Rehabilitációs ellátásban részesülő utazási utalványa

Kérdés: Jogosult a kedvezményes utazásra jogosító utalványra egy 60. életévét betöltött, rehabilitációs ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő személyek (öregségi nyugdíj; a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi és rokkantsági nyugdíjsegély; Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíj; növelt összegű öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

1954-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikortól mehet nyugdíjba az a nő, aki 1954. augusztus 11-én született, három gyerme­ket szült, 30 éves munkaviszonyt tud igazolni, 2012. szeptember 18-án 58 százalékos egészségkárosodása miatt leszázalékolták? A leszázalékolást megelőző 5 évben nem volt meg az 1095 nap biztosításban eltöltött munkaviszony, ezért jelenleg semmilyen ellátásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] ...meg:a) a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamintb) a terhességi-gyermekágyi segélyben, a csecsemőgondozási díjban, a gyermekgondozási díjban, a gyermekgondozási segélyben, a gyermeknevelési támogatásban és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

1951-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Milyen feltételekkel és mikortól mehet el öregségi nyugdíjba vagy előnyugdíjba egy 1951-ben született nő, akinek 7 saját gyermeke van? Figyelembe veszik a gyermekek nevelésének időszakát nyugdíjra jogosító időként?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjánál a gyermekneveléssel töltött időtartam – így a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a terhességi-gyermekágyi segély, továbbá a gyermek­gondozási díj folyósításának időtartama – szolgálati időnek (az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

1956-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Milyen feltételekkel mehet nyugdíjba egy 1956-ban született nő, aki egyetemet végzett, és 1979. augusztus 1-jén kezdett dolgozni? Van valamilyen lehetőség arra, hogy korábban igényelje a nyugellátást, akár csökkentett összegben is?
Részlet a válaszából: […] ...időnek a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.

1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] ...előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.(Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Munka nélküli személy nyugdíjazása

Kérdés: Ki kezdeményezheti, illetve hol kell kezdeményezni a munka nélküli személy korlátozott összegű előrehozott öregségi nyugdíjának igénylését abban az esetben, ha a korábbi foglalkoztatója megszűnt?
Részlet a válaszából: […] ...tartjuk kihangsúlyozni, hogy az álláskeresők pénzbeli támogatása, így az álláskeresési járadék vagy a nyugdíj előtti álláskeresési segély is rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a korhatár előtti ellátás – egyéb jogosultsági feltétel fennállása esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Valóban elmehet még előrehozott csökkentett összegű öregségi nyugdíjba az 1953-ban született férfi, ha rendelkezik 40 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.(Rendszeres pénzellátásnak minősül a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

Prémiumévek programban részt vevő közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: Jogosult lesz-e a 40 éves jubileumi jutalomra az a személy, aki 2008. július 1-jétől részt vesz a prémiumévek programban, amely 2012. június 4-én szűnik meg, mert előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá? A munkavállaló a jogviszony megszűnésekor 39 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...Közalapítvány által folyósított ellátásokról szólókormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben(nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, egyházi felekezetinyugdíjban, öregségi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

1951-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Milyen szabályok alapján mehet nyugdíjba 2012-ben egy 1951. május 24-én született személy, aki 1970 és 1989 között Romániában dolgozott, és 1989 óta jelenleg is egy nagyvárosi egyetem alkalmazottja?
Részlet a válaszából: […] ...időnek akeresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esőjogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozásidíjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosanfogyatékos vér szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. január 25-én született nő, aki jelenleg 36 év 5 hónap szolgálati idővel rendelkezik, és két gyermeket szült 1970-ben és 1973-ban? Mennyi lesz a csökkentés összege? Emelkedik-e a nyugdíj összege, amikor eléri a 62 év plusz 183 napos életkort? Kérhet-e méltányosságból plusz szolgálati időt a fiai születése miatt? Mikor kell elindítania a nyugdíjkérelmet?
Részlet a válaszából: […] ...időnek minősül a keresőtevékenységgel járóbiztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint aterhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozásisegélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.
1
2