Rehabilitációs ellátásban részesülő utazási utalványa

Kérdés: Jogosult a kedvezményes utazásra jogosító utalványra egy 60. életévét betöltött, rehabilitációs ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] ...megállapított saját jogú öregségi nyugdíj),b) a hozzátartozói nyugellátásban részesülők (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék),c) a 2011. december 31-éig 57. életévüket betöltött, és 2011...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Többes jogviszonyú kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelemkorlátja

Kérdés: Szüneteltetni fogják-e a nyugdíjfolyósítást 2010-től a 62. életéve betöltéséig annak az 1949-ben született, kiegészítő tevékenységet folytató evás egyéni vállalkozó nőnek, aki heti 40 órás munkaviszonyban áll, és keresete magasabb, mint a minimálbér? A vállalkozó evás bevétele 10 százaléka alapján fizet nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, ez nem éri el a havi minimálbér összegét. Mi számít jövedelemnek az evás egyéni vállalkozásban, és ez mennyi lehet, hogy ne szüneteltessék a nyugdíj folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésbenmeghatározott díj, a hallgatói munkadíj, a hivatásos nevelőszülői díj, azösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj, afelszolgálási díj, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan mehet előrehozott öregségi nyugdíjba 2008 májusában egy 1951-ben született, határozatlan időre kinevezett közalkalmazott felső vezető nő? Jogosult lesz-e a 8 hónap felmentési időre és jubileumi jutalomra abban az esetben, ha ő kezdeményezi a nyugállományba vonulást? Jár-e részére felmentési idő és végkielégítés, ha felmentik munkaköréből? Milyen juttatások illetik meg akkor, ha a munkahely átszervezéssel, jogutóddal szűnik meg, és a vezető nem fogadja el a felajánlott lehetőségeket? Megszüntetheti-e a munkáltató felmentési idő és végkielégítés nélkül a munkaviszonyt akkor, ha a dolgozó előrehozott nyugdíj megállapítását kéri, és a folyósítást szünetelteti?
Részlet a válaszából: […] ...szolgálati jogviszonyt),- a bíróságnál, ügyészségnél szolgálati viszonyban,munkaviszonyban töltött időt;- hivatásos nevelőszülői jogviszonyban töltött időt, - a Kjt., illetve a Ktv. hatálya alá tartozó szervnélösztöndíjas foglalkoztatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

1951-ben született nő korengedményes nyugdíja

Kérdés: Jogosult-e előrehozott öregségi nyugdíjra az a nő, aki 1951. február 16-án született, 34 év 345 nap szolgálati időt szerzett, három gyermeke van, és jelenleg munkanélküli-segélyt kap? A férje 1997. október 15-én meghalt, rokkantnyugdíjas volt, utána a nő 1 évig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapott. Feléled-e az özvegyi nyugdíjra jogosultság, ha 2008. február 16-ától igénybe veszi az előrehozott öregségi nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] ...átmenetileg -tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a neveltgyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket.A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt ésa gyermeket felnevelő személyt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 31.

1950-ben született köztisztviselő nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet leghamarabb előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1950-ben született köztisztviselő nő, aki 2009 januárjában szerzi meg a 38 éves munkaviszonyt (szolgálati időt)?
Részlet a válaszából: […] ...átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket.A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Gyermekkedvezmény alkalmazása férfi munkavállalónál

Kérdés: Van-e lehetősége 3 gyermeke után plusz szolgálati idő szerzésére annak a férfi munkavállalónak, akinek a szükséges szolgálati időből csak 1-2 év hiányzik?
Részlet a válaszából: […] ...tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, ide nem értve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyermeket.A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 26.

1947-ben született nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: 1947-ben született nő 2004. október 20-án, 57 évesen előrehozott öregségi nyugdíjba szeretne menni. Van egy 30 éves, tartósan beteg fia. Milyen jogok, illetve juttatások illetik meg, ha munkaviszonya 2004. október 20-án megszűnik, és előrehozott öregségi nyugdíjat kap? Mikor kell benyújtania a nyugdíjazási kérelmet?
Részlet a válaszából: […] ...átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket.A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 26.

Öregségi nyugdíj

Kérdés: Mikor és milyen feltételekkel mehet legkorábban öregségi vagy előrehozott öregségi nyugdíjba egy kft. 1946 októberében született, 40 éves munkaviszonnyal rendelkező férfi alkalmazottja?
Részlet a válaszából: […] ...- tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket.A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 14.

1950-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mely időponttól állapítják meg az 1950-ben született nő teljes öregségi nyugdíját abban az esetben, ha 2004-ben 35 év munkaviszonya van? A Társadalombiztosítási Levelek 21. szám 367., és a 27. szám 2. észrevételnél közölt előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságnál nem igazán érzékelhető, hogy például az 1950. június 3-án született nő hogyan mehet 57 éves korában, vagyis 2007. június 3-án előrehozott nyugdíjba. Még akkor sem érthető a számítási mód, ha 38 év szolgálati idővel rendelkezni fog. Kérjük, ha lehetséges, a számítás módját konkrétan szíveskedjenek közölni.
Részlet a válaszából: […] ...- tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket.A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.

1950-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mely időponttól állapítják meg az 1950-ben született nő teljes öregségi nyugdíját abban az esetben, ha 2004-ben 35 év munkaviszonya van? A Társadalombiztosítási Levelek 21. szám 367., és a 27. szám 2. észrevételnél közölt előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságnál nem igazán érzékelhető, hogy például az 1950. június 3-án született nő hogyan mehet 57 éves korában, vagyis 2007. június 3-án előrehozott nyugdíjba. Még akkor sem érthető a számítási mód, ha 38 év szolgálati idővel rendelkezni fog. Kérjük, ha lehetséges, a számítás módját konkrétan szíveskedjenek közölni.
Részlet a válaszából: […] ...átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket.A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 23.
1
2