Nyugdíjas ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Figyelembe vehető a 10 százalékos költséghányad egy betéti társaság nyugdíjas beltagja esetében, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem önálló tevékenység a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége.Ebből következően a kérdésben említett megbízási jogviszonyból származó megbízási díj vonatkozásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Kft. ügyvezetőjének közterhei

Kérdés: Hogyan kell megállapítani az egyszemélyes kft. tagjának jövedelmét, illetve járulékalapját visszamenőleg a 2019., 2020. és 2021. évekre abban az esetben, ha a tag megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket? A kft. nem működik, ezért elmulasztották beadni a '08-as bevallásokat, amelyeket most pótolni szükséges. Ki kell egészítenie a kft.-nek a minimálbér összegére az ügyvezető tagi jövedelmét, ha a kérdéses időszakban máshol dolgozott, de 2020-ban és 2021-ben vannak olyan hónapok, amikor a bére nem érte el az akkori minimálbért? Mikortól él az a szabály, hogy a részmunkaidőben történő foglalkoztatások összeadódnak, ezért ha valahol 20 órában van foglalkoztatva, akkor a kft.-ben, ahol tag és ügyvezető, elegendő a 20 órának megfelelő díjazás? Vonatkozik ez a megbízási díjra is? Ha például megbízási díjat kapott, és nem munkaviszonyban volt, akkor tekinthetjük a minimálbér részének a megbízási jogviszony jövedelmét?
Részlet a válaszából: […] A kérdés összetettsége nagyon jól megmutatja, hogy az ügyvezetők biztosítási és járulékfizetési kötelezettségének elbírálása milyen nehéz feladat elé állítja az érintetteket. Nézzük a részleteket!A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Ügyvezető biztosítása

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen magasabb összegű díjazást kapjon, és ezáltal biztosítottá váljon egy kft. ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, és havonta a minimálbér 30 százalékának megfelelő megbízási díjban részesült, amely a 10 százalékos költséghányad levonása után már nem érte el a biztosításhoz meghatározott összeget? Most derült ki, hogy az érintett személynek 11 hónap hiányzik a nők részére 40 éves jogosultsági idő alapján megállapítható öregségi nyugdíjhoz, ezért lenne szükség a visszamenőleges bejelentésre.
Részlet a válaszából: […] Általánosságban azt mondhatjuk, hogy van mód az adatok utólagos "korrigálására" és önellenőrzés benyújtására, bár ezt természetesen megfelelő bizonylatokkal alá kell támasztani.Ugyanakkor jelen esetben a megbízási díj összegének a korrigálására nincsen szükség, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Keletkezett járulékfizetési kötelezettsége egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, emellett pedig főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket, de a vészhelyzet ideje alatt több hónapon át szüneteltette egyéni vállalkozói tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelmű nem, ami a kérdésben említett személy jogviszonyaiból következik. Egyrészt biztosított egyéni vállalkozó, akit - mivel nem diák, és nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal - havi minimális adó- és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Megbízott ügyvezető

Kérdés: Társas vállalkozónak minősül az ügyvezető egy kéttagú kft. esetében, ahol az egyik tulajdonos egy korlátolt felelősségű társaság, a másik pedig egy egyéni vállalkozó, aki 0 forint megbízási díj ellenében ellátja a kft. képviseletét? Be kell jelenteni az ügyvezetőt a 'T1041-es nyomtatványon abban az esetben, ha hosszú évek óta rendelkezik egy 40 órás munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszából: […] Igen, a kérdésben említett tulajdonos tag ügyvezető a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja értelmében társas vállalkozónak minősül. És mivel nem nyugdíjas, be kell őt jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon. Az más kérdés, hogy jövedelem híján - a heti 40 órás munkaviszonyára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Kft. tulajdonos ügyvezetője

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy kft. tulajdonos ügyvezetője után, aki ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, és emellett kisadózó egyéni vállalkozó is? A tulajdonos a cégben ténylegesen nem dolgozik, mert a tevékenységet alkalmazottak végzik.
Részlet a válaszából: […] A járulékfizetési kötelezettség megállapítása érdekében elsődlegesen az érintett jogviszonyát kell tisztázni. Tulajdonos tagról van szó, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést. Ez alapján a Tbj-tv. 4. §-a 21. pontjának 5. alpontja értelmében társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy egyszemélyes kft. tulajdonos tagját ügyvezetőként is abban az esetben, ha személyes közreműködésére tekintettel főfoglalkozású társas vállalkozóként már bejelentésre került, és az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében a tulajdonos tag ügyvezető társas vállalkozónak minősül, ha nem munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, kivéve azt az esetet, ha személyes közreműködése eleve megalapozza a társas vállalkozói jogviszonyát. E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Ügyvezetők jogviszonya

Kérdés: Elláthatják "0" forintos megbízási díj ellenében az ügyvezetői tevékenységet egy kft.-ket tömörítő cégcsoport ügyvezetői, akik korábban munkaviszony keretében dolgoztak, annak érdekében, hogy mérsékeljék a fizetési nehézségeiket? Dolgozhat valamennyi cégben megbízási jogviszonyban ugyanaz a személy, aki egyidejűleg több kft. vezető tisztségviselője?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-a szerint a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el, tehát nincs akadálya e tevékenységre megbízási jogviszony létesítésének. Az ingyenes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Elláthatja 0 forintos megbízási díj ellenében a kft. ügyvezetését egy olyan magánszemély, aki semmilyen biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezik, vagy ebben az esetben mindenképpen fizetni kell neki biztosítási kötelezettséget eredményező összegű megbízási díjat?
Részlet a válaszából: […] Az ügyvezetői teendők díjazás nélkül történő ellátásának nincs akadálya. Ennek ellenére a válasz érdekében elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy az ügyvezető tulajdonos tagja-e a cégnek. Amennyiben igen, akkor a 0 forintos megbízási jogviszony ellenére a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Megbízási jogviszonyban lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie a főfoglalkozású társas vállalkozóra előírt minimumjárulékokat az után az ügyvezető után, aki nem tagja a társaságnak, megbízás alapján látja el a feladatait 0 forint megbízási díj ellenében, és mezőgazdasági őstermelőként a tárgyévet megelőző év bevétele alapján fizeti meg a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § d) 5. pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve ha a társaság tevékenységében történő személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.
1
2