1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Megszüntetheti-e a rokkantsági ellátását egy 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010. február 1-jétől rokkantnyugdíjban részesül, ami 2012 decemberében lejár, 40 év 275 nap szolgálati idővel rendelkezik, és 2012. szeptember 1-jétől előrehozott öregségi ellátást kíván igényelni? Ha igen, mi ennek a módja? Lehet-e kevesebb az előrehozott öregségi ellátás a mostani rokkantsági ellátásnál? Vállalhat munkát az előrehozott öregségi ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […] ...tizennyolcszorosát (éveskeretösszeg), a jövedelempótló juttatás folyósítását az év hátralévő részérefel kell függeszteni. Ez az éves keretösszeg 2012-ben 1 674 000 forintotjelent.Az ellátás szüneteltetésére az 1 674 000 forint jövedelemelérését követő hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Nyugdíjas vállalkozó

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki 40 év munkaviszony után májustól kérte a nyugdíjazását, de mellette szeretné tovább folytatni a vállalkozását? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne veszítse el a jogosultságát a nyugellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő tevékenységetvégző egyéni vállalkozónak minősül. Ezek után öregségi nyugdíja mellett csakjogszabályban meghatározott éves keretösszegig szerezhet jövedelmet. A jelenleg hatályos Tny-tv. szerint ha az öregséginyugdíjkorhatárt be nem töltött -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van a foglalkoztatónak, illetve a munkavállalónak a nyugdíjas munkavállaló alkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén? Van-e előírás arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet a munkabére, illetve kaphatja-e tovább a nyugdíját ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kell. Arendelkezések szerint mindaddig, amíg a nyugdíjas adott évi(nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (atárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér - minimálbér -összegének tizennyolcszorosát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] ...alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényeskötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban:éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától azadott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hány éves koráig lehet, illetve meddig kell dolgoznia egy 1955-ben született férfinak a nyugdíjazásáig?
Részlet a válaszából: […] ...meghaladjaa tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) haviösszegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éveskeretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig,de legfeljebb a 62...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló jövedelme

Kérdés: A minimálbér tizennyolcszorosát vagy annak arányos részét kaphatja jövedelemként 2010. október-december, illetve 2011. január-április hónapokban az a munkavállaló, aki 2011 áprilisában tölti be a 62. életévét, és 2010. október hónapban előrehozott öregségi nyugdíjba megy?
Részlet a válaszából: […] ...a tárgyév első napján érvényes kötelezőlegkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éveskeretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adotttárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelezőlegkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg),az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyévdecember 31-éig, de legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Öregségi nyugdíjas személyek munkavállalása

Kérdés: Hogyan és mennyiért dolgozhat 2010-ben egy öregségi nyugdíjas személy?
Részlet a válaszából: […] ...meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabérhavi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éveskeretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december31-éig, de legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Mennyit kereshet, milyen és mennyi járulékot kell fizetnie annak az öregségi nyugdíjas, 62. életévét betöltött személynek, aki munkát szeretne vállalni?
Részlet a válaszából: […] ...tárgyév első napján érvényeskötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének tizenkétszeresét. Anyugdíj szüneteltetése az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjátólegészen az adott év decemberének utolsó napjáig tart. Amennyiben a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.
1
2
3