Munkaidő csökkentésének hatása ekhós jövedelemre

Kérdés: Befolyásolja egy másik foglalkoztatónál fennálló megbízási szerződés díjának ekho szerinti adózását, ha egy munkavállaló heti 40 órás munkaviszonya heti 20 órára csökken? Hogyan hat a megbízási jogviszony a munkaviszonyra? Hatással van valamilyen módon a közteherfizetésre az ekhós jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója, az összeghatár évi 500 millió forint. Ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos sportági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Nyugdíjas személy esetében kell a kifizetőnek ekhót fizetnie? Az ekho szerinti adózás esetében a minimálbér összegénél a 161 ezer forintból vagy a 167 400 forintból kell-e kiindulni?
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. 4. §-ának (6) bekezdése értelmében a kifizető nem fizet ekhót – a hivatásos sportoló, a nemzetközi sportszövetség munkavállalója mellett – a saját jogú nyugdíjas részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. Fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimumjárulékokat annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki profi sportolóként megbízási jogviszony keretében biztosítottá vált egy sportklubnál, mert a járulék-alapot képező jövedelme jelentősen meghaladta a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] Sajnos igen. Főszabály szerint [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés i) pontja] ugyan a mezőgazdasági őstermelőre nem terjed ki a biztosítás, ha más jogviszonyban biztosított, de ez alól kivételt képeznek a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Amerikai állampolgár részére fizetett díjazás közterhei

Kérdés: Magyarországon kell megfizetnie a közterheket egy kulturális verseny amerikai illetőségű magánszemély zsűritagja részére járó juttatás után abban az esetben, ha a magánszemélynek Amerikában nincs vállalkozása, és a díjazását a magyar bankszámlájára kapja forintban? Minősíthető művészeti tevékenységnek a zsűrizés, vagy önálló tevékenységként kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...irodalmi, művészeti, nevelési vagy oktatási tevékenységet, valamint az orvosok, ügyvédek, mérnökök, építészek, fogorvosok, művészek, sportolók, könyvelők és könyvszakértők önálló tevékenységét. Ehhez képest minden más gazdasági tevékenységből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás bevételi értékhatárai

Kérdés: Valóban változtak az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás bevételi értékhatárai? Ha igen, hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolói, valamint országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Sportoló szja-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani a havi személyi­jövedelemadó-fizetési kötelezettségét annak a sportolónak, akinek a havi bruttó bére 93 000 forint, és emellett van havi 200 000 forint ekhós jövedelme is?
Részlet a válaszából: […] ...kapottösszegnek kiszámítjuk a 16 százalékát, és ezt osztjuk 12-vel. Ennek a számításimódszernek igazán akkor van jelentősége, ha a sportoló jogosult családikedvezmény igénybevételére, hiszen ebben az esetben egy gyermek után évi 750 ezerforint, két gyermek után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Sportegyesületnél dolgozók ekhós adózása

Kérdés: Választhatja-e az Ekho-tv. szerinti adózást egy sportegyesületnél dolgozó takarítónő, vagy csak a sporttevékenységgel összefüggő munkakörben dolgozókat illeti meg ez a lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...Ekho-tv. egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben.Eszerint az ekho alkalmazására jogosult a 3716 FEOR számú hivatásos sportoló,sportmunkatárs, valamint FEOR-számtól függetlenül a Sport-tv.-ben meghatározottsportszakember, feltéve hogy a magánszemély sportszervezettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 8.

Külföldi sportolók ekhós adózása

Kérdés: Választhatják-e az ekhós adózási módot azok az amerikai állampolgárságú kosárlabdázók, akiket egy sportegyesület teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, tekintettel arra, hogy 2011-től a megfelelő FEOR-szám esetén a sportolókra is kiterjesztették az ekhoválasztás lehetőségét? A sportolók rendelkeznek ideiglenes lakcímmel és munkavállalási engedéllyel is.
Részlet a válaszából: […] ...hivatásos sportolókról van szó, akik -amennyiben az Ekho-tv.-ben meghatározott további feltételeknek is elegettesznek – választhatják az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásfizetését. Az ekho alkalmazhatósága szempontjából ugyanis közömbös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Amatőr sportoló juttatásai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek, ha egy sportegyesület és egy amatőr sportoló a Sport-tv. szerinti sportszerződést köt pénzbeli eredményességi elismerés és szponzorációs támogatás fizetésére? Be kell-e lépnie magánnyugdíjpénztárba a sportolónak? Hogyan alakul a fent említett pénzbeli juttatások kifizetőt, illetve magánszemélyt terhelő közterhe, ha a sportolónak semmilyen jogcímen nincs biztosítási jogiszonya?
Részlet a válaszából: […] ...sportolóról van szó, akit sportszerződés – amelyre aSport-tv. idevágó rendelkezései szerint a Ptk. megbízásszabályait kellalkalmazni – révén kíván támogatni egy sportegyesület.Ez alapján az érintett eredményességi támogatásban és -szponzori szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Külföldi előadóművész részére kifizetett megbízási díj közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni a kifizetőnek és a magánszemélynek egy adóazonosító jellel és taj-kártyával nem rendelkező külföldi előadóművész részére kifizetett egyszeri megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésből a művész állampolgársága nem derül ki,így csak általánosságban közelíthetjük meg a problémát.A művészek, illetve sportolók jövedelmével általában azemlített nemzetközi szerződések 17. cikkelye foglalkozik. A szabályozás lényegetöbbségében az,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.
1
2