1955-ben született férfi szolgálati ideje

Kérdés: Szolgálati időnek számít az 1996. december hótól 2012. márciusig tartó időszakban rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés időtartama egy 1955-ben született férfi esetében, akinek 1974 óta folyamatos munkaviszonya van, 1996 decemberében 10 nap megszakítással?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíj melletti munkavégzést meghatározó nyugdíjszabályokra kellett figyelemmel lennie ahhoz, hogy egyidejűleg a nyugdíját is és a munkabérét is megkapja.A rokkantsági nyugdíj mellett dolgozó, illetve kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a két 1953-ban született férfi munkavállaló, aki 44, illetve 42 év szolgálati idővel rendelkezik? Milyen nyomtatványon kell elindítani az ellátások igénylését?
Részlet a válaszából: […] ...nem szereplő egyéb szolgálati idők igazolására;b) az 1988. január 1-jét megelőző időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolást, ha az ezt követő időszakra az ügyfél nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott számú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van a foglalkoztatónak, illetve a munkavállalónak a nyugdíjas munkavállaló alkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén? Van-e előírás arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet a munkabére, illetve kaphatja-e tovább a nyugdíját ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...évi(nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (atárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér - minimálbér -összegének tizennyolcszorosát, 2011-ben 78 000 forint x 18 = 1 404 000 forint),a keresete mellett a nyugdíjat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytat, és az általafizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényeskötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban:éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hány éves koráig lehet, illetve meddig kell dolgoznia egy 1955-ben született férfinak a nyugdíjazásáig?
Részlet a válaszából: […] ...folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladjaa tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) haviösszegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éveskeretösszeg elérését követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló jövedelme

Kérdés: A minimálbér tizennyolcszorosát vagy annak arányos részét kaphatja jövedelemként 2010. október-december, illetve 2011. január-április hónapokban az a munkavállaló, aki 2011 áprilisában tölti be a 62. életévét, és 2010. október hónapban előrehozott öregségi nyugdíjba megy?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytat, és az általa fizetendőnyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelezőlegkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éveskeretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytat, és az általa fizetendőnyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelezőlegkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg),az éves keretösszeg elérését követő hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Öregségi nyugdíjas személyek munkavállalása

Kérdés: Hogyan és mennyiért dolgozhat 2010-ben egy öregségi nyugdíjas személy?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulékalapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabérhavi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éveskeretösszeg elérését követő hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Rokkantsági nyugdíj alatt végzett munka beszámítása az öregségi nyugdíjba

Kérdés: Beszámítják-e a rokkantsági nyugdíj alatt biztosításban töltött időt, valamint nyugdíjalapnak számít-e a kapott munkabér annak a rokkantnyugdíjas munkavállalónak az esetében, akinek az ellátása a kereset nagysága miatt megszűnt, a következő hónaptól azonban öregségi nyugdíjra válik jogosulttá?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjas foglalkoztatottnak 2007. április 1-jétől történő- önkéntes vállalással 2007. január 1-jétől - nyugdíjjárulék-fizetésikötelezettsége nem jelenti azt, hogy újabb szolgálati időt szerezhet, illetvenyugdíjas foglalkoztatottként elért jövedelmét egy újabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.
1
2
3