1954-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikortól mehet nyugdíjba az a nő, aki 1954. augusztus 11-én született, három gyerme­ket szült, 30 éves munkaviszonyt tud igazolni, 2012. szeptember 18-án 58 százalékos egészségkárosodása miatt leszázalékolták? A leszázalékolást megelőző 5 évben nem volt meg az 1095 nap biztosításban eltöltött munkaviszony, ezért jelenleg semmilyen ellátásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] ...munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét,c) a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. de­cember...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Nyugdíjemelés megbízási díj alapján

Kérdés: Kérheti a 0,5 százalékos nyugdíjemelést az a nyugdíjas személy, aki megbízási jogviszonya alapján részesült díjazásban?
Részlet a válaszából: […] ...a 30 450 forintot), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (napi 1015 forintot). Felhívjuk a figyelmet, hogy járulékalapot képező jövedelemnek a megbízási díj költségekkel csökkentett része minősül.A növelést elsősorban a saját jogú nyugellátásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

1955-ben született férfi szolgálati ideje

Kérdés: Szolgálati időnek számít az 1996. december hótól 2012. márciusig tartó időszakban rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés időtartama egy 1955-ben született férfi esetében, akinek 1974 óta folyamatos munkaviszonya van, 1996 decemberében 10 nap megszakítással?
Részlet a válaszából: […] ...vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak. Az említett személyek - évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben - kérhetik, hogy a nyugdíjukat a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Nyugdíjas személy nyugdíjának újraszámítása

Kérdés: Hogyan kérheti nyugdíjának újraszámítását a munkaviszonya végleges befejezésekor egy nyugdíjasként tovább dolgozó személy?
Részlet a válaszából: […] ...vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak. Az említett személyek - évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben - kérhetik, hogy a nyugdíjukat a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Korengedményes nyugdíj összegének újraszámítása

Kérdés: Van lehetősége az ellátás újraszámítását kezdeményezni annak a korengedményes nyugdíjban részesülő személynek, aki 2011-ben vált jogosulttá az ellátásra, és 2012-től jelenleg is dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint munkaerő-piaci járulékot fizet. Vagyis a korhatár előtti ellátás mellett elért jövedelemből levont járulékfizetéssel az ellátott szolgálati időt, valamint a nyugdíj megállapítása szempontjából figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a két 1953-ban született férfi munkavállaló, aki 44, illetve 42 év szolgálati idővel rendelkezik? Milyen nyomtatványon kell elindítani az ellátások igénylését?
Részlet a válaszából: […] ...egyéb szolgálati idők igazolására;b) az 1988. január 1-jét megelőző időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolást, ha az ezt követő időszakra az ügyfél nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott számú naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. augusztus 22-én született férfi, aki rendelkezik 40 év munka­viszonnyal, és jelenleg egy egyszemélyes kft.-ben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...ösztönözve a munkavégzést, a munkában maradást.A törvény a felsorolt nyugdíjak megszüntetése mellett bevezetett két szociális, jövedelempótló juttatást, a korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot. A korhatár előtti ellátás a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] ...fizetni. (Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesült, a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Megszüntetheti-e a rokkantsági ellátását egy 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010. február 1-jétől rokkantnyugdíjban részesül, ami 2012 decemberében lejár, 40 év 275 nap szolgálati idővel rendelkezik, és 2012. szeptember 1-jétől előrehozott öregségi ellátást kíván igényelni? Ha igen, mi ennek a módja? Lehet-e kevesebb az előrehozott öregségi ellátás a mostani rokkantsági ellátásnál? Vállalhat munkát az előrehozott öregségi ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […] ...azzal is járhat, hogy az összegszerűségében kedvezőtlenebblehet a rokkantsági ellátásnál.A korhatár előtti ellátás mellett (jövedelempótló juttatás)meghatározott jövedelemhatárig korlátozás nélkül lehet keresőtevékenységetfolytatni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Rokkantsági ellátás "átváltása" öregségi nyugdíjjá

Kérdés: Kaphat-e csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat 2012 októberében az az 1952-ben született férfi, aki 2011. december 31-ig rokkantsági nyugdíjban részesült, és kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak minősült? A megállapított szolgálati ideje 2006-ban 38 év és pár hónap volt. Lemondhat-e a rokkantsági ellátásról a nyugdíj érdekében? Vonatkozik-e rá a kereseti korlát, amennyiben 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] ...betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladjameg. Rokkantsági ellátásban részesülő személy 2012. június 30-áigjövedelemkorlát nélkül folytathat keresőtevékenységet. Azonban az ez időpontotkövetően szerzett jövedelmet vizsgálni kell. Ugyanis ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.
1
2
3
4