Nyugdíjas személy nyugdíjának újraszámítása


Hogyan kérheti nyugdíjának újraszámítását a munkaviszonya végleges befejezésekor egy nyugdíjasként tovább dolgozó személy?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2014. március 4-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4337

[…] szünetel - foglalkoztatottak, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak. Az említett személyek - évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben - kérhetik, hogy a nyugdíjukat a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növeljék.Kik kérhetik a növelést? Saját jogú nyugdíjasként azt az öregségi nyugdíjban és a rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személyek kérhetik. (A nyugdíj összegének növelése szempontjából saját jogú nyugellátásnak kell tekinteni a mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is.)Ugyanakkor a nyugellátás növelését a Tny-tv. akkor is lehetővé teszi, ha a jogosultságot a kérelmező 2012. január 1-jét megelőzően a rokkantsági, a baleseti rokkantsági nyugdíj vagy az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíja, a polgármesterek öregségi nyugdíja, az európai parlamenti képviselők öregségi nyugdíja, az országgyűlési képviselők öregségi nyugdíja és a szolgálati nyugdíj mellett szerezte.A kérelmet a K27. számú formanyomtatványon […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.