38 év szolgálati idő megszerzése, amellyel - a kérdésében foglaltakból következően - rendelkezik. (A csökkentés tehát csak azokra vonatkozik, akiknek a szolgálati ideje kevesebb a jogszabályban meghatározottnál.) A korhatár betöltése alól azonban nincs "felmentés", annál korábban csökkentéssel sem lehet öregségi nyugellátást megállapítani. (Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt rokkantsági nyugellátás megállapítására is lehetőség van, amennyiben munkaképesség-csökkenése a 67 százalékot eléri, illetve meghaladja. A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik. A nyugdíjigényt a lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságon kell benyújtani.) Tájékoztatásul néhány szót azért ejtenénk a 2008. január 1-jétől és az azt követő időponttól megállapítandó öregségi, illetve előrehozott öregségi nyugdíjakról. A jelenlegi jogosultsági feltételrendszer azzal egészül ki, hogy az előrehozott nyugdíj megállapításának feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése lesz. Ha a nyugdíjas később újabb biztosítással járó jogviszonyt létesít, nyugellátását szüneteltetni kell, amennyiben keresőtevékenységéből származó jövedelme az adott évben a minimálbér tizenkétszeresét meghaladja, és a 62. életévét még nem töltötte be. A korábban megállapított nyugdíjak esetében a kötelező szünetelésre vonatkozó új szabályt 2010-től kell alkalmazni. A fenti rendelkezés kiterjed azokra is, akik korkedvezményes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1874