Munkaviszony megszüntetése nyugdíjazás esetén

Kérdés: Hogyan érdemes megszüntetnie a munkaviszonyát annak a munkavállalónak, aki igénybe kívánja venni a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjat, és jelenlegi munkahelyén 15 éve dolgozik, amely alapján 60 nap a felmondási ideje? A rendes felmondás vagy a közös megegyezés a jobb megoldás?
Részlet a válaszából: […] A legalább negyvenéves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíját az egyéb feltételek megléte esetén a jogosult csak akkor veheti igénybe, ha a nyugdíj igénybevételének kezdőnapján nem áll biztosítási jogviszonyban, munkaviszonyban. Azt kell előzetesen meghatározni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.
Kapcsolódó címkék:  

Kifizetőhelyi teendők ellátás mellett dolgozó munkavállaló kilépése esetén

Kérdés: Milyen teendői vannak a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2016. augusztus 10-től GYED mellett munkát végző munkavállaló kilép a cégtől?
Részlet a válaszából: […] Ha a gyermekgondozási díj folyósítása alatt a dolgozó biztosítási jogviszonya megszűnik, az ellátást az a szerv folyósítja tovább, amely azt megállapította (Eb-tv. 62. §). A kérdésből nem derül ki egyértelműen, de feltételezhető, hogy jelen esetben a kifizetőhelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Munkaviszony megszüntetése táppénz lejárta után

Kérdés: Köteles a munkáltató végkielégítést fizetni annak a munkavállalójának, akinek lejárt az egy­éves táppénzes időtartama, és időközben beadta a rokkantsági ellátás iránti kérelmét? Ki kell adni a munkavállaló részére a ki nem vett szabadságot attól az időponttól, amikor az orvos keresőképes állományba vette az egyéves táppénzes időtartam lejárta miatt? Van egyéb kötelezettsége a munkáltatónak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A végkielégítés és a szabadság pénzbeli megváltása is munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó jogintézmények. Ahhoz tehát, hogy felmerüljön a tartós keresőképtelenségből visszatérő munkavállalót érintően a végkielégítés-fizetés, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.
Kapcsolódó címke:

Nyugdíjas munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Milyen jogcímen szüntethető meg annak a munkavállalónak a munkaviszonya, aki 2013. március hónaptól a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesül, és 2013. szeptember hónaptól kezdődően határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesített takarító munkakörben teljes munkaidős foglalkoztatás keretében? Milyen jogcímen és milyen mértékű juttatások illetik meg az érintett munkavállalót a munkaviszonya megszüntetésével összefüggésben? Az érintett munkavállaló egyebekben munkabérelőleg címén 80 000 forint összeget vett fel 8 hónapos részletekben történő visszafizetési kötelezettség mellett, amely munkabérelőlegből 40 000 forint összeget fizetett vissza, a fennálló hátraléka tehát 40 000 forint. Levonhatja a munkáltató a munkavállaló tartozását a munkabéréből, ha igen, milyen jogcímen, milyen mértékig?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 161. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a munkáltató a követelését a munkabérből levonhatja, ha az előlegnyújtásból ered.A munkabérből történő levonás egyéb feltételeire (a levonható bér mértékére stb.) bírósági végrehajtás rendelkezéseit kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Munkaviszony megszüntetése munkavállaló nyugdíjazása miatt

Kérdés: A munkáltatónak vagy a munkavállalónak kell felmondania abban az esetben, ha egy 15 éve a cégnél dolgozó munkavállaló 2015. június 7-én betölti a nyugdíjkorhatárt, igénybe szeretné venni az ellátást, és a nyugdíjba vonulás egyik feltétele, hogy ne álljon munkaviszonyban? A cég a nyugdíjazás után tovább szeretné foglalkoztatni a dolgozót. Kell végkielégítést fizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló öregségi nyugdíjba vonulásának valóban egyik feltétele az, hogy nem lehet biztosítotti jogviszonya, azaz munkaviszonyban sem állhat. A munkavállalók a nyugdíjba vonulásuk előtt szeretnék élvezni a munkáltatói felmondással járó kedvezményeket is (felmondási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Munkaviszony megszüntetése szülési szabadság tartama alatt

Kérdés: Jár-e bármiféle hátránnyal a dolgozó számára a szülésével kapcsolatos ellátásai tekintetében, ha a több éve fennálló munkaviszonya a szülést követő napon, a szülési szabadság tartama alatt közös megegyezéssel megszüntetésre kerül?
Részlet a válaszából: […] A jogviszony megszüntetése a kismama terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságát nem érinti, hiszen az Eb-tv. 40. §-ának (1) bekezdése értelmében terhességi-gyermekágyi segélyre az egyéb feltételek megléte esetén az jogosult, aki a biztosítás tartama alatt vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Munkaviszony visszamenőleges megszüntetése

Kérdés: Hogyan szüntethető meg jogszerűen a munkavállaló munkaviszonya, illetve hogyan kell elszámolni a szabadságot az alábbi esetben? Egy 2009. június hóban megvásárolt betéti társaságnak 2007. november 1-jétől volt egy főfoglalkozású alkalmazottja, az eladó felesége, aki 2008. május 24-én szült, és a társaság értékesítésének időpontjában GYED-ben részesült, majd 2011. május 24-ig GYES-t kapott. A cég új tulajdonosainak erről nem volt tudomása, a vásárlás során "0"-s igazolást kértek, amit meg is kaptak. A betéti társaság 2008. november és 2009. június között nem küldte be a 08-as jelű bevallásokat. Az érintett munkavállaló a GYES lejártát követően bejelentkezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére, nyilvántartásba vétele megtörtént, azóta is fizeti a közterhet, és most kérte munkaviszonya visszamenőleges megszüntetését 2011. május 24-i dátummal.
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése, a régi Mt. 98. §-ának (1) bekezdése alapján munkaköre megfelelő időpontban történő átadása, illetve átvétele, a munkaviszony megszüntetéséhez a jogszabályban előírt igazolások, egyéb iratok kiállítása, illetve kiadása iránt.A rendelkezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 12.
Kapcsolódó címke:

Munkaviszony megszüntetése a foglalkoztató tevékenységének szüneteltetése esetén

Kérdés: Meg kell szüntetni a TGYÁS-ban részesülő munkavállaló munkaviszonyát abban az esetben, ha a foglalkoztató egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét? Amennyiben igen, milyen dátummal kell kiléptetni? Milyen jogviszonyban szerepel a továbbiakban az alkalmazott az egészségbiztosítási nyilvántartásban?
Részlet a válaszából: […] ...meg az érintett alkalmazott munkaviszonya. Tehát nincs olyan szabály, amely kötelező jelleggel előírná a kérdéses esetre vonatkozóan a munkaviszony megszüntetését. A terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartama alatt az alkalmazott biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Lehetővé teszi az új Mt., hogy egy napi 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatott, jelenleg gyermeke gondozása, ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon tartózkodó munkavállaló nő munkaviszonyát átszervezés címén megszüntesse a munkáltató? Az átszervezés érinti az ugyanolyan munkakörben foglalkoztatott egyéb munkavállalókat is.
Részlet a válaszából: […] ...jognyilatkozatra a közlésekor hatályos rendelkezéseketkell alkalmazni.A 2012. évi LXXXVI. tv. 7. §-ának (2) bekezdése értelmében amunkaviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat feltételeire ésjogkövetkezményeire a jognyilatkozat közlésekor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Közoktatási intézmény munkavállalójának nyugdíjazása

Kérdés: Milyen módon és formában szüntethető meg a munkaviszonya egy nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézménnyel munkaviszonyban álló, pedagógus munkakörben foglalkoztatott nőnek, ha rendelkezik 40 éves jogosultsági idővel, és igénybe kívánja venni az öregségi nyugdíjat? Milyen juttatások illetik meg a munkaviszony megszüntetésével?
Részlet a válaszából: […]  A Közokt-tv. 122. §-ának (1) bekezdése értelmében a nemállami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatásiintézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak kötelezőóraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3