Egyéni vállalkozóként dolgozó személy korhatár előtti ellátása

Kérdés: Igénybe veheti-e valamilyen módon a korhatár előtti ellátást az az 1952. szeptember 23-án született férfi, aki 43 év szolgálati idővel rendelkezik, 1999. február 1-jétől főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, 2012. április 1-jétől főfoglalkozású munkaviszonyt létesített egy kft.-vel, és emellett továbbra is folytatja a vállalkozási tevékenységét? A vállalkozó 2011-ben nem tudta teljesíteni a jogosultsági feltételeket, mert nem tudott felmondani saját magának, ezért úgy gondolja, hogy a törvény nem biztosított egyforma lehetőségeket az ellátás igénybevételére a különböző jogviszonyokban dolgozó személyeknek, és tudni szeretné, hogy miért született ilyen jogszabály.
Részlet a válaszából: […] 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól korhatár előtti ellátásra jogosulta) az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Rokkantsági ellátás "átváltása" öregségi nyugdíjjá

Kérdés: Kaphat-e csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat 2012 októberében az az 1952-ben született férfi, aki 2011. december 31-ig rokkantsági nyugdíjban részesült, és kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak minősült? A megállapított szolgálati ideje 2006-ban 38 év és pár hónap volt. Lemondhat-e a rokkantsági ellátásról a nyugdíj érdekében? Vonatkozik-e rá a kereseti korlát, amennyiben 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] ...150százalékát (139 500 forintot), akkor az ellátását meg kell szüntetni. Ez ajövedelemkorlát még abban az esetben is vonatkozik az egyéni vállalkozókra, havállalkozási tevékenysége mellett munkaviszonyt létesít. Felhívjuk valamennyi rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy keresőtevékenysége

Kérdés: Vonatkoznak-e a jogszabályváltozások arra az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személyre, aki 2012 áprilisában tölti be a 62. életévét? Lehet-e kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó a juttatás megtartása mellett, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség terheli? Változik-e valami az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után?
Részlet a válaszából: […] ...járulékot, valamint 1,5 százalék munkaerő-piaci járulékotkell fizetnie. A korhatár alatti ellátásban részesülő egyéni vállalkozóesetében ez annyit jelent, hogy 2012. január 1-jétől már nem minősül kiegészítőtevékenységet végző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Nyugdíjas vállalkozó

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki 40 év munkaviszony után májustól kérte a nyugdíjazását, de mellette szeretné tovább folytatni a vállalkozását? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne veszítse el a jogosultságát a nyugellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...kerül a nők kedvezményes nyugdíja,úgy a nyugellátás folyósításának kezdő időpontjától kiegészítő tevékenységetvégző egyéni vállalkozónak minősül. Ezek után öregségi nyugdíja mellett csakjogszabályban meghatározott éves keretösszegig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyának) a korengedményes nyugdíjba vonulásidőpontjáig való megszüntetése. Abban az esetben, ha valaki munkaviszonymellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, és lehetősége van akorengedményes nyugdíjazási forma lehetőségével élni, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Kiegészítő tevékenységű vállalkozó éves keretösszege

Kérdés: Felfüggesztik-e a nyugdíj folyósítását abban az esetben, ha egy nyugdíjas kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó vállalkozásában az adó megfizetése után megmaradó összeg meghaladja a minimálbér 12-szeresét? Jövedelemnek számít-e a betéti társaság személyesen közreműködő kültagja részére havonta fizetett hozamelőleg?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíj szüneteltetésénekvizsgálata során a fizetendő nyugdíjjárulék alapját kell figyelembe venni. Anyugdíjjárulék alapja egyéni vállalkozó esetében a kiegészítő tevékenységbőlszármazó vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Nyugdíjazással kapcsolatos változások

Kérdés: Melyek az öregségi és az előrehozott öregségi nyugdíjakkal kapcsolatos jogszabályok legfontosabb változásai? Mikortól lépnek életbe ezek a változások, és érvényesek lesznek-e visszamenőlegesen is?
Részlet a válaszából: […] ...meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idővel, és nem állmeghatározott biztosítással járó jogviszonyban. (Az egyéni vállalkozó esetébena jogviszony kiegészítő tevékenységgé alakul át.)Az említett személyi kör csökkentett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.

Többes jogviszonyú kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelemkorlátja

Kérdés: Szüneteltetni fogják-e a nyugdíjfolyósítást 2010-től a 62. életéve betöltéséig annak az 1949-ben született, kiegészítő tevékenységet folytató evás egyéni vállalkozó nőnek, aki heti 40 órás munkaviszonyban áll, és keresete magasabb, mint a minimálbér? A vállalkozó evás bevétele 10 százaléka alapján fizet nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, ez nem éri el a havi minimálbér összegét. Mi számít jövedelemnek az evás egyéni vállalkozásban, és ez mennyi lehet, hogy ne szüneteltessék a nyugdíj folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...irányuló egyéb jogviszony keretében végzik,akkor a szerződésben meghatározott díj. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó általfizetendő nyugdíjjárulék alapjáról: a kiegészítő tevékenységet végző egyénivállalkozó 2009. évben 9...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Nyugdíj folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Melyek azok a jövedelemfajták, amelyek befolyásolják a nyugdíj folyósítását? Fel kell-e függeszteni a folyósítást, ha egy kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó havonta váltakozó jövedelmet vesz ki? Változik-e a helyzet, ha vállalkozóijövedelem-kivétel nem történik, az érintett csak osztalékot vesz fel?
Részlet a válaszából: […] ...járulék mértéke 4 százalék, apénzbeli egészségbiztosítási járulék mértéke 2 százalék. A kiegészítőtevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytatótársas vállalkozó után a társas vállalkozás által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

1950-ben született nő nyugdíjazása

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba, és mit kell tennie ehhez egy 59 éves nőnek, aki tizennyolc éves kora óta dolgozik, összesen 39 év szolgálati időt szerzett, és az idén szeretne nyugdíjba vonulni?
Részlet a válaszából: […] ...jogosult, aki legalább 40 évszolgálati idővel rendelkezik, és jogszabályban meghatározott biztosítássaljáró jogviszonyban nem áll. Ha egyéni vállalkozó, a vállalkozást nem kellmegszüntetni, a jogviszony a nyugdíjazás miatt kiegészítő tevékenységűvé válik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 24.
1
2