1955-ben született férfi nyugdíjának összege

Kérdés: Hogyan befolyásolják a 40 év szolgálati idő feletti évek a nyugdíj összegét egy 1955-ben született férfi esetében, aki jelenleg kb. 48 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító nyugdíjkorhatára az 1955-ben született férfiaknak a betöltött 64. életév, tehát ők legkorábban 2019-ben kérhetik az öregségi nyugdíj megállapítását. A nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen nyugellátásra jogosult egy 1955-ben született férfi, aki már rendelkezik 40 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] Negyven év szolgálati idő megszerzése önmagában még nem jogosít nyugellátásra. Az öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha az arra jogosító feltételek mindegyike fennáll, vagyis ha a kérelmező betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát (az 1955-ben született férfi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet öregségi nyugdíjba az az 1955-ben született férfi, aki 2015. január óta nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás attól a naptól állapítható meg, amely napon a jogosultsághoz szükséges feltételek bekövetkeztek. Az 1955-ben született férfi a 64. életéve betöltésekor szerezhet jogosultságot öregségi nyugdíjra, amennyiben eddig az időpontig megszerezte az öregségi teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

1955-ben született férfi szolgálati ideje

Kérdés: Szolgálati időnek számít az 1996. december hótól 2012. márciusig tartó időszakban rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés időtartama egy 1955-ben született férfi esetében, akinek 1974 óta folyamatos munkaviszonya van, 1996 decemberében 10 nap megszakítással?
Részlet a válaszából: […] Ha a saját jogú nyugdíjas, így a rokkantsági nyugdíjas személy a nyugdíja mellett dolgozik, a munkavégzése ellenére nem szerezhet szolgálati időt. Nézzük meg részletesebben a kérdésben szereplő időszakot.1996 decemberétől 2007. április 1-jéig (vagy 2007. január 1-jéig) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Korkedvezménnyel rendelkező, 1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikortól igényelhet legkorábban korhatár előtti ellátást az 1955-ben született férfi, akinek 4 év korkedvezménye van?
Részlet a válaszából: […] A korkedvezményt szerzett személy 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatára betöltése előtt – jelen esetben a 64. életév betöltése előtt – annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a Tny-tv. 2011. december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hány éves koráig lehet, illetve meddig kell dolgoznia egy 1955-ben született férfinak a nyugdíjazásáig?
Részlet a válaszából: […] Az 1955-ben született személyek öregségi nyugdíjkorhatára abetöltött 64. életév. Tehát a kérdezőnek az öregségi nyugdíj igénybevételéigmég 9 évig kell dolgoznia, amennyiben legalább húsz év szolgálati idővelrendelkezik, illetőleg a nyugdíjkorhatára eléréséig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Főállású polgármester nyugellátása

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az az 1955-ben született férfi, aki 1994 óta megszakítás nélkül főállású polgármesteri tisztséget tölt be, és a 2010. évi önkormányzati választásokon már nem akar indulni? Befolyásolja-e az ellátás igénybevételét a nyugdíjkorhatár emelése?
Részlet a válaszából: […] Öregségi nyugdíjra az a polgármester jogosult – az egyébjogosultsági feltételek esetén -, akinek a megbízatása az új polgármestermegválasztásával vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően újpolgármester megválasztásával szűnik meg, feltéve hogya)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

1955-ben született férfi korkedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban nyugdíjba az új szabályok szerint, figyelembe véve a korkedvezményes éveket is, az az 1955. április 1-jén született férfi, akinek 2007. évben 38 éves munkaviszonya van, rendelkezik 17 év korkedvezményre jogosító évvel, amit bányászkedvezményként vehet igénybe, tehát 3 évvel korábban mehet nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban tisztázni szeretnénk, hogy a kérdést a jelenleghatályban lévő nyugdíjjogszabály rendelkezései alapján tudjuk megválaszolni.A Tny-tv. előírásai szerint az 1955. április 1-jén születettférfi az előrehozott öregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha az 59....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.