297. Társadalombiztosítási Levelek / 2016. április 26.

TARTALOM

5032. kérdés Ügyvezető megbízási díja
Elláthatja 0 forintos megbízási díj ellenében a kft. ügyvezetését egy olyan magánszemély, aki semmilyen biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezik, vagy ebben az esetben mindenképpen fizetni kell neki biztosítási kötelezettséget eredményező összegű megbízási díjat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5033. kérdés Más tagállamban biztosított munkavállaló napidíja
A normál munkabér utáni közterheket kell megfizetni egy másik közösségi tagállam hatóságai által kiállított A1 igazolással rendelkező, Magyarországon dolgozó külföldi munkavállaló részére számfejtett napi 50 eurónak megfelelő napidíj 15 eurón felüli része után, vagy az igazolásra tekintettel elég levonni az szja-t? A munkavállaló munkabéréből csak a személyi jövedelemadót vonja le a munkáltató.
5034. kérdés Kft.-tagok társadalombiztosítási közterhei
Milyen társadalombiztosítási közterheket kell megfizetni egy kétszemélyes kft. tagjai után abban az esetben, ha mindketten 20 órás munkaviszonyban közreműködnek a társaság tevékenységében, amelybe beletartozik az ügyvezetés is? Az egyik tag nyugdíjas.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5035. kérdés Ügyvezetők jogviszonya
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy kéttagú kft. mindkét munkaviszonyban álló ügyvezetője létesít egy másik, heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5036. kérdés Többes jogviszonyú vállalkozó közterhei
Milyen mértékű adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget kell helyesen teljesíteni az egyéni vállalkozásban, valamint a társas vállalkozásban az után a magánszemély után, aki egy kft.-ben tagsági jogviszony keretében személyesen közre­működik, emellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, ahol választása szerint közteherként a kisadózó vállalkozások tételes adóját kell utána fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5037. kérdés Kisadózó adatközlésének önellenőrzése
Hogyan és milyen nyomtatványon lehet a különbözetet önellenőrzéssel rendezni egy kft. főfoglalkozású társas vállalkozónak minősülő ügyvezető tagja esetében, aki minimumjárulék-fizetésre kötelezett, és emellett kisadózó egyéni vállalkozóként havi 50 ezer forint tételes adót fizetett a nem főállású kisadózót terhelő 25 ezer forint helyett?
5038. kérdés Adószámos magánszemély tevékenysége
Folytathat gépjármű-bérbeadási tevékenységet egy adószámos magánszemély, vagy ehhez egyéni vállalkozónak kellene lennie? Amennyiben igen, akkor tud költséget elszámolni a tevékenysége alapján?
5039. kérdés Ápolási díj beteg gyermek után
Jogosult az ápolási díj teljes összegére az édesanya a 18 év alatti tartósan beteg gyermeke ápolására tekintettel abban az esetben, ha napi négy órában keresőtevékenységet folytat, az édesapa pedig a gyermek után igénybe veszi a gyermekgondozást segítő ellátást?
5040. kérdés Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása
Igénybe veheti mindkét társaság a rehabilitációs hozzájárulás számításánál azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egy munkaerő-kölcsönző cégen keresztül dolgozik egy kft.-ben napi 4 órában, de ugyanez a vállalkozás a saját állományába is felvenné?
5041. kérdés Elengedett költségtérítés közterhei
Az 50/1999. EÜM rendelet 2. §-ának d) pontja alapján a munkáltató 2 évente éles látást biztosító szemüveget juttat a munkavállalóknak. A szabályzat értelmében amennyiben a szemüveg átvételétől számított 2 éven belül a munkaviszony a munkavállaló hibájából vagy kezdeményezésre szűnik meg, a szemüveg időarányos költségét a munkavállalónak meg kell térítenie. A munkáltató által kezdeményezett felmondás esetén, valamint nyugdíjba vonulásnál a munkavállalót nem terheli költségtérítés, közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszűnés esetén pedig a költségtérítés egyedi elbírálás alá kerül. Származik bevétele a munkavállalónak, és ha igen, milyen közteherfizetési kötelezettség terheli a munkavállalót és milyen a munkáltatót az elengedett költségtérítés után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5042. kérdés Családi kedvezmény érvényesítése elvált szülők esetén
Érvényesítheti az édesapa az anyával 50 százalékban megosztva a családi adókedvezményt, ha a bíróság döntése alapján az elvált szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák a gyermekeiket? Mindhárom gyermek az édesanyával lakik egy háztartásban, de hétvégén és néha hétköznap is az édesapánál tartózkodnak.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5043. kérdés Munkaviszony megszüntetése táppénz lejárta után
Köteles a munkáltató végkielégítést fizetni annak a munkavállalójának, akinek lejárt az egy­éves táppénzes időtartama, és időközben beadta a rokkantsági ellátás iránti kérelmét? Ki kell adni a munkavállaló részére a ki nem vett szabadságot attól az időponttól, amikor az orvos keresőképes állományba vette az egyéves táppénzes időtartam lejárta miatt? Van egyéb kötelezettsége a munkáltatónak ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5044. kérdés Táppénz utólagos elszámolása
Helyesen jár el a bérelszámoló a 2016. január 1-jétől bevezetett sommás eljárás rendje alapján az alábbi esetben? A bérelszámolás sajnos nem mindig időben kapja meg a hiányzásokra vonatkozó információkat, így a keresőképtelenségeket sem, ezért sok esetben a munkavállaló ugyan keresőképtelen, de tájékoztatás hiányában arra az időszakra a teljes bérét megkapja. Az orvosi igazolásokat ezekben az esetekben a bérutalást követően adják le, illetve juttatják el a bérszámfejtő felé. Van-e arra lehetőség, hogy ezeket a pár napos keresőképtelenségekre járó ellátásokat a következő hó végén számolják el, hivatkozva az Eb-tv.-re, mely szerint ellátás arra az időszakra nem jár, amikor a biztosított a teljes keresetét megkapta?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5045. kérdés Keresőképtelenséggel nem járó üzemi baleset
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkavállaló üzemi balesetet szenvedett, de nem került keresőképtelen állományba? Milyen kötelezettsége van a társadalombiztosítási kifizetőhelynek ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5046. kérdés Apa GYÁP-jogosultsága ikergyermekek esetén
Jogosult lesz GYÁP-ra az apa abban az esetben, ha az édesanya ikergyermekei után GYED-ben részesül, de az egyik gyermekkel kórházba kerül, és a másik gyermekkel az apa marad otthon? Az anya a GYED mellett nem dolgozik, és a kórházi ápolás ideje alatt is kapja az ellátást. Van valamilyen különös szabály az ikergyermekekre vonatkozóan?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5047. kérdés Ellátások külföldi szülés esetén
Milyen ellátásokra lesz jogosult Magyarországon a külföldi szülése után egy kormánytiszt­viselő nő, aki 2015. július 8-tól 2016. március 31-ig a munkáltató engedélye alapján az Amerikai Egyesült Államokba történő utazása miatt mentesült a munkavégzési kötelezettsége teljesítése alól, a ki­esett munkaidőre nem illette meg díjazás, 2016. április 1-jétől vissza kellett volna mennie dolgozni, de időközben várandós lett, és a szülés várható időpontja 2016. május 20.? A munkavállaló férje tartós külszolgálatot teljesít külföldön, és valószínűleg a gyermek is ott fog megszületni, tehát az édesanya a szülésig már nem megy vissza dolgozni, és nem jön vissza Magyarországra sem. Az édesanya egy másik kifizetőnél részt vesz a Körösi Csoma ösztöndíjas programban, így havonta ösztöndíjat kap, de ez után nem fizet semmilyen járulékot. Jogosultak lesznek a szülők családi pótlékra annak ellenére, hogy a gyermek külföldön születik?
5048. kérdés Magasabb összegű családi pótlék
Megkaphatja a magasabb összegű családi pótlékot a szülő abban az esetben, ha a jogosultságát 2015. február 21-én igazolta a szakorvos azzal, hogy a következő felülvizsgálat időpontja 2016. február 21-én esedékes, amely meg is történt, és a gyermeket gyógyultnak minősítették, az igazoláson (formanyomtatványon) a kiállítás dátumaként azonban 2016. március 26-a szerepel?
5049. kérdés Rokkantsági járadék szabályainak változása
Milyen ellátásra szerezhet jogosultságot az a személy, aki a betegsége miatt 2015. októberig rokkantsági járadékban részesült, októberben az orvosi bizottság felülvizsgálta, és az egészségkárosodást nem 80, hanem 73 százalékban állapította meg, ezért a járadékot megszüntették?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére