1951-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Milyen feltételekkel és mikortól mehet el öregségi nyugdíjba vagy előnyugdíjba egy 1951-ben született nő, akinek 7 saját gyermeke van? Figyelembe veszik a gyermekek nevelésének időszakát nyugdíjra jogosító időként?
Részlet a válaszából: […] ...egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenhet.Mind életkori feltételhez kötött öregségi nyugdíjformánál, mind pedig a nők kedvezményes nyugdíjánál a gyermekneveléssel töltött időtartam - így a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet el egy 1952. április 20-án született nő előnyugdíjba 34 éves munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási jogviszonyban nem áll. Tekintettel arra, hogy a Kérdező az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem fog rendelkezni a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító feltételekkel, ezért az ő esetében ez a nyugdíjazási forma nem teremti meg a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. január 25-én született nő, aki jelenleg 36 év 5 hónap szolgálati idővel rendelkezik, és két gyermeket szült 1970-ben és 1973-ban? Mennyi lesz a csökkentés összege? Emelkedik-e a nyugdíj összege, amikor eléri a 62 év plusz 183 napos életkort? Kérhet-e méltányosságból plusz szolgálati időt a fiai születése miatt? Mikor kell elindítania a nyugdíjkérelmet?
Részlet a válaszából: […] ...vér szerintivagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjbaneltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Vagyis a nők kedvezményes nyugdíjamegállapítása során ugyan a gyermekek után még méltányosságból sem szerezhetőplusz szolgálati idő, azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

1953-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Érdemes-e előrehozott öregségi nyugdíjba mennie 2011. december 31-ig egy kft. 1953-ban született női alkalmazottjának, vagy jobban jár anyagilag, ha kivárja az öregségi nyugdíjra jogosító 62. életévét? Ki tud előre nyugdíjat számolni a különböző feltételek alapján, hogy a munkáltató segíteni tudjon az alkalmazottainak a döntésükben?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíj vagy a korhatár előtti ellátás összege.Tekintettel arra, hogy a kérdező nő, számára mégmegoldásként szóba jöhet a nők kedvezményes nyugdíja. Ugyanis a nőkéletkoruktól függetlenül öregségi teljes nyugdíjra szerezhetnek jogosultságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

1952-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Érdemes-e 2011-ben nyugdíjba mennie egy 1952 októberében született személynek, aki 2011. április hónapban megszerezte a 40 év szolgálati időt? Amennyiben 2011-ben igénybe veszi a nyugdíjat, dolgozhat-e 2012-ben az ellátás mellett, és ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjra, ami összegszerűségében kedvezőbb, mint a2011. december 31-ig megállapítható elő­rehozott öregségi nyugdíj. Amennyiben anők kedvezményes nyugdíja valamilyen okból mégsem jöhet szóba, úgy az 1952-benszületett nő 2011. december 31-ig szerezhetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Korengedményes nyugdíjazás igénybevétele

Kérdés: Érdemes-e elmennie 2011. december 30-án korengedményes nyugdíjba annak az 58 éves munkavállalónak, aki jelenleg 39 év szolgálati idővel rendelkezik, és a munkáltatója felajánlotta neki ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíj kezdőnapján hatályos szabályokat kell alkalmazni.2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani - a nők kedvezményes nyugdíja kivételével - az 1950. évben vagy aztkövetően született,a) korhatár előtti öregségi nyugdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Nyugdíjas vállalkozó

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki 40 év munkaviszony után májustól kérte a nyugdíjazását, de mellette szeretné tovább folytatni a vállalkozását? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne veszítse el a jogosultságát a nyugellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításra kerül a nők kedvezményes nyugdíja,úgy a nyugellátás folyósításának kezdő időpontjától kiegészítő tevékenységetvégző egyéni vállalkozónak minősül. Ezek után öregségi nyugdíja mellett csakjogszabályban meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Kedvezményes nyugdíjra jogosult közalkalmazott nő felmentése

Kérdés: Megszüntethető-e nyugdíjjogosultság címén felmentéssel a 40 évi jogosultsági idővel rendelkező öregségi teljes nyugdíjra életkortól függetlenül jogosult közalkalmazotti jogviszonyban álló nő jogviszonya, illetve vonatkozik-e rá a kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultság?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 18. §-ának 2011. január 1-jétől hatályos (2/a)bekezdése értelmében öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosultaz a nő is, aki a) legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik ésb) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljesnyugdíjat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

1956-ban született közalkalmazott kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Beszámítható-e a szünidei foglalkoztatás ideje a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időbe annak az 1956-ban született nőnek az esetében, akinek így 2012. február 25-én lenne meg a 40 éve? Újból meg kell-e kérni a szolgálati időt a kedvezményes nyugdíj igénylése esetén? Mennyi időre mentheti fel a munkáltató a munkavégzés alól a közalkalmazottat, amennyiben kéri a munkaviszony felmentéssel történő megszüntetését? Munkáltatói jogkör mérlegelése alapján, vagy a Kjt. felmentési időre vonatkozó rész szerint?
Részlet a válaszából: […] A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjának megállapításasorán keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esőjogviszonyként kell figyelembe venni - többek között - a szakmunkástanuló, aszakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] ...egyes kérdéseiről és az önkormányzatiképviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban,valamint a nők kedvezményes nyugdíjában részesülnek.Azonban nem kell szüneteltetni olyan személy nyugellátásánakfolyósítását, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.
1
2