1952-ben és 1953-ban született férfi

Kérdés: Hatályos jelenleg is a kormányhivatal honlapján található cikk, amely szerint az 1952-1953 évben született férfi, aki betöltötte a 60. életévét, és rendelkezik legalább 42 éves munkaviszonnyal, jogosult csökkentett összegű öregségi nyugdíjra?
Részlet a válaszából: […] ...a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett K03. vagy ONYF 3515-270. számú (Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. tv. alapján) adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Megszüntetheti-e a rokkantsági ellátását egy 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010. február 1-jétől rokkantnyugdíjban részesül, ami 2012 decemberében lejár, 40 év 275 nap szolgálati idővel rendelkezik, és 2012. szeptember 1-jétől előrehozott öregségi ellátást kíván igényelni? Ha igen, mi ennek a módja? Lehet-e kevesebb az előrehozott öregségi ellátás a mostani rokkantsági ellátásnál? Vállalhat munkát az előrehozott öregségi ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […] ...szerv a korhatár előtti ellátásfolyósításának szüneteltetéséről, újbóli folyósításáról az ellátásban részesülőbejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt éves keretösszegrevonatkozó összesített adatok alapján hivatalból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

1953-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Érdemes-e előrehozott öregségi nyugdíjba mennie 2011. december 31-ig egy kft. 1953-ban született női alkalmazottjának, vagy jobban jár anyagilag, ha kivárja az öregségi nyugdíjra jogosító 62. életévét? Ki tud előre nyugdíjat számolni a különböző feltételek alapján, hogy a munkáltató segíteni tudjon az alkalmazottainak a döntésükben?
Részlet a válaszából: […] ...legfeljebbhat hónapra lehet érvényesíteni, és az ellátást a jogosultsági feltételekfennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodikhónap első napjától lehet megállapítani.Fontos felhívni a figyelmet a 2012. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Nyugdíjas vállalkozó

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki 40 év munkaviszony után májustól kérte a nyugdíjazását, de mellette szeretné tovább folytatni a vállalkozását? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne veszítse el a jogosultságát a nyugellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...ésaz önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járóöregségi nyugdíjban,részesülő személyekre is.Ami a bejelentési kötelezettséget illeti, amikor a fizetendőnyugdíjjárulék alapja meghaladja az éves keretösszeget, 15 napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

1956-ban született közalkalmazott kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Beszámítható-e a szünidei foglalkoztatás ideje a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időbe annak az 1956-ban született nőnek az esetében, akinek így 2012. február 25-én lenne meg a 40 éve? Újból meg kell-e kérni a szolgálati időt a kedvezményes nyugdíj igénylése esetén? Mennyi időre mentheti fel a munkáltató a munkavégzés alól a közalkalmazottat, amennyiben kéri a munkaviszony felmentéssel történő megszüntetését? Munkáltatói jogkör mérlegelése alapján, vagy a Kjt. felmentési időre vonatkozó rész szerint?
Részlet a válaszából: […] ...kell figyelembe venni - többek között - a szakmunkástanuló, aszakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatát, amennyiben arra bejelentésiadat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személynyári szünetben történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

Rehabilitációs járadék

Kérdés: A rehabilitációs járadék összege magasabb, mint a rokkantsági nyugdíj összege? Mitől függ a rehabilitációs járadék összege, illetve magasabb-e ez az összeg, mint a rokkantsági nyugdíj? Milyen feltételekkel vehető igénybe az ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelme havi átlagánál (2009. július 1-jétől akinek azegészségkárosodása a szolgálati idejét megelőzően keletkezett, annak azigénybejelentés időpontját megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresetétkell vizsgálni), valamint - rehabilitálható, - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Többes jogviszonyú kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelemkorlátja

Kérdés: Szüneteltetni fogják-e a nyugdíjfolyósítást 2010-től a 62. életéve betöltéséig annak az 1949-ben született, kiegészítő tevékenységet folytató evás egyéni vállalkozó nőnek, aki heti 40 órás munkaviszonyban áll, és keresete magasabb, mint a minimálbér? A vállalkozó evás bevétele 10 százaléka alapján fizet nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, ez nem éri el a havi minimálbér összegét. Mi számít jövedelemnek az evás egyéni vállalkozásban, és ez mennyi lehet, hogy ne szüneteltessék a nyugdíj folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...- a tényleges járulékalapot képezőjövedelem, átalányadózás esetén az átalányadó alapját képező jövedelemfeltüntetésével - bejelentést tehet arról, hogy a társadalombiztosításijárulékot, egyben a nyugdíjjárulékot is a tényleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Nyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Be kell-e jelenteni a 858 000 forint összegű jövedelem elérését annak a nyugdíjas munkavállalónak, aki ebben az évben már csak a minimálbér 12-szeres összegét keresheti a nyugdíja folyósítása mellett? Figyelembe veszik-e a törthónapot és hogyan? Az ismételt folyósítás automatikusan vagy kérelemre történik? Milyen kereseti korlátok vonatkoznak arra a nyugdíjas munkavállalóra, aki 2009 márciusában tölti be a 62. életévét? Mikortól éled fel az özvegyi nyugdíjra jogosultsága annak a dolgozónak, aki ideiglenes nyugdíjat kapott, és 2009 októberében tölti be a 62. életévét?
Részlet a válaszából: […] ...szerint azt vissza kell fizetni,ha erről a felvételtől számított 90 napon belül írásban kötelezték. Nemcsakvisszafizetési, hanem bejelentési kötelezettsége is van minden olyan adatról,tényről, körülményről annak a nyugdíjas személynek, akinek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

1946-ban született férfi öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan jár jobban az a biztosított férfi, aki a 60. életévét 2006-ban már betöltötte, de nem ment még nyugdíjba? Elmehet-e visszamenőlegesen 2006-tól, vagy mindenképpen 2007-ben kell elmennie?
Részlet a válaszából: […] ...legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást ajogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentésidőpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani, tehát azellátás megállapítását már 2006-tól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.

1953-ban született nő korengedményes nyugdíja

Kérdés: Igénybe vehet-e korengedményes nyugdíjat az az 1953-ban született nő, aki jelenleg 37 év szolgálati idővel rendelkezik, és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző ötödik évtől az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig munkáltatójával megállapodást köt?
Részlet a válaszából: […] ...afoglalkoztató köteles értesíteni a nyugdíj-biztosítási szervet, a megállapodásmegkötésétől számított 15 napon belül, az igénybejelentés egyidejűmegküldésével.A megállapításhoz szükséges feltételek fennállása eseténannak a munkavállalónak, aki az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.
1
2