Végkielégítés

Kérdés: Minden esetben kötelező végkielégítést fizetni annak a munkavállalónak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és legalább 3 éve az adott munkahelyen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre az egyszerű válasz az, hogy nem. Alábbiakban sorra vesszük azokat az eseteket, amikor jár a végkielégítés a munkahelyen legalább 3 éve dolgozó munkavállalónak, illetőleg amikor nem.Munkáltatói felmondás esetén főszabály szerint végkielégítést kell fizetni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Munkavállalói felmondás táppénz alatt

Kérdés: Felmondhatja a határozatlan idejű munkaviszonyát a táppénzes időszak alatt az a munkavállaló, aki 2021. október 1-jétől jelenleg is keresőképtelen állományban van? Elfogadhatja a munkáltató a munkavállaló kérését arra vonatkozóan, hogy a 30 napos felmondási idő lejárta után szüntesse meg a munkaviszonyt, vagy a táppénzre tekintettel a felmondás közlésének időpontjában megszűnik a jogviszony? A felmondásban a biztosított kérte, hogy a felmondási idő alatt tekintsen el a munkáltató a munkavégzési kötelezettség alól.
Részlet a válaszából: […] Figyelembe véve a munkaszerződés általános szabályok szerinti meglétét és a főszabályok alkalmazását, az alábbi válasz adható:Az Mt. 69. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a felmondási idő 30 nap. Eltérést - többek között - abban az esetben biztosít, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Felmondás várandós munkavállalónak próbaidő alatt

Kérdés: Jogszerűen járt el a munkáltató, amikor a próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntette egy várandós édesanya munkajogviszonyát? Megilleti a munkavállalót ebben az esetben az úgynevezett felmondási védelem, ha a várandósság ténye már a munkaszerződés megkötésekor ismert volt a felek között?
Részlet a válaszából: […] Az érintett leendő édesanya várandósan létesített munkajogviszonyt. Önmagában a várandósság ténye a felmondás ellen védelmet nyújt, ugyanis az Mt. 65. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat a munkáltató annak a munkavállalójának, aki a próbaidő lejáratát követően elvétve jelentkezik munkavégzésre, lényegében hosszú hónapok óta keresőképtelen állományban tartózkodik igazolt betegsége okán, és állapotáról, jövőbeni munkavégzési kilátásairól nem nyilatkozik?
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés azt erősíti, hogy nem kizárólag a munkavállalók kiválasztási folyamatára, hanem a próbaidő tartamában nyújtott teljesítmény monitorozására is indokolt kellő figyelmet fordítani.A próbaidő lejártát követően a munkavállaló indokolt védelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Versenytilalmi megállapodás

Kérdés: Milyen feltételek mellett lehet verseny-tilalmi megállapodást kötni?
Részlet a válaszából: […] A versenytilalmi megállapodást az Mt. 228. §-a szabályozza. E szakasz (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felek megállapodása alapján a munkavállaló - legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Munkaviszony helyreállítása

Kérdés: Milyen esetekben kérheti a munkavállaló a munkaviszonyának helyreállítását?
Részlet a válaszából: […] Általános tévhit a munka világában az, hogy a munkavállaló - amennyiben a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyát - minden esetben kérheti a jogviszonyának a helyreállítását. Ezen állítást megcáfolja az Mt., hiszen a jogszabály kifejezetten felsorolja azokat az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen speciális munkajogi szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalókra?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges meghatározni, hogy ki minősül a jogszabály alapján vezető állású munkavállalónak. E kérdésre az Mt. 208. §-a ad választ, amely kimondja, hogy vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Kilépés ellátás folyósítása alatt

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy munkavállaló egészségbiztosítási pénzbeli ellátás folyósításának ideje alatt lép ki a munkáltatójától? Jogosult lesz az ellátásokra kilépése után is a munkavállaló, vagy elveszíti a jogosultságát a munkaviszony megszüntetése után?
Részlet a válaszából: […] A kifizetőhelynek ebben az esetben attól függően kell eljárnia, hogy a kilépő munkavállaló milyen ellátásban részesült, illetve, hogy kilépése után létesít-e biztosítási jogviszonyt vagy nem. A pontos válasz érdekében érdemes tehát végignézni az egyes ellátásokhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: A felmondás idejére járó munkabéren kívül valóban nem jogosult semmilyen egyéb juttatásra az a munkavállaló, akinek a próbaidő lejárta után minden magyarázat nélkül szóban felmondott a felettese? A munkavállaló munkaszerződése határozatlan időre szólt, és a munkáltató semmilyen kilépődokumentumot nem adott át a részére.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései alapján a munkaviszony megszüntethető rendes felmondással, azonban az Mt. 66. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltató a felmondását köteles megindokolni.Az Mt. kommentárja az indokolási kötelezettség megszegésén felül az írásbeliség elmulasztását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Védettségi igazolvány hiánya

Kérdés: Felmondhatja a munkáltató a munkavállaló munkaszerződését arra való hivatkozással, hogy nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal? A munkavállaló nem akarja beoltatni magát, de a munkáltató kötelezően előírta dolgozói számára az oltást.
Részlet a válaszából: […] Hasonló védettségi igazolvány bevezetésére a múltban még nem volt példa, így a munkajog számára kihívást okoz az új élethelyzet kezelése. Az oltás hiányában megkülönböztetett bánásmód kérdésének megítélése jelenleg nehézkes, a különböző hatóságok jövőbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
1
2
3
16