1954-ben született nő nyugellátása


Mikortól mehet nyugdíjba az a nő, aki 1954. augusztus 11-én született, három gyerme­ket szült, 30 éves munkaviszonyt tud igazolni, 2012. szeptember 18-án 58 százalékos egészségkárosodása miatt leszázalékolták? A leszázalékolást megelőző 5 évben nem volt meg az 1095 nap biztosításban eltöltött munkaviszony, ezért jelenleg semmilyen ellátásban nem részesül.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2015. február 3-án (272. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4641

[…] biztosítási jogviszonyát kell megszüntetnie arra a napra, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítását kéri.A Tny-tv. két módon szerzett jogosultsági időt különböztet meg:a) a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamintb) a terhességi-gyermekágyi segélyben, a csecsemőgondozási díjban, a gyermekgondozási díjban, a gyermekgondozási segélyben, a gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött szolgálati idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idővelszerzett jogosultsági időt.A negyven év jogosultsági idő megszerzése önmagában még nem elég a nyugdíj megállapításához, hiszen az öregségi nyugdíj megállapítása szempontjából nemcsak annak van jelentősége, hogy az igénylő rendelkezik-e negyven év jogosultsági idővel, hanem annak is, hogy az igénylő a negyven év jogosultsági időtartamon belül keresőtevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső biztosítási jog­viszonnyal szerzett-e - főszabály szerint - legalább harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a harminc évet. (Ha a kérelmező saját háztartásában öt gyermeket nevelt, a harminckét év, illetve a harminc év keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idő egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.) Tehát a negyven év jogosultsági időből - főszabály szerint - nyolc, illetve tíz év igazolható gyermekvállalás esetére nyújtott pénzbeli ellátások címén szerezhető jogosultsági idővel.Ha a Kérdező igazolt 30 év munkaviszonyából mind elismerhető keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időként, akkor a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához még legalább két évet kell dolgoznia, ugyanis a családi szerepvállalással töltött idejéből - a három gyerek után - nyolc év ismerhető el jogosultsági időként.A Kérdező a kérdésében kitér arra, hogy 2012-ben leszázalékolták, azonban a megváltozott munkaképességű személyek ellátását biztosításban töltött idő hiányában nem lehetett megállapítani. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a leszázalékolása (2012. szeptember 18.) óta megváltoztak a rehabilitációs és a rokkantsági ellátásra (együtt: megváltozott munkaképességű személyek ellátásai) való jogosultság biztosítási idő számítására vonatkozó feltételei.A 2011. évi CXCI. tv. 2013. december 31-éig hatályos […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.