Nyugdíjazás időpontja

Kérdés: 2010-ben vagy 2011-ben érdemesebb nyugdíjba mennie annak a 60 éves férfinak, aki 40 év 215 nap szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...év szolgálatiidővel fog rendelkezni. 41 év szolgálati idő alapján az előrehozott öregséginyugdíjának összege a figyelembe vehető havi átlagkeresetének 82 százaléka, míg40 év szolgálati idő alapján 80 százalék.Az előrehozott öregségi nyugdíjra 2010....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Prémiumévek program

Kérdés: Mik a prémiumévek programban való részvétel feltételei, milyen jogkövetkezménye van a munkáltató felajánlási kötelezettsége elmulasztásának, milyen az általánostól eltérő foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni a prémiumévek programban részt vevő közalkalmazottra a közalkalmazotti jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...illetimeg, melynek kifizetésére az illetmény kifizetésének szabályait kellmegfelelően alkalmazni.Ha a programban részt vevő részére átlagkeresetet kellfizetni, az Mt. 152. §-át kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy illetményen afentiekben meghatározott juttatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

1952-ben született közalkalmazott

Kérdés: Mikor kezdheti meg a felmentési idejét az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez az az 1952. október 4-én született közalkalmazott, aki 1967. december 1. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 20 év közalkalmazotti jogviszony, ebből 5 év a jelenlegi munkahelyén? Milyen juttatásokra lesz jogosult a munkavállaló egy esetleges munkáltatói felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...egyhavi,- öt év: kéthavi,- nyolc év: háromhavi,- tíz év: négyhavi,- tizenhárom év: öthavi,- tizenhat év: hathavi,- húsz év: nyolchaviátlagkeresetének megfelelő összeg. A közalkalmazott végkielégítésre való jogosultságánakmegállapításánál - az áthelyezést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

1955-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba az a nő, aki 1955-ben született, 1971 szeptembere óta dolgozik teljes munkaidőben, és két gyermeke van, akikkel 1977 júniusától 1982 októberéig otthon volt GYES-en?
Részlet a válaszából: […] ...az adatszolgáltatásikötelezettségének nem tett eleget. Különösen abban az esetben javasoljuk ezt akérelmet, ha a leendő nyugdíjas az átlagkereset-számítási időszakban, tehát1988. január 1-jétől a nyugdíjazás időpontjáig több foglalkoztatónál isalkalmazásban állt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Rehabilitációs járadék

Kérdés: A rehabilitációs járadék összege magasabb, mint a rokkantsági nyugdíj összege? Mitől függ a rehabilitációs járadék összege, illetve magasabb-e ez az összeg, mint a rokkantsági nyugdíj? Milyen feltételekkel vehető igénybe az ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...igény érvényesítésére a Tny-tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez aztjelenti, hogy az ellátás összegének alapjául szolgáló átlagkereset arokkantsági nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset összegének kiszámításávalazonos módon történik.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Nyugdíjas munkavállaló felmondása

Kérdés: Van-e felmondási ideje a nyugdíjas munkavállalónak, és ha igen, jár-e fizetés, illetve végkielégítés erre az időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló kívánságának megfelelő időbenés részletekben kell megadni.A munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalótátlagkeresete illeti meg. Nem illeti meg átlagkereset a munkavállalót arra azidőre, amely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogosult.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 10.

Nyugdíjba vonuló munkavállaló felmondási ideje

Kérdés: Jár-e felmondási idő, és ha igen, mennyi annak a 2008. december 9-től előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló személynek, aki 12 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén középvezetőként?
Részlet a válaszából: […] ...és részletekben kell felmenteni.Az Mt. 93. § (3) bekezdése értelmében a munkavégzés alólifelmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Nem illeti megátlagkereset a munkavállalót arra az időre, amely alatt munkabérre egyébkéntsem lenne jogosult.Az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.

1951-ben született rokkantnyugdíjas nő lehetőségei

Kérdés: Mennyit és havonta milyen összegért dolgozhat 2009-ben az az 1950-ben született nő, aki 1998 decembere óta 67 százalékos rokkant, jelenleg 6 órában dolgozik, és a 2009. február hónapban esedékes felülvizsgálaton újra rokkantnak minősítik? Mennyiért dolgozhat abban az esetben, ha nem százalékolják le tovább? Mikor mehet el saját jogú nyugdíjba? Milyen bérszabályok vonatkoznának rá, ha 2008-ban megszüntetné a rokkantnyugdíját, és elmenne saját jogú nyugdíjba? Jelenlegi nyugdíja 70 ezer forint, nyugdíjazás előtti átlagkeresete 48 ezer forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...és járulékokkal csökkentett- keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíjalapját képező havi átlagkereset összegének kilencven százalékát, illetve annaka megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés(ek)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Munkaviszony megszüntetése előrehozott öregségi nyugdíj miatt

Kérdés: Kötelezhető-e nyugdíjba vonulásra az a munkavállaló, aki 2008. augusztus 9-én töltötte be az 57. évét, szolgálati ideje a születésnapján a nyugdíj-biztosítási igazgatóság megállapítása alapján 39 év 8 nap, de egyelőre nem kívánja igényelni az ellátást? Ha még ez év decemberében visszamenőlegesen kérné a nyugdíjának megállapítását 2008. augusztus 9-től, megteheti-e? Amennyiben kötelezik a nyugdíjba vonulásra a munkavállalót, jogosult lesz-e végkielégítésre?
Részlet a válaszából: […] ...esetén: háromhavi;d) legalább tizenöt év esetén: négyhavi;e) legalább húsz év esetén: öthavi;f) legalább huszonöt év esetén: hathaviátlagkereset összege.A végkielégítés mértéke háromhavi átlagkereset összegévelemelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Önkormányzati intézmény jogutód nélküli megszüntetése

Kérdés: Jár-e a közalkalmazottaknak felmentés és végkielégítés egy önkormányzati intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén, ha: - a nem jogutód, új gazdasági társaság továbbfoglalkoztatást kínál azonos munkakörben, illetve végzettségének megfelelően, de a közalkalmazott nem kíván vele munkaszerződést kötni, - az intézmény megszüntetésével a közalkalmazott feladat- és munkaköre, és ezzel közalkalmazotti jogviszonya is megszűnik 2008. szeptember 30-án? Kötelező-e a munkáltatónak írásban tájékoztatni a közalkalmazottat a megszűnés okáról, a felmentési idő mértékéről, annak ledolgozandó idejéről, valamint a végkielégítésről? Emelt összegű végkielégítés jár-e annak a közalkalmazottnak, aki 2008. május 9-én betöltötte az 57. életévét, a jogviszonya megszűnik 2008. szeptember 30-án, de még nem nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] ...számára a megállapítottvégkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén pedig a továbbijogszabályoknak megfelelő meghatározott átlagkeresetet - megfizetni.Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő továbbifoglalkoztatásához hozzájárul, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.
1
2