1953-ban született férfi korhatár előtti ellátása


Jogosult korhatár előtti ellátásra egy 1953. július 13-án született férfi, akinek jelenleg 37 év szolgálati ideje van?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2014. június 3-án (259. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4422

[…] életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,c) aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,d) aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,e) aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosultságot szerzett,f) aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jog­viszony megszűnését követő napon a 2011. de­cember 31-én hatályos szabályok szerint az előrehozott öregségi nyugdíjra, csökkentett összegű elő­rehozott öregségi nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna,feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.Az 1953-ban született és 37 év szolgálati idővel rendelkező férfi - az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén - akkor szerezhet jogosultságot […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.