Prémiumévek programban részt vevő közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: Jogosult lesz-e a 40 éves jubileumi jutalomra az a személy, aki 2008. július 1-jétől részt vesz a prémiumévek programban, amely 2012. június 4-én szűnik meg, mert előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá? A munkavállaló a jogviszony megszűnésekor 39 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...a 2005. január 1-jétől hatályba lépett Pép-tv. rendelkezik.E rendelkezések értelmében a közszférában (közszolgálati,közalkalmazotti jogviszonyban) a programba történő belépésre 2005. január 1. és2010. december 31. között kerülhetett sor, a részvétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Korengedményes nyugdíjazás igénybevétele

Kérdés: Érdemes-e elmennie 2011. december 30-án korengedményes nyugdíjba annak az 58 éves munkavállalónak, aki jelenleg 39 év szolgálati idővel rendelkezik, és a munkáltatója felajánlotta neki ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...31-e.A korengedményes nyugdíj megállapításához szükséges továbbáaz is, hogy a munkavállaló a biztosítási jogviszonynak (munkaviszony,közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, bírósági és ügyészségiszolgálati jogviszony, bedolgozói jogviszony,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

1954-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e nyugdíjba 2011 decemberében az az 1954. szeptember 6-án született férfi, akinek 2006. július 1-jéig 33 év igazolt szolgálati ideje volt, amelyből 18 év 8 hónapot korkedvezményes munkakörben töltött? 2006. július 1-jétől jelenleg is ugyanazon a munkahelyen dolgozik, de már nem korkedvezményes munkakörben, tehát decemberre 38 év és 6 hónap ledolgozott munkaviszonya és 3 év korkedvezménye, azaz 41 év 6 hónap szolgálati ideje lesz. Mennyi ideig kellene fizetnie a munkáltatónak a nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] ...csökkentett életkor,vagyis az 54. életév betöltését követő 183. nap), valamint a biztosításijogviszonynak (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálatijogviszony, bírósági és ügyészségi szolgálati jogviszony, bedolgozóijogviszony,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 8.

Kedvezményes nyugdíjra jogosult közalkalmazott nő felmentése

Kérdés: Megszüntethető-e nyugdíjjogosultság címén felmentéssel a 40 évi jogosultsági idővel rendelkező öregségi teljes nyugdíjra életkortól függetlenül jogosult közalkalmazotti jogviszonyban álló nő jogviszonya, illetve vonatkozik-e rá a kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultság?
Részlet a válaszából: […] ...pontjaszerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.A Kjt. 30. § (1) bekezdés d), illetve e) pontja értelmében amunkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, haa közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

1956-ban született közalkalmazott kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Beszámítható-e a szünidei foglalkoztatás ideje a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időbe annak az 1956-ban született nőnek az esetében, akinek így 2012. február 25-én lenne meg a 40 éve? Újból meg kell-e kérni a szolgálati időt a kedvezményes nyugdíj igénylése esetén? Mennyi időre mentheti fel a munkáltató a munkavégzés alól a közalkalmazottat, amennyiben kéri a munkaviszony felmentéssel történő megszüntetését? Munkáltatói jogkör mérlegelése alapján, vagy a Kjt. felmentési időre vonatkozó rész szerint?
Részlet a válaszából: […] ...meg,ha azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják,biztosítással járó jogviszonyban nem áll.A közalkalmazotti jogviszonyt mint biztosítási jogviszonyttehát meg kell szüntetni. A közalkalmazotti jogviszonyban a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

1952-ben született közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen módon szüntetheti meg a jogviszonyát egy közalkalmazott nő, aki 2011. május 11-én tölti be az 59. életévét, és akkor előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Kérheti-e a felmentését, ha igen, mikor és milyen módon? A munkáltató köteles-e felmenteni, vagy más lehetőséggel is élhet?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 2009. január 1-jétől hatályos 30. § (1) bekezdés e)pontja szerint a munkáltató felmentéssel akkor is megszüntetheti aközalkalmazott jogviszonyát, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságéletkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Prémiumévek program

Kérdés: Mik a prémiumévek programban való részvétel feltételei, milyen jogkövetkezménye van a munkáltató felajánlási kötelezettsége elmulasztásának, milyen az általánostól eltérő foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni a prémiumévek programban részt vevő közalkalmazottra a közalkalmazotti jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...program legfeljebb 2015. december 31-ig élhet. A prémiumévek programban történő részvétel feltételei a) megfelelő életkor,b) az előírt közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő,c) a további foglalkoztatás ellehetetlenülése, illetved) a közalkalmazott hozzájárulása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. Korm. rendelet 6. §-ábanmeghatározott biztosítási jogviszonynak (munkaviszonynak, közalkalmazottijogviszonynak, közszolgálati jogviszonynak, bírósági és ügyészségi szolgálatijogviszonynak, bedolgozói jogviszonynak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

1952-ben született közalkalmazott

Kérdés: Mikor kezdheti meg a felmentési idejét az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez az az 1952. október 4-én született közalkalmazott, aki 1967. december 1. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 20 év közalkalmazotti jogviszony, ebből 5 év a jelenlegi munkahelyén? Milyen juttatásokra lesz jogosult a munkavállaló egy esetleges munkáltatói felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...öregséginyugdíjra lesz jogosult.A Kjt. 2009. január 1-jétől hatályos szabálya szerint amunkáltató felmentéssel akkor is megszüntetheti a közalkalmazott jogviszonyát,ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálatiidővel kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Közalkalmazott felmentési ideje

Kérdés: Mi lesz a felmentési idő végdátuma annak az 1951-ben született közalkalmazottnak az esetében, aki 1984 óta dolgozik egy intézménynél, megváltozott családi körülményei miatt 2009. május 14-től kérte a munkavégzés alóli felmentését, de korábban már elkezdte intézni az öregségi nyugdíját? Megszakad-e a felmentési idő a nyugdíj megállapításának napjával? Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre annak ellenére, hogy ő kérte a felmentését? Munkaviszonyban töltött időnek számít-e a felmentési idő, és jár-e szabadság a tartamára?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének egyik módja azegyoldalú munkáltatói jognyilatkozattal közölt munkáltatói felmentéssel történőmegszüntetés. A Kjt. azonban ún. kötött felmentési rendszert szabályoz, ami aztjelenti, hogy a közalkalmazott felmentésének csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.
1
2
3