1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] ...járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Megszüntetheti-e a rokkantsági ellátását egy 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010. február 1-jétől rokkantnyugdíjban részesül, ami 2012 decemberében lejár, 40 év 275 nap szolgálati idővel rendelkezik, és 2012. szeptember 1-jétől előrehozott öregségi ellátást kíván igényelni? Ha igen, mi ennek a módja? Lehet-e kevesebb az előrehozott öregségi ellátás a mostani rokkantsági ellátásnál? Vállalhat munkát az előrehozott öregségi ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […] ...az 1 674 000 forint jövedelemelérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig kerül sor.Amennyiben a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyévdecemberében haladja meg, a jövedelempótló juttatás szüneteltetésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy keresőtevékenysége

Kérdés: Vonatkoznak-e a jogszabályváltozások arra az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személyre, aki 2012 áprilisában tölti be a 62. életévét? Lehet-e kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó a juttatás megtartása mellett, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség terheli? Változik-e valami az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után?
Részlet a válaszából: […] ...járulékot, 3 százalék pénzbeliegészségbiztosítási járulékot, 1,5 százalék munkaerő-piaci járulékot kellfizetnie.A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér (2012.évben 93 000 forint), az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Nyugdíjas vállalkozó

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki 40 év munkaviszony után májustól kérte a nyugdíjazását, de mellette szeretné tovább folytatni a vállalkozását? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne veszítse el a jogosultságát a nyugellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozókéntkiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapjameghaladja a minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg),akkor az éves keretösszeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van a foglalkoztatónak, illetve a munkavállalónak a nyugdíjas munkavállaló alkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén? Van-e előírás arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet a munkabére, illetve kaphatja-e tovább a nyugdíját ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...40 év jogosultságiidővel rendelkező nők kedvezményes öregségi nyugdíját is) keresőtevékenységetfolytatnak, meghatározott összegű, a nyugdíjjárulék alapját képező kereset,jövedelem megszerzése után a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Arendelkezések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] ...járó jogviszonyban áll, illetőleg egyénivagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általafizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényeskötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hány éves koráig lehet, illetve meddig kell dolgoznia egy 1955-ben született férfinak a nyugdíjazásáig?
Részlet a válaszából: […] ...járójogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítőtevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladjaa tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló jövedelme

Kérdés: A minimálbér tizennyolcszorosát vagy annak arányos részét kaphatja jövedelemként 2010. október-december, illetve 2011. január-április hónapokban az a munkavállaló, aki 2011 áprilisában tölti be a 62. életévét, és 2010. október hónapban előrehozott öregségi nyugdíjba megy?
Részlet a válaszából: […] ...járó jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társasvállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendőnyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelezőlegkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...járó jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társasvállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendőnyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelezőlegkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Öregségi nyugdíjas személyek munkavállalása

Kérdés: Hogyan és mennyiért dolgozhat 2010-ben egy öregségi nyugdíjas személy?
Részlet a válaszából: […] ...szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha az1-7. pont szerinti nyugellátásban részesülő személy által fizetendőnyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg,a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.
1
2
3