tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott 1955-ben született férfi tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1955-ben született férfi nyugdíjának összege

Kérdés: Hogyan befolyásolják a 40 év szolgálati idő feletti évek a nyugdíj összegét egy 1955-ben született férfi esetében, aki jelenleg kb. 48 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]húsz, a résznyugdíjhoz pedig tizenöt év szolgálati idővel, és nem áll biztosítási jogviszonyban.Az öregségi nyugdíj összege a nyugdíjjárulék alapját képező átlagkereset összegéhez és az elismert szolgálati időhöz igazodik, pontosabban a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset és a szolgálati idők számától függő szorzószám szorzata. A résznyugdíjra jogosító tizenöt év szolgálati idő esetén az öregségi nyugdíj összege a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset 43 százaléka. Az elismert szolgálati évek számának emelkedésével az átlagkereset százalékos mértéke az alábbiak szerint növekszik:Ahogy a felsorolásban látható, ha az igénylő több mint 40 év szolgálati idővel rendelkezik, az öregségi nyugdíj meghatározása során alkalmazandó szorzószám[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5559
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: 1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen nyugellátásra jogosult egy 1955-ben született férfi, aki már rendelkezik 40 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszból: […]betöltése előtt igénybe vehető öregséginyugdíj-fajták helyébe a korhatár előtti ellátás lépett, melyre az 1955-ben született férfi akkor jogosult, haa) a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, vagyb) 2011. december 31-éig a 150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, vagyc) 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,d) a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően vele, vagy ő a munkáltatóval írásban közölte, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott öregségi nyugdíjra, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, korkedvezményes nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna.A korhatár előtti ellátás megállapításának további kritériuma, hogy az igénylő a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4852
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet öregségi nyugdíjba az az 1955-ben született férfi, aki 2015. január óta nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül?
Részlet a válaszból: […]szerezhet jogosultságot öregségi nyugdíjra, amennyiben eddig az időpontig megszerezte az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább húsz, a résznyugdíjhoz legalább tizenöt év szolgálati időt, és azon a napon, amelytől kezdődően a nyugdíj megállapítását kéri, nem áll biztosítási jogviszonyban. Ha az öregségi nyugdíjat igénylő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4836
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: 1955-ben született férfi szolgálati ideje

Kérdés: Szolgálati időnek számít az 1996. december hótól 2012. márciusig tartó időszakban rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés időtartama egy 1955-ben született férfi esetében, akinek 1974 óta folyamatos munkaviszonya van, 1996 decemberében 10 nap megszakítással?
Részlet a válaszból: […]időként továbbra sem lehet figyelembe venni. A járulékfizetéshez többletjuttatásként a nyugdíj - kezdetben 0,4 százalék, majd 2008-tól 0,5 százalék - növelése kapcsolódik.A nyugellátás növelésére a későbbiekben visszatérünk, de most nézzük a 2012. január 1-jétől kezdődő időtartamot.2012. január 1-jével a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakult, és a rokkantsági nyugdíjat - életkor és ellátástípus alapján - a rehabilitációs ellátás vagy a rokkantsági ellátás (együtt: megváltozott munkaképességű személyek ellátása) váltotta fel. Sem a rehabilitációs ellátás, sem pedig a rokkantsági ellátás nem minősül nyugdíjnak, így az ellátások folyósítása mellett folytatott keresőtevékenység időtartama, ha nyugdíjjárulék-fizetés történt, a nyugdíj megállapítása során már szolgálati időnek minősül.Kanyarodjunk vissza a nyugdíj növelésének a kérdéséhez. A Tny-tv. szabályai azok számára teszik lehetővé a nyugdíj növelését, akik a saját jogú nyugellátásuk mellett - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - foglalkoztatottak, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak. Az említett személyek - évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben - kérhetik, hogy a nyugdíjukat a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növeljék.A nyugdíjnövelés szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az igénylő mennyi ideig folytatott egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet, illetőleg mennyi ideig volt foglalkoztatott. Akár egy nap foglalkoztatásból származó jövedelem alapján is kérhető a nyugdíjnövelés megállapítása. Ez azonban nem volt mindig így. 2011. január 1-jét megelőzően kizárólag 365 napi foglalkoztatás alapján lehetett nyugdíjnövelésre jogosultságot szerezni. A 365 napi foglalkoztatáshoz kötött növelés szabályait jelenleg is alkalmazni kell, amennyiben a növelést több időszakra visszamenőleg kell megállapítani. Tehát aki a nyugdíja mellett több éven át dolgozott, és eddig még nem kérte a nyugellátása növelését, az a növelésre való jogosultságot nem vesztette el, visszamenőleg is kérheti a növelés megállapítását.A nyugdíjnövelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4336
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Korkedvezménnyel rendelkező, 1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikortól igényelhet legkorábban korhatár előtti ellátást az 1955-ben született férfi, akinek 4 év korkedvezménye van?
Részlet a válaszból: […]2011. december 31-én hatályos szabályai szerint- a korhatár előtti ellátás kezdőnapját megelőző napig szerzett, ha a korhatár előtti ellátás kezdőnapja 2012. évben van,- az előző pontban nem említett esetben 2012. de­cember 31-éig szerzett.A jelenlegi szabályok alapján a 4 év korkedvezményt szerzett, 1955-ben született férfi legkorábban 60. életéve betöltésének napján szerezhet jogosultságot korhatár előtti ellátásra, feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3957
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: 1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hány éves koráig lehet, illetve meddig kell dolgoznia egy 1955-ben született férfinak a nyugdíjazásáig?
Részlet a válaszból: […]jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, feltéve hogy eddig az időpontig legalább 37 év szolgálati időt szerez, és azon a napon, melytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az öregségi nyugdíj igénybevétele után és mellett is van lehetőség keresőtevékenységet végezni. A jelenleg hatályos Tny-tv. szerint az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személy a nyugdíja folyósítása mellett korlátlanul dolgozhat. Ha azonban az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, b) korkedvezményes nyugdíjban, c) bányásznyugdíjban, d) korengedményes nyugdíjban, e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, f) az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, vagy g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének tizennyolcszorosát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3211
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Főállású polgármester nyugellátása

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az az 1955-ben született férfi, aki 1994 óta megszakítás nélkül főállású polgármesteri tisztséget tölt be, és a 2010. évi önkormányzati választásokon már nem akar indulni? Befolyásolja-e az ellátás igénybevételét a nyugdíjkorhatár emelése?
Részlet a válaszból: […]irányadó korhatárt eléri, b) két választási ciklus - de legalább hét év - során polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a tisztségének megszűnését követő ötödik naptári év végéig az a) pontban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, c) három vagy ennél több választási ciklus - de legalább tizenegy év - során polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a tisztségének megszűnését követő hetedik naptári év végéig az a) pontban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri. A polgármester öregségi nyugdíja elbírálása során öregségi nyugdíjra jogosító korhatárnak 2010. december 31-éig a Tny-tv. 2010. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezéseiben meghatározott öregségi nyugdíjra, illetve előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító életkort kell tekinteni (a meghatározásnál figyelemmel kell lenni a korkedvezményre is). A polgármesterek öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3088

8. találat: 1955-ben született férfi korkedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban nyugdíjba az új szabályok szerint, figyelembe véve a korkedvezményes éveket is, az az 1955. április 1-jén született férfi, akinek 2007. évben 38 éves munkaviszonya van, rendelkezik 17 év korkedvezményre jogosító évvel, amit bányászkedvezményként vehet igénybe, tehát 3 évvel korábban mehet nyugdíjba?
Részlet a válaszból: […]született férfi az előrehozott öregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha az 59. életévét betöltötte, feltéve hogy legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az ellátást legkorábban attól a naptól lehet megállapítani, amely napon a jogosultsághoz szükséges feltételek bekövetkeznek. Tekintettel arra, hogy a kérdező 17 év korkedvezményre jogosító szolgálati időt szerzett,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1999